Uw natuurgegevens in de NDFF

Uw flora- en vegetatiegegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna

FLORON is gespecialiseerd om databestanden met recente en historische floragegevens om te zetten naar de NDFF.

Wat maakt de aanpak van FLORON uniek?

  • geen gegevensverlies: alle datavelden, geometrieën, datumreeksen en id's worden geconverteerd
  • metadata conform INSPIRE in een NDFF-protocol
  • historische florawaarnemingen krijgen een update naar de naamgeving volgens Heukels' Flora
  • kritische beoordeling van de dataset: FLORON gebruikt de gegevens immers zelf ook
  • acceptatietest en conversierapport voor NDFF-abonnementhouders
  • 95% NDFF-autovalidatie en >99% handmatige gegevensvalidatie binnen één jaar
  • alle soortgroepen, ook (korst)mossen, kranswieren en fauna

Geef natuurgegevens een tweede leven

FLORON heeft als doel om zoveel mogelijk betrouwbare verspreidingsgegevens van flora te verzamelen. Heeft u inventarisatiegegevens voor een project verzameld en wilt u deze een tweede leven geven? Laat ze dan door FLORON converteren en migreren naar de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Bent u abonnementhouder van de NDFF, dan kunt u de gegevens én die van anderen inzien. FLORON zorgt er ook voor dat de gegevens voor uiteenlopende doelen kunnen worden gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn de Rode Lijst, verspreidingskaarten en jaarlijkse trends van planten. Gegevens van bijzondere soorten gebruiken we om later te controleren of de soort er nog staat. Hoe meer floragegevens er op één plek staan, des te beter we de soorten kunnen beschermen.

Hoe werkt het?

Bent u aangesloten bij de NDFF, dan heeft u een gebruiksovereenkomst waar al geregeld is dat u eigen gegevens in de NDFF kunt (laten) zetten. FLORON maakt in overleg met het Serviceteam NDFF een plan om uw data te laden en zichtbaar te maken in het invoerportaal.

Gratis opname van data in de NDFF wanneer u de data doneert aan FLORON

Heeft geen contract met Het Natuurloket, dan zijn er diverse mogelijkheden om gegevens te ontsluiten: u doneert de dataset aan FLORON, of u stelt gegevens beschikbaar als open data (bijvoorbeeld met de licentie CC 0 of CC BY), zodat FLORON hier vrijelijk gebruik van kan maken. Geeft u de dataset volledig vrij of doneert u deze aan FLORON, dan kan FLORON direct aan de slag met de uitvoering van de conversie. Na de conversie kunt u de gegevens eventueel beheren in de NDFF verspreidingsatlas. U bent vrij om uw gegevens te gebruiken en te delen met andere partijen. Het enige is dat u de gegevens niet kunt terugtrekken of gebruiksrestricties kunt opleggen.

Metadata: uw dataset gedocumenteerd en uniek herkenbaar in alle systemen

FLORON behandelt data zorgvuldig. Na de conversie wordt de dataset voorzien van documentatie (in de vorm van een NDFF-protocol), waarmee de dataset later altijd afzonderlijk geselecteerd kan worden. Ook zorgen we ervoor dat er geen informatie verloren gaat. Zo bewaren we de exacte begrenzing van percelen, looproutes of opnamevlakken, bezoekduur, pq-nummers, namen van onderzoekers, vegetatiebedekkingsklassen en datumreeksen zoals weeknummers.

Open data

Op verzoek kan FLORON natuurgegevens ook als open data publiceren. FLORON doet dat al voor historische floragegevens (FLORIVON) via het wereldwijde GBIF-netwerk, waardoor onderzoekers overal ter wereld vrij over de gegevens kunnen beschikken. FLORON beschikt hiertoe over haar eigen GBIF IPT-server.

Ook zonder ontsluiting in GBIF is uw data zichtbaar: standaard worden alle gevalideerde waarnemingen uit de NDFF getoond op kaarten in de NDFF Verspreidingsatlas.

Hoeveel kost het?

De migratie van een dataset naar de NDFF heeft een doorlooptijd van ongeveer twee maanden en kost afhankelijk van de complexiteit 7.500-25.000 euro. Ben u abonnee van de NDFF, dan kunt u de gegevens na afloop zelf beheren en aanvullen in het NDFF-invoerportaal.

Recente conversieprojecten

FLORON voerde in afgelopen jaren verschillende conversies uit voor o.a. provincie Limburg (0,5 miljoen waarnemingen), Ecologisch Adviesbureau Maes (0,1 miljoen), provincie Friesland (0,3 miljoen), Rijkswaterstaat (0,6 miljoen), provincie Utrecht (0,3 miljoen) en provincie Overijssel (0,8 miljoen). In 2008 converteerde FLORON haar eigen databank FLORBASE met 15 miljoen records naar de NDFF, bestaande uit eigen floragegevens en die van vrijwel alle provincies en terreinbeheerders uit de periode 1850-2008. Vrijwilligers van FLORON verzamelen jaarlijks ongeveer 0,8 miljoen nieuwe waarnemingen.

Data inwinnen met de VERA-app

FLORON biedt met de VERA-app ook de mogelijkheid om florakarteringen (bijvoorbeeld voor SNL) in het veld digitaal in te voeren, te uploaden en binnen 24 uur beschikbaar te stellen in het NDFF Uitvoerportaal. Lees meer over de VERA-app.

Meer informatie?

Neem contact op met dataspecialist Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl).

Case: Zeegraskartering Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat stelt de gegevens van haar zeegrasmeetnet beschikbaar via een Mapviewer, maar bood de dataset ook aan FLORON aan voor opname in de NDFF. Omdat FLORON typische soorten van de habitatrichtlijn in kaart brengt, en het om recente gegevens ging, heeft de dataconversie voorrang gekregen. Door opname in de NDFF hebben nu ook andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat en waterschappen toegang tot de gegevens van het zeegrasmeetnet, aangevuld met gevalideerde gegevens uit diverse andere bronnen. Door het gebruik van NDFF-protocollen (metadata) kunnen gebruikers ook alleen voor deze dataset kiezen.

FLORON gebruikt de gegevens als non-profitorganisatie nu ook voor onderzoek en educatie, bijvoorbeeld via de NDFF Verspreidingsatlas.

Plekken met Klein zeegras bij Terschelling in het jaar 2000 in het Uitvoerportaal van de NDFF

De gegevens van het meetnet zorgen ook voor actuele stippen op 5x5 km in de verspreidingsatlas.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven