Contact

Districtscoördinator:

Peter Wetzels
Diemzigt 39
1111 TX Diemen
tel. 020-6928352
floronamsterdam@gmail.com
www.floronamsterdam.nl

Teamleden:

Hanneke Waller 

Plantenwerkgroepen:

Floragroep van IVN Gooi e.o.
Coördinator: Christine Tamminga
Werkgebied: Het Gooi
Actieve leden: 10-20 personen


Planten Werkgroep KNNV Amsterdam
Coördinator: Peter Wetzels
Werkgebied: Amsterdam
Actieve leden: 12 personen


Plantenwerkgroep IVN-Amstelveen 
Coördinator: Henk Glas
Werkgebied: Amstelveen e.o.
Actieve leden: 15 personen


Werkgroep Planten KNNV afd. Zaanstreek-Waterland
Coördinator: Ank Veenis
Werkgebied: Zaanstreek Waterland
Actieve leden: 12 personen

Activiteiten D14

zondag 28 april

Streepexcursie Schaep en Burgh (km-hok 137-474) onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10.30u bij de ingang van het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten Boekesteyn Noordereinde 54B 's-Gravenland. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in café-restaurant Brambergen naast het bezoekerscentrum. We bezoeken de landgoederen Schaep en Burgh en Bantam. In het vroege voorjaar zijn leuke bosplanten aan te treffen. Aan de noordkant van het hok is er nog wat bebouwing van de Melkmeent.

De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn.

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar: floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Schaep en Burgh.


zondag 12 mei

Streepexcursie Ransdorp (km-hok 128-489) onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 aan de voet van de kerktoren. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Hotel-Café de Zwaan. Een oud klein dorp midden in het veenweidegebied.

De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn.

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Ransdorp.


zondag 26 mei

Streepexcursie Oudekerk aan de Amstel (km-hok 121-478) onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 op het pleintje voor de supermarkt de Plus Dorpsstraat 23. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/theepauze op een van de vele terrassen in het dorp. Een oude dorpskern, het groengebied Elzenhove en de oevers van de Amstel bevatten een breed palet aan biotopen.

De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn.

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Ouderkerk.


maandag 10 juni

Streepexcursie Broek in Waterland (km-hok 128-494) onder leiding van Peter Wetzels.

LET OP! Deze excursie vindt plaats op een maandag!

Verzamelen om 10:30 voor warenhuis Ploeger Nieuwland 23. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/theepauze in Cafetaria de Rob. Een oud dorp midden in het veenweidegebied.

De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn.

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Broek in Waterland.


zondag 23 juni

Excursie Cruijsbergen, Koeienmeent en Laegieskamp onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats van het sportcentrum ‘De Zandzee’ Struikheiweg 14 in Bussum. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Theeschenkerij Juffrouw Jansen op de Meent. Laegieskamp, Koedijk/Gijzenveen en Cruysbergen zijn drie terreinen die in de afgelopen 20 jaar stap voor stap zijn afgegraven om een oude kwelsituatie weer terug te krijgen, waardoor waardevolle kwelsoorten en soorten van vochtige schrale graslanden zijn teruggekomen. Omdat de vegetatie in leeftijd varieert van 5 tot 25 jaar heeft, is mooi de ontwikkelingsgang na natuurherstel te zien. Pilvaren, Vlottende bies, Stekelbrem, Witte en Bruine snavelbies, Moerashertshooi, Koningsvaren, Spaanse ruiter en ook nog wat Handekenskruiden zijn er te vinden.

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Cruysbergen.


footer

FLORON District 14 - Groot-Amsterdam

Organisatie

In het district is een aantal groepen actief: de Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam, één groep in Amstelveen, één in Het Gooi en één in Zaandam. Verder zijn er diverse enthousiaste eenlingen in het centrum van Amsterdam.

Er zijn gemiddeld acht streepexcursies per seizoen. Peter Wetzels (districtscoördinator Groot-Amsterdam) verstuurt met enige regelmaat een overzicht van bijzondere plantenvondsten, exclusief voor de waarnemers in dit district.

Karakteristiek

De in het district centraal gelegen agglomeratie Amsterdam met zijn buurgemeenten is het meest opvallend. De oude binnenstad van Amsterdam, de groene buitenwijken van Amsterdam met Amstelveen en Diemen, de industrieterreinen en de havens van Amsterdam en Zaandam vormen een duidelijk voorbeeld van het Urbaan district. Het gelede karakter van de bebouwing levert een eindeloze hoeveelheid aan 'rafelranden' met vele botanische verrassingen.

In het noorden ligt het licht brakke veenweidegebied: Waterland, 't Twiske en de vaarpolders in de Zaanstreek. Met aan het noordelijk randje net nog oude zeeklei van de Purmer.

Het westen bestaat uit de Haarlemmermeerpolder: goeddeels Schiphol en de opgespoten zandterreinen van het westelijk havengebied.

Het zuiden en het oosten omvatten het noordelijk deel van het Utrechts-Hollands plassengebied zoals de Vinkeveense, de Loosdrechtse en de Ankeveense plassen. En natuurlijk het Naardermeer.

De oostrand maakt het district nog eens gevarieerder met de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Natuurbouw levert hier kleine juweeltjes op zoals Laegieskamp, Cruysbergen en Crailoo. 

Lezenswaardig
De muurflora van Noord-Holland (nieuwsbericht)
Folder vrijwilligerswerk FLORON
Flyer digitaal waarnemingen invoeren via NOVA

 

Nieuwsbrieven
FLORON nieuwsbrief nr 32 - februari 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32a - oktober 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32b - december 2001
FLORON nieuwsbrief nr 33 - maart 2002
FLORON nieuwsbrief nr 34 - maart 2003
FLORON nieuwsbrief nr 35 - april 2004
FLORON nieuwsbrief nr 36 - maart 2005
FLORON nieuwsbrief nr 37 - maart 2006
FLORON nieuwsbrief nr 38 - maart 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38a - bijzondere vondsten 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38b - bijzondere vondsten 2008 & 2009
FLORON nieuwsbrief nr 39 - voorjaar 2010