Het Nieuwe Strepen

Met dit project willen we de verspreidingsgegevens van onze wilde flora zo actueel mogelijk houden en veranderingen daarin tijdig signaleren. Bij Het Nieuwe Strepen wordt jaarlijks een aantal vooraf geselecteerde km-hokken dubbel geïnventariseerd. Daarnaast worden zo veel mogelijk km-hokken buiten deze selectie ook volgens het protocol geïnventariseerd. Op deze manier kunnen statistisch verantwoorde uitspraken worden gedaan over de trends in voor- en achteruitgang van plantensoorten in Nederland.

Reserveringsmodule in de NDFF Verspreidingsatlas

Wil je meedoen, kijk dan in de NDFF Verspreidingsatlas welke van de selecteerde kilometerhokken bij jou in de buurt liggen en reserveer een ‘hok’.

Voordat een hok kan worden gereserveerd, moet je eerst inloggen. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig (handleiding). Na het inloggen ga je naar de reserveringsmodule voor Het Nieuwe Strepen.

Werkwijze

Bij Het Nieuwe Strepen wordt gewerkt met twee onafhankelijke tellingen, een vaste bezoekduur en werken in het bloeiseizoen. 

Beperkte bezoekduur: je loopt alleen of met een groep gedurende 4 à 12 uur in het kilometerhok. Het aantal uren is afhankelijk van de complexiteit van het landschap. In de reseveringsmodule geven we een indicatie van de bezoekduur. Het is ook mogelijk om met een groepje mensen te inventariseren. Noteer in dat geval het aantal deelnemers.

In het bloeiseizoen: inventariseren met Het Nieuwe Strepen kan tussen 1 mei en 30 september. Als er meer bezoeken nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege gevraagde bezoekduur, noodweer enz), plan de bezoeken dan binnen en periode van 2 weken.

Invoeren met de papieren streeplijst ...

In het veld maak je gebruik van de nieuwste streeplijst. Ook kun je een streeplijst uitprinten met de links hieronder. Papieren streeplijsten kun je gratis opvragen bij de districtscoördinator of het landelijk bureau (info@floron.nl).

Thuis voer je gegevens vanaf het papieren formulier in met het Waarnemingenportaal van de NDFF Verspreidingsatlas. Bij het invoeren mag je ook gebruik maken van soortnummers of afgekorte soortnamen. Zo kun je snel invoeren.

... of met de VERA-app

Je ook de VERA-app (Android, iOS) gebruiken om waarnemingen door te geven. Bij het maken van een nieuw formulier, kies je voor "Het Nieuwe Strepen". Behalve snel en nauwkeurig invoeren, bewaakt de app ook de grenzen van het hok. Je mag een soort meerdere keren invoeren en je kunt ook aantallen invoerern. Dubbele waarnemingen en aantallen worden niet gebruikt bij de analyses van Het Nieuwe Strepen zelf, maar kunnen wel nuttig zijn voor andere gebruikers van natuurwaarnemingen.

FLORON kan waarnemingen die via andere websites of apps ingevoerd zijn niet gebruiken voor trendanalyses.

 

Downloads

 

Onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring

FLORON orgniseert Het Nieuwe Strepen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek als onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het NEM bestaat uit een groot aantal meetnetten die gericht zijn op het monitoren van flora en fauna uit een groot aantal soortgroepen, van vogels tot korstmossen. Bij het veldwerk van de NEM-meetnetten zijn 15.000 vrijwilligers betrokken. De resultaten van de NEM-meetnetten zijn terug te vinden in de NDFF Verspreidingsatlas, rapporten, artikelen en presentatie tijdens symposia, zoals de FLORON-dag.

 Fragment van de papieren streeplijst met Nederlandse namen, die gebruikt wordt om lange soortenlijsten in het veld te verzamelen.

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven