PLANTEN

PLANTEN geeft informatie over ontwikkelingen in de Nederlandse flora. Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar en wordt toegezonden aan donateurs van Stichting FLORON.

Oude nummers komen na een jaar beschikbaar via Natuurtijdschriften.nl Tevens kunnen ze op deze pagina worden gedownload.

Een speciale uitgave van PLANTEN over inzaai!

Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een speciaal themanummer van ons tijdschrift PLANTEN besteden we aandacht aan de effecten die inzaaien heeft op samenstelling van de wilde flora, door het in historisch perspectief te plaatsen, voor- en tegenstanders aan het woord te laten en voorbeelden te geven van inzaaiprojecten die wel én niet hebben bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit.

Meld je aan als donateur en ontvang het tijdschrift PLANTEN

Als donateur van Stichting FLORON helpt u mee onze vrijwilligers te ondersteunen. Zij zijn het die jaar in jaar uit inventariseren hoe het staat met de wilde planten in Nederland. Uw bijdrage komt ook ten goede aan de noodzakelijke bescherming van onze bedreigde planten.

Wordt donateur door je aan te melden voor minimaal € 22,- per jaar. Meer doneren mag natuurlijk ook. Adreswijzigingen kunnen worden doorgeven via donateurs@floron.nl. Hier kun je je ook afmelden als donateur.

Redactie

  • Edwin Dijkhuis (redactiesecretaris)
  • Leonie Tijsma (vormgeving)
  • Ruud Beringen
  • Egbert de Boer
  • Roswitha van Maarle
  • Maarten Mandos
  • Bas van Vlijmen

De redactie verwelkomt artikelen en korte bijdragen over bijzondere waarnemingen, bijzondere groeiplaatsen en floristische interessante mededelingen. Als U een artikel in PLANTEN wilt schrijven dan vindt u in deze handleiding aanwijzingen en richtlijnen voor de aan te leveren artikelen. Tekstbijdragen kunnen worden toegezonden aan de redactie.

Redactie-adres: redactie@floron.nl

 

 

De omslag van het nummer van PLANTEN


Eerder verschenen nummers

PLANTEN verschijnt één jaar na het verschijnen van het gedrukte nummer online op Natuurtijdschriften.nl. Nieuwe donateurs krijgen het meest recente nummer nagestuurd.

PLANTEN 1 mei 2015
PLANTEN 2 november 2015
PLANTEN 3 mei 2016
PLANTEN 4 november 2016
PLANTEN 5 mei 2017 (themanummer 300 jaar planten kijken)
PLANTEN 6 november 2017
PLANTEN 7 mei 2018
PLANTEN 8 november 2018
PLANTEN 9 april 2019
PLANTEN 10 november 2019
PLANTEN 11 april 2020 (themanummer trends)
PLANTEN 12 augustus 2020
PLANTEN 13 november 2020
PLANTEN 14 maart 2021
PLANTEN 15 juli 2021 (themanummer inzaai)
PLANTEN 16 november 2021
PLANTEN 17 april 2022
PLANTEN 18 november 2022
PLANTEN 19 april 2023
PLANTEN 20 november 2023
PLANTEN 21 april 2024

 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven