Schenkingen en legaten - FLORON is een erkende ANBI

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is FLORON transparant over haar activiteiten en financieel beheer. Hieronder vind je actuele informatie over het bestuur, het beleid en financiën van de organisatie.

ANBI-gegevens

Naam: Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (ook bekend als: FLORON)

Fiscaal nummer RSIN: 803964675

Kamer van Koophandel: 41167699

IBAN: NL62 TRIO 0379 2903 59

BIC: TRIONL2U

Postadres: Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen (zie ook de pagina met contactinformatie)

Bestuurders: zie de pagina organisatie.

 

Beleidsplan

Download het actuele Beleidsplan (Vijfjarenplan 2023-2028) opgesteld door de DC-geleding, bestuur en Landelijk Bureau.

Beloningsbeleid

Stichting FLORON hanteert voor bestuursleden en vrijwilligers een onkostenvergoeding op declaratiebasis. Alleen werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten worden vergoed. Stichting FLORON heeft zelf geen werknemers. Projecten worden uitgevoerd door Stichting RAVON in Nijmegen. Stichting FLORON ondersteunt deze projecten.

Jaarplan

Download het actuele Jaarplan, dat correspondeert met bovengenoemd Beleidsplan.

Financieel jaarverslag

Download de actuele begroting van Stichting FLORON

Balans, staat van baten en lasten met toelichting van Stichting FLORON

Schenken

Schenkingen en legaten

Je kunt ervoor kiezen om op een heel bijzondere manier bij te dragen aan het vergroten van de kennis van planten in Nederland. Via een testament bepaal je zelf wat er later met je bezit gebeurt. Zo kun je zorgen dat je ook in de toekomst bijdraagt aan kennis als basis voor natuurbeheer, -beleid en -bescherming. Door de ANBI-status betaalt Stichting FLORON geen belasting over een schenking of nalatenschap. Alles komt ten goede aan het doel.

Wil je de planten en de activiteiten van floristen in Nederland steunen na je overlijden, laat dan de notaris een testament opstellen waarin wordt vastgelegd welk bedrag je aan FLORON wilt nalaten. Dit heet een legaat. FLORON krijgt dan een vast deel van de erfenis, waar eventueel voorwaarden aan verbonden kunnen zijn.

Bij leven kun je ook kiezen voor een eenmalige of jaarlijkse schenking. Een schenking voegen we toe aan het FLORON-fonds, maar we kunnen ook in overleg een goede besteding zoeken. Neem hiervoor contact op met het Landelijk Bureau.

Donateur worden

Voor iedereen die FLORON jaarlijks met een klein bedrag wil steunen: word donateur!Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven