Vrijwilligersdag natuur Noord-Brabant 2017

Op zaterdag 20 mei 2017 heeft voor de tweede keer de Vrijwilligersdag Natuur in Noord-Brabant plaatsgevonden! Ruim 130 vrijwilligers die zich in Noord-Brabant inzetten voor monitoring, bescherming en kleinschalig beheer van natuurgebieden hadden zich opgegeven voor deze dag, die dit jaar in het westen van Brabant (Etten-Leur) gehouden werd.De heer Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu van de Provincie Noord-Brabant, opende de dag.

Daarna ging het gevarieerde programma van lezingen, workshops, natuurfilms en excursies van start. Van vogels tot vleermuizen, van vlinders tot vissen, en van grassen tot wantsen, alle soortgroepen kwamen aan bod!

In de pauzes konden stands van diverse natuurorganisaties bezocht worden, zowel voor een praatje als voor zoekkaarten, folders en ander materiaal.  De IVN natuurwerkgroep Waalre vertoonde de stronkentrekker, een apparaat waarmee handmatig stronken kunnen worden verwijderd uit natuurgebieden. 

Het was een gezellige en goed gevulde dag waarbij kennis uitgewisseld werd over natuurbeheer en natuurbescherming, en vrijwilligers en verschillende natuurorganisaties elkaar konden ontmoeten. Kortom, een erg geslaagde Vrijwilligersdag! 

  

Lezingen
Lezing 1: Bestrijding van invasieve exoten in Brabant. Jeffrey Samuels, Waterschap Brabantse Delta.
Lezing 2: Bloeiende bermen in kaart! Anthonie Stip, De Vlinderstichting.
Lezing 3 én 13: Nature out of a Box: samenwerken voor natuur. Sander Bouwens, Zoogdiervereniging.
Lezing 4: Stadsplanten van Breda. Erik van der Hoeven, KNNV Breda en IVN Mark & Donge.
Lezing 5: Atlasproject wantsen 2017-2018. Vincent Kalkman, EIS Kenniscentrum Insecten.
Lezing 6: Springzaden schieten zich een weg vooruit! Leonie Tijsma, FLORON. 
Lezing 7 én 9: Een blik onder water in de ecologie van zoetwater-vissen. Arthur de Bruin, RAVON / Blikonderwater 
Lezing 8: Bruine eikenpage in Noord-Brabant. Anthonie Stip, De Vlinderstichting.
Lezing 10: De rol van vrijwilligers bij het monitoringprogramma van Staatsbosbeheer. Hans Backx, Staatsbosbeheer.
Lezing 11: Vogels op de kaart in West-Brabant; verliezers en winnaars in de Vogelatlas. Albert de Jong, Sovon.
Lezing 12: Breda Binnenste Buiten – Natuur in en om Breda. Charles Schils, John Vegt. KNNV Breda.
Lezing 14: Broedende Visarenden in Brabant; een nieuwe broedvogel. Albert de Jong, Sovon.

 

Workshops
Workshop 1: Herkenning van grassen. Edwin Dijkhuis, FLORON.
Workshop 2: Op jacht met je wildcamera! Carlo Wijnen, Zoogdiervereniging.
Veldworkshop 3: Wantsen herkennen in het veld. Vincent Kalkman, EIS Kenniscentrum Insecten.

 

 

 

Foto impressie


Grassen op naam brengen tijdens de workshop Grassen herkennen. (c) Froukje Postma

 


Brabantse gezelligheid tijdens de koffiepauze. (c) Froukje Postma

 

 
Grote modderkruiper gevangen tijdens de vissen- en waterplantenexcursie (c) Martijn Schiphouwer

 

 

 
Een grote snoek gevangen (c) Jacques Rovers

 

 

 

 

De Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant werd georganiseerd door de volgende natuurorganisaties:

 

en werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant. 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven