Richtlijnen veilig flora inventariseren

FLORON is zuinig op haar vrijwilligers en wil de risico’s op onveilige situaties en ongelukken met vrijwilligers in het veld voorkomen. Deze richtlijnen leveren handvaten voor veilig en verantwoord veldwerk, ter aanvulling op het gezonde boerenverstand van de FLORON-vrijwilligers.

Definitie vrijwilliger
Degene die - niet bij wijze van beroep - in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald werk verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

Gouden regel
Jouw veiligheid is belangrijker dan een complete soortenlijst. Denk altijd aan de veiligheid van jezelf en anderen en neem geen onnodige risico’s. Mocht je enige twijfel hebben over veiligheid of toegankelijkheid van een (deel)gebied, ga dan niet.

Basisafspraken

 * Altijd een mobiele telefoon mee die én is opgeladen én aan staat én voldoende beltegoed heeft. Denk aan een auto-oplader of powerbank: erg handig om de telefoon altijd opgeladen te hebben!
 * Bij een bezoek aan natte gebieden de mobiele telefoon en eventueel ook de GPS in een waterdichte hoes.
 * Terreinen buiten de paden alleen betreden met toestemming van de beheerder en/of eigenaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming.
 * Altijd werken conform de in de vergunning/toestemming vermelde voorwaarden.
 * Laat het thuisfront weten wanneer en waar je gaat inventariseren.
 * Zet in het adressenboek van jouw telefoon “ICE” (=in case of emergency) met het telefoonnummer en naam van degene die gebeld kan worden in geval van een ongeluk.
 * Bij gebruik van een boot altijd een ‘self inflatable’ zwemvest aan hebben.  

Belangrijke aandachtspunten voor aanvang veldwerk Kijk voordat je op veldwerk gaat op de kaart, stel jezelf de volgende vragen en pas eventueel je veldwerk aan:

 * 
Waar zijn drukke wegen en spoorwegen?
 * Welke gebieden mag ik niet in?
 * Zijn mijn vergunningen in orde?
 * Loopt er vee rond?
 * Komen er risicovolle dieren zoals adders voor?
 * Zijn er risicovolle gebieden zoals moerassen, (leem)putten, grotere beken, rivieren en dergelijke?      


Specifieke afspraken over gebieden
 * 
Doorgaans staan specifieke afspraken over gebieden bij de ingang van een (natuur)gebied beschreven op een bord of in de vergunning.
 * Twijfel je over een gebied, win dan advies in bij de terreinbeheerder.      

Veldwerk in moerassen en andere risicovolle gebieden
 * Ga altijd samen met iemand anders.

Omgaan met boze grondeigenaren
Soms wordt je tijdens het inventariseren benaderd door boeren of andere grondeigenaren die zich afvraagt wat je op hun grond komt doen. Meestal zijn dit leuke gesprekken waarin je kunt vertellen over je inventarisatie. Helaas komt het soms ook voor dat je op een minder hartelijke of leuke manier wordt benaderd. Hoe ga je hiermee om? Lees onze tips en tricks.

 

Risicovolle dieren in het gebied 
 * Vee in het gebied? Volg de aanwijzingen op de bebording, vergunning of van de terreinbeheerder. 
 * Adders in het gebied? Wees voorzichtig en bewaar afstand als je er één vindt. Gebeten? Bel 112 en ga zo snel mogelijk naar een ziekenhuis.      

Veldwerk langs wegbermen 
 * Draag altijd een fluorescerend veiligheidshesje. 
 * Volg de aanwijzingen van de wegbeheerder op

Standaard meenemen op veldwerk 
 * Voldoende water en eten 
 * Zonnebrand 
 * Volgeladen telefoon met bereik en voldoende beltegoed 
 * Tekentang 
 * EHBO-set 
 * Tekenwerende kleding 
 * Fluorescerend veiligheidshesje      

Extra punten van aandacht 
 * Adderbeet
 * Bijensteek
 * Eikenprocessierups
 * Leverbot
 * TBE-virus
 * Teken en ziekte van Lyme
 * Tetanus
 * Wespensteek
 * Zonnebrand

Een volledig overzicht van alle ziekteverwekkers, risico’s, preventie en behandeling, is te vinden op rivm.nl. Neem bij twijfel over besmetting, of als je klachten hebt, altijd contact op met je huisarts.   

Verzekering
Als FLORON-vrijwilliger kan je bij verlies aan persoonlijke eigendommen, ongevallen en aansprakelijkheid voor schade aan derden gebruik maken van de aansprakelijkheidsverzekering van FLORON en/of de vrijwilligersverzekering van de desbetreffende gemeente. Mocht je hier gebruik van willen maken, maak dan voldoende aantekeningen en foto’s van het ongeluk en/of voorval en neem contact op met FLORON. Een voorwaarde is dat je eerst je eigen ongevallen-, aansprakelijkheids- en/of ziektekostenverzekering moet aanspreken voordat je gebruik kunt maken van de verzekeringen van FLORON en gemeente. 

Vragen?
Als je vragen hebt over veilig en verantwoord veldwerk tijdens je FLORON-vrijwilligerswerk, kun je contact opnemen met FLORON. 
 * telefoon: 024-7410660
 * email: info@floron.nl

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven