FLORON-rapporten

Hier vindt u een selectie van onze rapporten. Het gaat om rapporten die voor een breed publiek relevant/interessant kunnen zijn.

2022

Verhofstad, M., Herder, J., Peeters, E. & Van Zuidam, J. 2022. Kunstmatig natuurlijk. Een evaluatie van de meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. Gegevens: 2017 t/m 2021. Rapportnr. FL.2017.034.e3

Baudewijn Odé, Kees Groen en Michiel Verhofstad, 2022. Ontwikkeling flora Rijntakken en Maas 1996-2019. FLORON-rapport 2021.155.e04. FLORON/Rivieren in Beweging, Nijmegen.
Ontwikkeling flora Rijntakken en Maas 1996-2019. (Bijlagen, let op groot bestand, 120 MB).

2021

Verhofstad, M., Janssen, M., Poelen, M. & Smolders, A. 2021. Waar blijven de onderwaterplanten? Rapport met resultaten van een kiemproef en bodemonderzoek. FLORON-rapport 2021.036.e1. Floristisch Onderzoek Nederland, Nijmegen in samenwerking met Onderzoekcentrum B-Ware

Verhofstad, M., Herder, J., Peeters, E. & Van Zuidam, J. 2021. Kunstmatig natuurlijk. Een evaluatie van de meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. Gegevens: 2017 t/m 2020. Rapportnr. FL.2017.034.e2

2020

Verhofstad,M., Smolders, A. & Van der Geest, H. 2020. Monitoring pilot waterplantenbeheer Eemmeer 2020. Rapportnr. FL.2020.038.e1

Verhofstad, M. & Odé, B 2020. Kies de juiste tuinplant: Een doorzoekbare database met alternatieven voor invasieven. Rapportnr. FL2019.030.e1

2019

Verhofstad, M. & Odé, B. 2019. Eindrapport exoten bewustwordingscampagne: Invasieve exoten; Tuin er niet in!. FLORON-rapport: FL2017.046.e04

Maas, P. & Wijngaarden W. van. 2019. Kruipend moerasscherm 20 jaar aan de monitor. Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer & FLORON

Zuidam, J.P. van, Postma F.M. & Tijsma L. 2019.  Pilot beheer Kruipend moerasscherm - Eindrapport. Stichting RAVON, Nijmegen. FLORON rapport FL2016.026/03

 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven