Kennis over invasieve exoten

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld door klimaatverandering, zijn geen exoten. Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid. Voor meer informatie over invasieve exoten en enkele voorbeelden, klik hier.
 

FLORON heeft de afgelopen jaren van een aantal soorten exoten, al dan niet invasief, gegevens gebundeld in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De hooikoortsplant Alsemambrosia is één van deze soorten (download de herkenningskaart [pdf, 9.7mb]).

 

Signaleringsproject Exoten

FLORON draagt ook bij aan het project Signalering Exoten, dat op initiatief van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is opgestart. Dit project heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via de NDFF Verspreidingsatlas, Telmee.nl of de gratis smartphone-app "snApp de exoot". Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interessant en belangrijk voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsmakers in Nederland. Af en toe geeft een exotenwaarneming aanleiding tot het verwijderen van een exotenpopulatie om (toekomstige) schade aan bijvoorbeeld de inheemse natuur te voorkomen.

Binnen het project Signalering Exoten informeert elke deelnemende organisatie haar vrijwilligers over de belangrijkste exoten en hoe je deze kunt herkennen; bijvoorbeeld via websites, nieuwsberichten of bijeenkomsten. De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren. In het Signaleringsproject Exoten werken verschillende organisaties samen: alle Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) verenigd in de VOFF, Waarneming.nl, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Koninklijke Sportvisserij Nederland en Team Invasieve Exoten (TIE). U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief ‘Kijk op exoten’. Het is een nieuwsbrief vol met interessante informatie over exoten in Nederland.

Kijk op Exoten 1, juni 2012 (pdf)
Kijk op Exoten 2, september 2012 (pdf)  
Kijk op Exoten 3, januari 2013 (pdf)  
Kijk op Exoten 4, april 2013 (pdf)  
Kijk op Exoten 5, juni 2013 (pdf)  
Kijk op Exoten 6, september 2013 (pdf)  
Kijk op Exoten 7, januari 2014 (pdf)
Kijk op Exoten 8, april 2014 (pdf)
Kijk op Exoten 9, september 2014 (pdf)
Kijk op Exoten 10, november 2014 (pdf)
Kijk op Exoten 11, januari 2015 (pdf)
Kijk op Exoten 12, april 2015 (pdf)
Kijk op Exoten 13, augustus 2015 (pdf)
Kijk op Exoten 14, november 2015 (pdf)
Kijk op Exoten 15, januari 2016 (pdf)
Kijk op Exoten 16, mei 2016 (pdf)
Kijk op Exoten 17, november 2016 (pdf)
Kijk op Exoten 18, januari 2017 (pdf)
Kijk op Exoten 19, april 2017 (pdf)
Kijk op Exoten 20, juni 2017 (pdf)
Kijk op Exoten 21, september 2017 (pdf)
Kijk op Exoten 22, januari 2018 (pdf)
Kijk op Exoten 23, april 2018 (pdf)
Kijk op Exoten 24, september 2018 (pdf)
Kijk op Exoten 25, november 2018 (pdf)
Kijk op Exoten 26, februari 2019 (pdf)
Kijk op Exoten 27, mei 2019 (pdf)
Kijk op Exoten 28, december 2019 (pdf)
Kijk op Exoten 29, februari 2020 (pdf)
Kijk op Exoten 30, april 2020 (pdf)

 

Exoten op de kaart

FLORON bundelt kennis over het voorkomen van exoten in Nederland. De resultaten verwerken we voor diverse opdrachtgevers tot kaarten en rapportages op verschillende schaalniveaus.
Aantal exoten in de provincie Noord-Brabant per hok van 5x5 km. De meeste soorten zijn te vinden in stedelijk gebied en beekdalen.