Onderzoek en Advies

Verspreidingsonderzoek
FLORON is de organisatie die de verspreiding en aantallen van de in ons land voorkomende vaatplanten in kaart brengt. Met het langlopende project ’’Verspreidingsonderzoek vaatplanten’’ verzamelen we op een gestandaardiseerde wijze basisgegevens over de Nederlandse flora, zodat vergelijking met gegevens uit het verleden goed mogelijk is. Onderdeel hiervan is ook de snelle signalering van nieuwe groeiplaatsen van (potentieel) invasieve soorten. Voor het verspreidingsonderzoek kunnen we een beroep doen op de expertise en inzet van honderden vrijwilligers.

Soortenbescherming
De plantenkennis binnen FLORON wordt ingezet voor het opstellen en uitvoeren van soortbeschermingsplannen.

Dataverwerking en -beheer
FLORON draait voor een belangrijk deel om verspreidingsgegevens van planten. Onze medewerkers hebben daarom veel ervaring met dataverwerking. Elk jaar voegt FLORON ruim een half miljoen waarnemingen toe aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dat zijn waarnemingen van vrijwilligers, maar ook datasets die we in opdracht voor o.a. provincies en waterschappen in de NDFF zetten, zodat zij optimaal van de NDFF kunnen profiteren.

 

FLORON biedt meer als adviseur

FLORON onderscheidt zich van veel ecologische adviesbureaus door haar aanpak:

  • FLORON komt vaak zelf met initiatieven voor het beschermen van bedreigde soorten
  • FLORON heeft een deskundige en kritische achterban van vrijwilligers
  • FLORON onderhoudt een groot netwerk binnen non-profitorganisaties op het gebied van natuur
  • FLORON vervult een centrale rol in het netwerk van florakenners
  • FLORON investeert in de kennis van haar medewerkers en vrijwilligers
  • Communicatie is een vast onderdeel van veel projecten

 

 

 Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven