Kennis over invasieve exoten

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld door klimaatverandering, zijn geen exoten. Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid. Voor meer informatie over invasieve exoten en enkele voorbeelden, klik hier.

 

FLORON heeft de afgelopen jaren van een aantal soorten exoten, al dan niet invasief, gegevens gebundeld in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De hooikoortsplant Alsemambrosia is één van deze soorten (download de herkenningskaart [pdf, 9.7mb]).

 

Signaleringsproject Exoten

FLORON draagt ook bij aan het project Signalering Exoten, dat op initiatief van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is opgestart. Dit project heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via de NDFF Verspreidingsatlas, Telmee.nl of de gratis smartphone-app "snApp de exoot". Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interessant en belangrijk voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsmakers in Nederland. Af en toe geeft een exotenwaarneming aanleiding tot het verwijderen van een exotenpopulatie om (toekomstige) schade aan bijvoorbeeld de inheemse natuur te voorkomen.

Binnen het project Signalering Exoten informeert elke deelnemende organisatie haar vrijwilligers over de belangrijkste exoten en hoe je deze kunt herkennen; bijvoorbeeld via websites, nieuwsberichten of bijeenkomsten. De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren. In het Signaleringsproject Exoten werken verschillende organisaties samen: alle Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) verenigd in de VOFF, Waarneming.nl, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Koninklijke Sportvisserij Nederland en Team Invasieve Exoten (TIE). U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief ‘Kijk op exoten’. Het is een nieuwsbrief vol met interessante informatie over exoten in Nederland.

 

Groene en zwarte bomenlijst

Bomenonderzoek

Milieuorganisatie Natuur & Milieu heeft een groot bomenonderzoek gehouden onder 28 grote Nederlandse gemeenten. De onderzoekers keken in totaal naar de gemeentelijke data van maar liefst 2,5 miljoen bomen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de geplante bomen goed is voor de biodiversiteit in de stad. Uit de studie blijkt helaas ook dat gemeenten zogenaamde invasieve exoten planten en dat dat door de jaren heen niet is afgenomen. Het gaat daarbij om boomsoorten die hier van nature niet voorkomen en schadelijk zijn voor dieren en planten in hun buurt.

Lees hieronder het persbericht van Natuur & Milieu:
Persbericht Bomenonderzoek

Aanbevelingen van FLORON, inclusief reflectie van FLORON-medewerker Baudewijn Odé op het bomenonderzoek:
Aanbevelingen FLORON

Download de zwarte en groene bomenlijsten:
Zwarte bomenlijst
Groene bomenlijst 
Zwarte & groene bomenlijst gecombineerd

Lees het onderzoeksrapport van Natuur & Milieu:
Onderzoeksrapport "Bomen voor Biodiversiteit"

Exoten op de kaart

FLORON bundelt kennis over het voorkomen van exoten in Nederland. De resultaten verwerken we voor diverse opdrachtgevers tot kaarten en rapportages op verschillende schaalniveaus.
Aantal exoten in de provincie Noord-Brabant per hok van 5x5 km. De meeste soorten zijn te vinden in stedelijk gebied en beekdalen.

Kijk op Exoten

Hieronder kun je de reeds verschenen nummers vinden.

Kijk op Exoten 45 (2024)
Kijk op Exoten 44 (2024)
Kijk op Exoten 43 (2023)
Kijk op Exoten 42 (2023)
Kijk op Exoten 41
Kijk op Exoten 40
Kijk op Exoten 39
Kijk op Exoten 38
Kijk op Exoten 37
Kijk op Exoten 36
Kijk op Exoten 35
Kijk op Exoten 34
Kijk op Exoten 33
Kijk op Exoten 32
Kijk op Exoten 31
Kijk op Exoten 30 (2020)
Kijk op Exoten 29 (2020)
Kijk op Exoten 28 (2019)
Kijk op Exoten 27 (2019)
Kijk op Exoten 26
Kijk op Exoten 25 (2018)
Kijk op Exoten 24 (2018)
Kijk op Exoten 23 (2018)
Kijk op Exoten 22 (2018)
Kijk op Exoten 21 (2017)
Kijk op Exoten 20 (2017)
Kijk op Exoten 19 (2017)
Kijk op Exoten 18 (2017)
Kijk op Exoten 17 (2016)
Kijk op Exoten 16 (2016)
Kijk op Exoten 15 (2016)
Kijk op Exoten 14 (2015)
Kijk op Exoten 13 (2015)
Kijk op Exoten 12 (2015)
Kijk op Exoten 11 (2015)
Kijk op Exoten 10 (2014)
Kijk op Exoten 9 (2014)
Kijk op Exoten 8 (2014)
Kijk op Exoten 7 (2014)
Kijk op Exoten 6 (2013)
Kijk op Exoten 5 (2013)
Kijk op Exoten 4 (2013)
Kijk op Exoten 3 (2013)
Kijk op Exoten 2 
Kijk op Exoten 1 (2012)

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven