FLORON helpt bij herstel van watervegetatie.
De laatste jaren zet FLORON zich ook steeds vaker in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse waterplanten. Nederland is immers een waterrijk land met vele ondiepe wateren, zoals meren en sloten, waarin waterplanten een essentiële rol vervullen (figuur 1). Door de eutrofiëring (toename van meststoffen zoals stikstof en fosfaat) en het waterbeheer hebben veel water- en oeverplanten het moeilijk. Maar door het herstel van waterkwaliteit en bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers komen water- en oeverplanten weer in steeds meer wateren voor. Echter zijn dit niet in alle gevallen wenselijke soorten (denk aan woekering van slechts één soort of van invasieve exoten) of hebben meer typische soorten moeite zich te vestigen in de vegetatie (o.a. door beperkte zaadbank of door woekering inheemse planten). Dit kan leiden tot overlast bij bijvoorbeeld waterrecreanten, zorgen voor een belemmerde doorstroom van watergangen (bij woekering) en een lage biodiversiteit aan planten.

Figuur 1. Functies van waterplanten in ondiepe wateren (uit: Proefschrift M. Verhofstad).

FLORON zet zich samen met vrijwilligers en natuurbeheerders in voor het herstel van diverse watervegetaties door het verzamelen van verspreidingsgegevens van waterplanten, het uitvoeren van ecologisch onderzoek en het adviseren van waterbeheerders over beheer- en herstelmaatregelen t.b.v. de Nederlandse waterflora en ecologie.

Ook geeft FLORON cursussen over waterplanten, waarbij de herkenning, ecologie en indien gewenst het beheer aan bod komen. We bieden bij de cursussen ook eigen lesmateriaal aan, zoals readers en zoekkaarten, zodat u ook na de cursus zelf aan de slag kunt!

 

Congresposter bij het Evaluatieproject Natuurvriendelijke oevers

 

Meer info?

Meer info & Contact

Meer weten of zelf meedoen als vrijwilliger? 

 

Als waterbeheerder instappen in een project of samen met ons een nieuw project starten?

  • We komen langs om het project aan te laten sluiten bij jullie wensen/vragen!
  • Neem hiervoor contact met ons: verhofstad@floron.nl

 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven