Digitale publicaties

Op deze pagina staan veelgebruikte bestanden, zoals de soortnummers en Rode Lijststatus van wilde planten en streeplijsten voor het verzamelen en doorgeven van waarnemingen.

 

Digitale nieuwsbrief

Bekijk het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.

 

Standpunt FLORON m.b.t introductie, herintroductie en bijplaatsen van plantenmateriaal

FLORON heeft een standpunt ingenomen over het introduceren, bijplaatsen of herintroduceren van planten, met als doel om zeldzame en/of bedreigde inheemse plantensoorten te behouden. Dit standpunt dient tevens als toetsingskader voor toekomstige FLORON-projecten en aanvragen voor het Soortbeschermingsfonds van Stichting FLORON
 

Eerste Hulp Bij Determineren

Voor lastig te determineren soortgroepen hebben we een groeiende collectie determinatiehulpen gemaakt in de NDFF Verspreidingsatlas.

 

Nederlandse Flora

 

Waarnemingen doorgeven


Zoekkaarten