Florabalans

Nieuw tijdschrift

De Florabalans is een nieuwe, gezamenlijke uitgave van FLORON, de BLWG (Bryologische en Lichenologische Werkgroep) en de NMV (Nederlandse Mycologische Vereniging). Hierin delen we jaarlijks de kennis over de ontwikkelingen in de wilde flora in Nederland. Zowel planten, mossen als paddenstoelen komen aan bod in de Florabalans. We spelen hiermee in op de brede belangstelling van onze achterban, waarvan velen actief zijn voor meerdere soortenorganisaties.

Het tijdschrift verschijnt eenmaal per jaar en wordt toegezonden aan donateurs van Stichting FLORON. De Florabalans verschijnt direct online op Natuurtijdschriften.nl en is tevens te downloaden via de links hiernaast. Nieuwe donateurs krijgen het meest recente nummer op papier nagestuurd.
 

Redactie

Edwin Dijkhuis (FLORON, eindredactie)
Leonie Tijsma (FLORON, vormgeving)
Laurens Sparrius (FLORON & BLWG)
Melchior van Tweel (NMV)
Alfons Vaessen (NMV)
Machiel Noordeloos (NMV)

Redactie-adres: redactie@floron.nl
 

Florabalans op Natuurtijdschriften.nl

De losse artikelen in de Florabalans zijn ook te vinden op Natuurtijdschriften.nl
 

Meld je aan als donateur en ontvang de Florabalans op papier

Als donateur van Stichting FLORON helpt u mee onze vrijwilligers te ondersteunen. Zij zijn het die jaar in jaar uit inventariseren hoe het staat met de wilde planten in Nederland. Uw bijdrage komt ook ten goede aan de noodzakelijke bescherming van onze bedreigde planten.

Aanmelden als donateur >

 

Florabalans 2024: Thema Kust & Duin


Download hier vanaf 2 juli:

Florabalans #2, juli 2024 [pdf losse pagina's]  [pdf spread]
 

 

Eerder verschenen nummers:

Florabalans #1, november 2023 (thema: bossen)

 

 

 


De Florabalans wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), Hugo de Vriesfonds, Bij12 en het Cultuurfonds.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven