FLORON is een erkende ANBI

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is FLORON transparant over haar activiteiten en financieel beheer. Hieronder vind u actuele informatie over het bestuur, het beleid en financiën van de organisatie.

ANBI-gegevens

Naam: Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (ook bekend als: FLORON)

Fiscaal nummer RSIN: 803964675

Kamer van Koophandel: 41167699

IBAN: NL62 TRIO 0379 2903 59

BIC: TRIONL2U

Postadres: Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen (zie ook de pagina met contactinformatie)

Bestuurders: zie de pagina organisatie.

 

Publicaties

Beleidsplan

Download het actuele Beleidsplan (Vijfjarenplan 2023-2028) opgesteld door de DC-geleding, bestuur en Landelijk Bureau.

Beloningsbeleid

Stichting FLORON hanteert voor bestuursleden en vrijwilligers een onkostenvergoeding op declaratiebasis. Alleen werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten worden vergoed. Stichting FLORON heeft zelf geen werknemers. Projecten worden uitgevoerd door Stichting RAVON (ANBI-gegevens) in Nijmegen. Stichting FLORON ondersteunt deze projecten.

Jaarplan

Download het actuele Jaarplan, dat correspondeert met bovengenoemd Beleidsplan.

 

Financieel jaarverslag

Download de actuele begroting van Stichting FLORON

Balans, staat van baten en lasten met toelichting van Stichting FLORON

Schenken

De makkelijkste manier om het werk van FLORON te steunen is door donateur te worden. U steunt FLORON dan jaarlijks met een vast bedrag.

Wilt u Stichting FLORON eenmalig steunen? Dan kunnen we in overleg een goede besteding zoeken, bijvoorbeeld een project dat zich specifiek richt op bijvoorbeeld het vergroten van de kennis over planten onder floristen of bij een breder publiek. Neem hiervoor contact op met het Landelijk Bureau.


Privacybeleid© 2023 FLORON
Naar boven