FLORON District 12 - Noord-Holland-Noord

Contact

Districtscoördinator:

Jaap Groot
Waterral 6
1721 DX Broek op Langendijk
tel. 0226-312770
j.groot02@quicknet.nl


Plantenwerkgroepen:

Plantenwerkgroep IVN Texel
Coördinator: Mies de Wilde
Werkgebied: Texel
Actieve leden: 15 personen


Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder
Coördinator: Pieter Korstanje
Werkgebied: Regio Alkmaar
Actieve leden: 13 personen


Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Over ons district

Karakteristiek

District Noord-Holland-Noord ligt grofweg boven de lijn Alkmaar-Hoorn. Naast een relatief smalle duinstrook bestaat het vasteland voornamelijk uit Zeekleipolders, veelal met licht-brak ke wateren. De flora herbergt voornamelijk soorten gebonden aan voedselrijke omstandigheden. Lokaal komen schralere situaties voor in de vorm van Nollen en oude strandwallen, met de bijbehorende vegetatie. Ook het voormalige eiland Wieringen vormt een uitzondering. Hier treffen we soorten, die in wat schralere omstandigheden gedijen. Daarnaast treffen we soorten aan van zoete, matig voedselrijke wateren. Een voorbeeld is Drijvend fonteinkruid (zie foto).

Een aparte status heeft het eiland Texel. Naast zeer brakke polders en (voormalige) kreken kent Texel een omvangrijk duingebied met daaraan grenzend een binnenduingebied met veel kwelindicerende soorten. In de duinen van Texel vindt veel natuurbeheer en natuurontwikkeling plaats. Een voorbeeld is de Slufter.De Slufter op Texel. (foto Wout van der Slikke)Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans)Naar boven