PLANTEN

PLANTEN geeft informatie over ontwikkelingen in de Nederlandse flora. Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar en wordt toegezonden aan donateurs van Stichting FLORON.


Oude nummers komen na twee jaar beschikbaar via Natuurtijdschriften.nl

Een speciale uitgave van PLANTEN over trends!


In april 2020 verscheen een themanummer van PLANTEN, als feestelijke afsluiting van het digitaliseren van 56.000 streeplijsten uit de periode 1900-1950. In het themanummer besteden we aandacht aan de veranderingen in de Nederlandse flora (trends); zowel in de eerste helft van de vorige eeuw alsook de recente ontwikkelingen. 

Meld je aan als donateur en ontvang het tijdschrift PLANTEN

Als donateur van Stichting FLORON helpt u mee onze vrijwilligers te ondersteunen. Zij zijn het die jaar in jaar uit inventariseren hoe het staat met de wilde planten in Nederland. Uw bijdrage komt ook ten goede aan de noodzakelijke bescherming van onze bedreigde planten.

Wordt donateur door je aan te melden voor minimaal € 22,- per jaar. Meer doneren mag natuurlijk ook. Adreswijzigingen kunnen worden doorgeven via donateurs@floron.nl. Hier kun je je ook afmelden als donateur.

Redactie

  • Edwin Dijkhuis (redactiesecretaris)
  • Leonie Tijsma (vormgeving)
  • Ruud Beringen
  • Egbert de Boer
  • Maarten Mandos

De redactie verwelkomt artikelen en korte bijdragen over bijzondere waarnemingen, bijzondere groeiplaatsen en floristische interessante mededelingen. Als U een artikel in PLANTEN wilt schrijven dan vindt u in deze handleiding aanwijzingen en richtlijnen voor de aan te leveren artikelen. Tekstbijdragen kunnen worden toegezonden aan de redactie.

Redactie-adres: redactie@floron.nl

Ook zijn we nog op zoek naar uitbreiding van ons redactieteam. Lijkt het je leuk om mee te denken over de inhoud van PLANTEN of periodiek een bijdrage in de vorm van een rubriek of fraaie foto te leveren neem dan contact met ons op.


Digitale nieuwsbrief

Behalve PLANTEN geeft FLORON ook een digitale nieuwsbrief uit, met nieuwtjes over recente ontwikkelingen in de wilde flora en informatie over leuke floraprojecten waar je aan mee kunt doen.


De omslag van het twaalfde nummer van PLANTEN


Eerder verschenen nummers

PLANTEN verschijnt één jaar na het verschijnen van het gedrukte nummer
online op Natuurtijdschriften.nl. Nieuwe donateurs krijgen het meest recente nummer nagestuurd.

PLANTEN 1 mei 2015
PLANTEN 2 november 2015
PLANTEN 3 mei 2016
PLANTEN 4 november 2016
PLANTEN 5 mei 2017 (themanummer 300 jaar planten kijken)
PLANTEN 6 november 2017
PLANTEN 7 mei 2018
PLANTEN 8 november 2018
PLANTEN 9 april 2019
PLANTEN 10 november 2019
PLANTEN 11 april 2020 (themanummer trends)
PLANTEN 12 augustus 2020