Wat zijn invasieve exoten?

Exoten zijn planten of dieren die via menselijk handelen in ons land terecht zijn gekomen. Dit kan zowel bewust (via de handel) of onbewust (bijvoorbeeld als verstekeling op transport) gebeuren. De meeste exoten zijn geïmporteerd als huisdier of als tuin- of aquariumplant en zorgen niet voor problemen, o.a. omdat ze alleen in tuinen zitten en zich niet zelfstandig kunnen verspreiden of handhaven. Enkele van deze exoten kunnen dit wel en weer een klein deel hiervan doet het zelfs zo goed, dat ze een bedreiging vormen voor onze inheemse planten of dieren en soms zelfs voor de mens (ze zijn giftig of leiden tot hooikoortsklachten). Deze laatste groep exoten noemen we dan 'invasieve exoten'.

Invasieve exoten komen vaak onbedoeld in de natuur terecht. Exotische dieren kunnen in de natuur terecht komen doordat ze worden vrijgelaten of ontsnappen uit hun verblijf of vijver. Exotische planten komen bijvoorbeeld in de natuur terecht via aanplant, het dumpen van snoei- en tuinafval of verspreiden zelfstandig vanuit tuinen via uitlopers of zaden. Met name plantsoorten die bessen produceren (verspreiding door vogels) of zaden maken die met de wind verspreiden (bijv. pluis) kunnen zich snel uitbreiden en verdienen daarmee extra aandacht.

Tekening met veel voorkomende introductieroutes van exoten. De rode bloem en rode kreeft geven schematisch een invasieve exoot aan.

Wat zijn de risico's?

Zoals hiernaast gezegd vormt gelukkig maar een zeer klein deel van de exoten die we naar ons land hebben gehaald een probleem. Het is echter op voorhand vaak moeilijk te voorspellen welke exoten invasief worden. Daarom is het aan te raden zorgvuldig met exoten om te gaan en ze niet in de natuur weg te gooien, aan te planten of los te laten. Invasieve exoten kunnen grote problemen veroorzaken voor mens en natuur en kun je beter in zijn geheel vermijden. Zo kunnen invasieve exoten ervoor zorgen dat inheemse planten en dieren (gedeeltelijk) verdwijnen, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeften. Deze kreeften dragen een ziekte bij zich die dodelijk is voor onze inheemse Europese rivierkreeft en hebben hem in Nederland al vrijwel uitgeroeid. Overigens zijn lang niet alle exoten invasief en vormen dus geen problemen.

Planten zoals de Grote waternavel groeien zo snel dat inheemse plantsoorten onvoldoende licht en ruimte overhouden om te groeien. Ook kunnen dichte matten van deze waterplant de doorstroom van kanalen verminderen wat het overstromingsrisico verhoogt. Andere invasieve exoten kunnen ook een gezondheidsrisico met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw, welke na aanraking sterke jeuk, zwelling en blaren veroorzaakt. Weer andere zorgen voor economische schade door bijvoorbeeld leidingen, wegen en dijken te beschadigen, denk bijvoorbeeld aan de Japanse duizendknoop of de Hemelboom.

Tekening met belangrijke risico's / problemen die invasieve exoten met zich mee kunnen brengen. De rode bloem en rode kreeft geven schematisch een invasieve exoot aan.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven