FLORON District 18 - Noord-Brabant Markiezaat

Contact

Districtscoördinator:

Petra van der Wiel
Lupineberg 48
4708 LV Roosendaal
tel. 0165-533059
pvdwiel@telfort.nl


Plantenwerkgroepen:

KNNV Roosendaal Plantenwerkgroep
Coördinator: Fiona Franken, Hans Backx en Petra van der Wiel
Werkgebied: Geheel West-Brabant (plus randje van Zeeland)
Actieve leden: 14 personen


NatuurWerkgroep gemeente Rucphen
Coördinator: Cees Terpstra
Werkgebied: Gemeente Rucphen (Rucphense bossen en buitengebied); gemeente Zundert (o.a. Pannenhoef)
Actieve leden: 125 personen


Plantenwerkgroep IVN Groene Zoom (Bergen op Zoom)
Coördinator: Marike de Haan
Werkgebied: Omgeving Bergen op Zoom
Actieve leden: 2 personen

Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Over ons district

Organisatie


In district 18 zijn diverse plantenwerkgroepen actief (IVN Bergen op Zoom, KNNV Breda en Roosendaal, Hoekschewaards Landschap en Natuurvereniging Tholen 'Rubia tinctorum'). Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die alleen op pad gaan om te strepen in kilometerhokken, natuurgebieden en zeldzame soorten te monitoren.

Flora

District 18 is een vrij klein district wat van de Schelde-Rijnverbinding (met nog net een randje van Sint Philipsland) loopt tot aan de rand van Breda en van de Belgische grens tot de zuidrand van de Hoeksche Waard. In dit deel van Noord-Brabant zijn diverse biotopen te vinden waar je naar vaatplanten kunt kijken. Ten noorden van de lijn Bergen op Zoom - Roosendaal - Etten Leur - Breda vinden we kleipolders, waarbij nog enkele kreekrestanten en dijken interessante soorten geven als Moerasmelkdistel, Zwanenbloem, Aardaker en Kattendoorn, ten zuiden van deze lijn zandgronden met heide- en vengebieden. Op de droge heidevelden groeit Stekelbrem, Borstelgras en Heidespurrie en bij vennen Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw. In het westen en noordwesten ligt voormalig zoutgetijdengebied waar in sommige gebieden door verzoeting Rode ogentroost, Rietorchis en Parnassia voorkomen. Komend vanuit Zeeland kijken we tegen de steile rand van de Brabantse Wal aan, langs de rand hiervan en op de overgang van klei naar zand kwelgebieden (Naad van Brabant) met o.a. Klimopwaterranonkel, Stomp fonteinkruid en Waterviolier. Natuurgebieden: kleipolders (o.a. Tonnekreek, Zwanenwater, Poldersdijk), heide- en vengebieden (o.a. Oude Buisse Heide, Pannenhoef, De Matjens), voormalig zoutgetijdengebied (o.a. Dintelse Gorzen, Rammegors, Markiezaat), Brabantse Wal (o.a. Stoppelbergen, Mattemburgh, Kleine Meer, Kortenhoeff) en Naad van Brabant (o.a. Noordpolder, Halsters Laag, Kelsdonk). De dorpen en steden laten hun eigen dorps- en stadsflora zien waarbij in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur diverse leuke grasjes zijn opgedoken: Stijf hardgras, Baardgras, Kransgras en Hazenstaart.

 

Aardaker en Moeraswolfsklauw

Parnassia en Waterviolier  (foto's: Petra van der Wiel)

Digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nr. 14 (aug. 2011)
Nieuwsbrief nr. 15 (apr. 2012)
Nieuwsbrief nr. 16 (febr. 2013)
 Privacybeleid© 2021 FLORON
Naar boven