Contact

Districtscoördinator:

Peter Wetzels
Diemzigt 39
1111 TX Diemen
tel. 020-6928352
floronamsterdam@gmail.com
www.floronamsterdam.nl

Teamleden:

Hanneke Waller 

Plantenwerkgroepen:

Floragroep van IVN Gooi e.o.
Coördinator: Christine Tamminga
Werkgebied: Het Gooi
Actieve leden: 10-20 personen


Planten Werkgroep KNNV Amsterdam
Coördinator: Peter Wetzels
Werkgebied: Amsterdam
Actieve leden: 12 personen


Plantenwerkgroep IVN-Amstelveen 
Coördinator: Henk Glas
Werkgebied: Amstelveen e.o.
Actieve leden: 15 personen


Werkgroep Planten KNNV afd. Zaanstreek-Waterland
Coördinator: Ank Veenis
Werkgebied: Zaanstreek Waterland
Actieve leden: 12 personen

Activiteiten D14

zondag 23 juni

Excursie Cruijsbergen, Koeienmeent en Laegieskamp onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats van het sportcentrum ‘De Zandzee’ Struikheiweg 14 in Bussum. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Theeschenkerij Juffrouw Jansen op de Meent. Laegieskamp, Koedijk/Gijzenveen en Cruysbergen zijn drie terreinen die in de afgelopen 20 jaar stap voor stap zijn afgegraven om een oude kwelsituatie weer terug te krijgen, waardoor waardevolle kwelsoorten en soorten van vochtige schrale graslanden zijn teruggekomen. Omdat de vegetatie in leeftijd varieert van 5 tot 25 jaar heeft, is mooi de ontwikkelingsgang na natuurherstel te zien. Pilvaren, Vlottende bies, Stekelbrem, Witte en Bruine snavelbies, Moerashertshooi, Koningsvaren, Spaanse ruiter en ook nog wat Handekenskruiden zijn er te vinden.

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Cruysbergen.


zondag 21 juli

Onder leiding van Peter Wetzels wordt kilometerhok 125-497 bij Ilpendam geïnventariseerd. Dit Swiebertjesdorp in het veenweidegebied bestaat uit oude bebouwing. Er is een kerkhof, een parkbos en ook een stuk van de droogmakerij Purmer (kleigrond) ligt in dit hok. Met een pont over het Noord-Hollands kanaal (€ 0,80) kunnen we de oevers van de Dorre Ilp bezoeken.De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte)

Verzamelen om 10:30 voor Het Wapen van Ilpendam, Dorpsstraat 7 te Ilpendam. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Het Wapen van Ilpendam.

Aanmelden (niet verplicht) en meer informatie bij Peter Wetzels ( floronamsterdam@gmail.com ). Zet in de titel Aanmelding Ilpendam. Bij aanmelding krijg je een lijst met de plantensoorten die vanaf 1990 in het kilometerhok gevonden zijn.

 zondag 4 augustus

Onder leiding van Peter Wetzels wordt kilometerhok 111-498 bij Assendelft geïnventariseerd. Dit dorp in het veenweidegebied heeft naast de Dorpsstraat met oude bebouwing ook een aantal nieuwbouwwijken. Daarnaast zijn er in het kilometerhok een kerkhof en drie volkstuincomplexen. In 1990 is het hok voor het laatst onderzocht. De streepexcursie is ook geschikt voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte)

Verzamelen om 10:30 voor de RK kerk Sint Odulphus, Dorpsstraat 572 te Assendelft. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Het Wapen van Assendelft.

Aanmelden (niet verplicht) en meer informatie bij Peter Wetzels ( floronamsterdam@gmail.com ). Zet in de titel Aanmelding Assendelft. Bij aanmelding krijg je een lijst met de plantensoorten die vanaf 1990 in het kilometerhok gevonden zijn. zondag 1 september

Onder leiding van Peter Wetzels wordt kilometerhok 133-482 bij Muiden geïnventariseerd. Muiden is een klein havenstadje met veel kademuren. Zo klein als het is heeft het een eigen jaren '70 nieuwbouwwijkje. Samen met wat vestingwerken en met een stuk laagveenweide is dit een gevarieerd hok. Ooit er drie zeldzame varens gevonden: Noordse streepvaren, Rechte driehoeksvaren en Zachte naaldvaren. De streepexcursie is ook geschikt voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte).

Verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats aan de Lange Muiderweg aan de zuidkant van Muiden. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze op het terras van Café Ome Ko.

Aanmelden (niet verplicht) en meer informatie bij Peter Wetzels ( floronamsterdam@gmail.com ). Zet in de titel Aanmelding Muiden. Bij aanmelding krijg je een lijst met de plantensoorten die vanaf 1990 in het kilometerhok gevonden zijn. zondag 15 september

Onder leiding van Peter Wetzels wordt kilometerhok 110-488 bij Zwanenburg geïnventariseerd. In het kilometerhok liggen en industrieterrein, woonwijk en de spoorlijn Amsterdam-Haarlem. In het vergelijkbare aanliggende kilometerhok (110-498) zijn in 2018 meer dan 300 soorten gevonden. De streepexcursie is ook geschikt voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte)

Verzamelen om 10:30 uur bij de driesprong Leeweg en Werenweg in Zwanenburg. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Koffie bij Kaatje (een paar honderd meter buiten het hok).

Aanmelden (niet verplicht) en meer informatie bij Peter Wetzels ( floronamsterdam@gmail.com ). Zet in de titel Aanmelding Zwanenburg. Bij aanmelding krijg je een lijst met de plantensoorten die vanaf 1990 in het kilometerhok gevonden zijn. footer

FLORON District 14 - Groot-Amsterdam

Organisatie

In het district is een aantal groepen actief: de Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam, één groep in Amstelveen, één in Het Gooi en één in Zaandam. Verder zijn er diverse enthousiaste eenlingen in het centrum van Amsterdam.

Er zijn gemiddeld acht streepexcursies per seizoen. Peter Wetzels (districtscoördinator Groot-Amsterdam) verstuurt met enige regelmaat een overzicht van bijzondere plantenvondsten, exclusief voor de waarnemers in dit district.

Karakteristiek

De in het district centraal gelegen agglomeratie Amsterdam met zijn buurgemeenten is het meest opvallend. De oude binnenstad van Amsterdam, de groene buitenwijken van Amsterdam met Amstelveen en Diemen, de industrieterreinen en de havens van Amsterdam en Zaandam vormen een duidelijk voorbeeld van het Urbaan district. Het gelede karakter van de bebouwing levert een eindeloze hoeveelheid aan 'rafelranden' met vele botanische verrassingen.

In het noorden ligt het licht brakke veenweidegebied: Waterland, 't Twiske en de vaarpolders in de Zaanstreek. Met aan het noordelijk randje net nog oude zeeklei van de Purmer.

Het westen bestaat uit de Haarlemmermeerpolder: goeddeels Schiphol en de opgespoten zandterreinen van het westelijk havengebied.

Het zuiden en het oosten omvatten het noordelijk deel van het Utrechts-Hollands plassengebied zoals de Vinkeveense, de Loosdrechtse en de Ankeveense plassen. En natuurlijk het Naardermeer.

De oostrand maakt het district nog eens gevarieerder met de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Natuurbouw levert hier kleine juweeltjes op zoals Laegieskamp, Cruysbergen en Crailoo.Lezenswaardig
Openingsavond Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam en FLORON Groot-Amsterdam 2 april 2019
De muurflora van Noord-Holland nieuwsbericht)
Folder vrijwilligerswerk FLORON
Flyer digitaal waarnemingen invoeren via NOVA

 

 

Nieuwsbrieven
FLORON nieuwsbrief nr 32 - februari 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32a - oktober 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32b - december 2001
FLORON nieuwsbrief nr 33 - maart 2002
FLORON nieuwsbrief nr 34 - maart 2003
FLORON nieuwsbrief nr 35 - april 2004
FLORON nieuwsbrief nr 36 - maart 2005
FLORON nieuwsbrief nr 37 - maart 2006
FLORON nieuwsbrief nr 38 - maart 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38a - bijzondere vondsten 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38b - bijzondere vondsten 2008 & 2009
FLORON nieuwsbrief nr 39 - voorjaar 2010