FLORON District 15 - Hollands Duin

Contact

Districtsteam:

Contactpersoon:

Dick Gatsonides
tel. 06-42567466
dimajema@quicknet.nl
- Wegwijs maken en begeleiden van belangstellenden in het district en haar activiteiten.
- Verzorgt tweemaal per jaar de nieuwsbrief.
- Houdt adressenbestand floristen en plantenwerkgroepen bij.
- Validator waarnemingen.

 

Leden:  

Niko Buiten
tel. 023-5403266
nikobuiten@online.nl
- Coördinator Het Nieuwe Strepen.
- Validator waarnemingen.

 

Joop Mourik
tel. 023-5285502
joopmourik@gmail.com
- Validator waarnemingen.Plantenwerkgroepen:

KNNV Haarlem plantenstudiegroep
Coördinator: Joop Mourik
Werkgebied: Kennemerstrand, AWD, Duin en Kruidberg, buitenplaatsen
Actieve leden: 6-15 personen


Plantenwerkgroep KNNV afd. Den Haag
Coördinator: Myra Meijering
Werkgebied: Omgeving Den Haag
Actieve leden: 14 personen


Plantenwerkgroep KNNV Leiden
Coördinator: Koen van Zoest
Werkgebied: Leiden en omgeving, inclusief de duinen
Actieve leden: 20 personen


Plantenwerkgroep vd KNNV afd Zoetermeer
Coördinator: Joke de Ridder
Werkgebied: Regio Zoetermeer
Actieve leden: 11 personen

Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Over ons district

Organisatie

Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in district Hollands Duin gebeurt op initiatief van diverse plantenwerkgroepen. Het betreft de plantenwerkgroepen van de KNNV afdelingen Haarlem e.o., Leiden, Bollenstreek, Gouda, Den Haag en Zoetermeer en andere lokale natuurorganisaties. Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers individueel actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en het doorgeven van losse waarnemingen.

Karateristiek

District 15 ligt aan de Hollandse kust tussen het Noordzeekanaal en de rijksweg A12, Den Haag-Gouda. Duinen, kleipolders, steden en veenweidegebieden van het Groene hart zijn de belangrijkste landschapselementen. Plantengeografisch behoort district 15 tot het Laagveen- en het Renodunaal district. De Randstad, met name de stadskernen van Haarlem, Leiden en Den Haag, wordt gerekend tot het Urbane district. De duingebieden tussen Den Haag en Noordwijk met Meyendel en Berkheide, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een bijna aaneengesloten groot natuurgebied. Voor het overige is de natuur erg versnipperd over stedelijke en agrarische gebieden. Vermeldenswaard zijn de oude landgoederen aan de binnenduinrand maar ook de veenweidegebieden en oeverlanden die verspreid in Zuid-Holland te vinden zijn. Nieuwe natuur ontstaat vooral in ruim opgezette parkachtige stadsdelen en steden waarvan Zoetermeer het meest aansprekende voorbeeld is. Andere plaatsen waar zich interessante floristische ontwikkelingen voordoen zijn de oude binnensteden van Leiden en Den Haag (muren), Hoofddorp (bermen) en IJmuiden (strand).


Dotterbloem. Foto: Ruud van der Meijden
 

Het districtsteam

Het districtsteam vergadert tweemaal per jaar. Bij het vergaderen bereidt het team de inbreng aan de landelijke districtcoördinatievergaderingen voor en legt verslag af. Het team gaat gedurende het eerste kalenderjaar met mensen mee wanneer zij inventariseren. Hierbij leert hen het inventariseren en de spullen waarmee gewerkt wordt. Het team organiseert daarnaast districtsexcursies, districtbijeenkomsten, cursussen en overige activiteiten zoals de Eindejaars Plantenjacht. Folders, visitekaartjes, hesjes en papieren streeplijsten zijn bij het team verkrijgbaar.

 

Berichten en verslagen

Verslag districtsbijeenkomst 2019 

Op zaterdag 13 april was de districtsbijeenkomst van het FLORON district Hollands Duin.We waren te gast in de Kijkdoos van Heemtuin de Heimanshof in Hoofddorp. Op deze frisse lentedag waren veertien bezoekers afgekomen, van beginners tot doorgewinterde floristen uit het hele district. 

Niko Buiten deed verslag van de activiteiten van het district in 2018 en de plannen voor 2019.In 2018 zijn op één enkel gestreept hok na alle HNS-hokken dubbel gestreept. Tevens zijn enige tientallen bermen geïnventariseerd voor het project Mijn Berm Bloeit. Er zijn acht goedbezochte excursies (o.a. i.h.k.v. 5000-soortenjaar en 30 jaar FLORON) gehouden. Verder was er aandacht voor de doelen van FLORON-inventarisaties, het klassieke strepen en aandachtspunten bij determinatie. Ook voor 2019 staan er verschillende excursies op de agenda. Houdt voor actuele informatie de FLORON-website in de gaten. Het programma voorde pauze werd afgesloten met een presentatie door Koen van Zoest over de activiteiten van de plantenwerkgroep van KNNV Leiden.

Na de pauze verzorgde Jelle van Dijk van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk een boeiende presentatie over de regionale flora van de Duin- en Bollenstreek‘Van Aardaker tot Zwanenbloem’. Aansluitend vertelde Peter Hegi van de Muurplantenwerkgroep Den Haag over het onderzoek voor het Meetnet Muurplanten in Den Haag. Alle aanwezigen ontvingen een exemplaar van de folder over muurplanten die aan bezitters van muren met muurvarens wordt uitgereikt opdat zij de natuurlijke muurvegetatiegoed gaan verzorgen. De aanmaak van de folder is mede bekostigd uit het Soortbeschermingsfonds van FLORON. Afsluitend verzorgde Joop Mourik van de KNNV Haarlem plantenstudiegroep een presentatie over het plantenonderzoek op het Kennemerstrand in IJmuiden aan Zee.

Vanwege het overladen programma verviel in de pauze de minirondleiding door de tuin van Heimanshof, zodat we ons daar niet verder hebben verdiept in de determinatie van enkele er voorkomende planten.

Tijdens de bijeenkomst waren er FLORON-hesjes (veiligheid), visitekaartjes, pennen,vulpotloden, streeplijsten (Wetenschappelijk en Nederlandstalig) verkrijgbaar. Evenals folders over FLORON (vrijwilligerswerk, soortbeschermingsfonds), zoekkaarten en de projectenInvasieve exoten, tuin er niet in!, Meetnet Muurplanten en Mijn Berm Bloeit! Indien je van bovenstaande artikelen nog artikelen wilt ontvangen kun je contact opnemen met nikobuiten@online.nl

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag met hernieuwde en nieuwe kennismakingen met floristen uit (andere delen van) het district en een aantal verschillende onderzoeksmethoden die worden gebruikt bij het inventariseren van planten.

Nadere informatie van de bijeenkomst en presentaties vindt u hieronder: 

 

Jaarverslag 2018

Zaterdag 13 april 2018 is het jaarverslag 2018 vastgesteld. 

 Naar boven