FLORON-districten

Voor de aansturing en ondersteuning van haar vrijwilligers heeft FLORON Nederland onderverdeeld in 23 FLORON-districten (zie kaartje). De activiteiten in elk district worden gecoördineerd door een districtscoördinator (DC). Het zijn sleutelvrijwilligers die de contacten tussen het Landelijk Bureau en de waarnemers in het district verzorgen. De DC is aanspreekpunt voor regionale zaken met betrekking tot de projecten en activiteiten die onder FLORON-vlag plaatsvinden. De DC’s zijn ook betrokken bij de controle (validatie) van de gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In diverse districten is een DC-team actief, waarbij de DC de diverse coördinatiewerkzaamheden met één of twee andere vrijwilligers deelt. 


Klik op een district op de kaart voor meer informatie

 

Districtsactiviteiten

In vrijwel alle districten worden ook aparte districtsactiviteiten georganiseerd. Meestal gaat het om enkele dagexcursies en een bijeenkomst voor de vrijwilligers in het district aan het begin en / of eind van het veldseizoen. Daarnaast wordt af en toe een inventarisatieweekend gehouden en in sommige districten wordt een (determinatie)cursus georganiseerd. Vrijwel alle districten geven een nieuwsbrief uit. Informatie over deze activiteiten is te vinden op de districtspagina. Deze is te raadplegen door op de link in het kaartje te klikken. Hier vind je tevens de contactgegevens van de DC. 

Gezocht: Teamleden voor versterking districten

FLORON heeft zo’n achthonderd vrijwilligers die plantendata verzamelen. Regionaal ondersteunt FLORON die vrijwilligers via districten. Districtsteams met een districtscoördinator (dc) als spil organiseren regionale activiteiten zoals excursies en cursussen, ze valideren plantenwaarnemingen, stimuleren vrijwilligers en doen wat ze verder zinvol vinden om onze systematische plantenkennis uit te bouwen, zodat die beschikbaar is voor natuurbescherming en onderzoek.  In zuidoost-Nederland zijn momenteel vier vacatures voor dc’s. En in veel teams kunnen we versterking gebruiken.

Wil jij in je eigen regio FLORON-excursies organiseren, je florakennis overdragen aan anderen, (beginnende) floristen helpen, of waarnemingen valideren? Meld je dan aan voor een districtsteam. Hoe en wat? Download de vacaturetekst.

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven