Symposium Leefgebieden en Biodiversiteit 2017

 


Het Symposium 'Biodiversiteit en leefgebieden 2017' van de provincie Noord-Brabant was op 8 december j.l. weer druk bezocht. Het jaarlijkse symposium is inmiddels zeer populair onder een diverse groep vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de Brabantse natuur. Al zes dagen na de start van de inschrijving was het maximum van 375 deelnemers bereikt.

Gedeputeerde Johan van der Hout opende het symposium en sprak zijn waardering uit voor alle natuurliefhebbers en organisaties die zich inzetten voor de Brabantse biodiversiteit. “Goed om te constateren dat er zoveel belangstelling is voor dit symposium en dat het dus blijkbaar in een grote behoefte voorziet. En goed om te horen dat de provincie Gelderland, naar Brabants voorbeeld, dit jaar voor het eerst een Gelders biodiversiteitssymposium organiseerde. Het is mooi dat we met dit symposium ook anderen weten te inspireren.”

Er waren tientallen boeiende lezingen, workshops en flitspresentaties. Veel sprekers zijn landelijke experts op hun gebied. Onder hen ook Rob Leuven, de eerste hoogleraar invasiebiologie in Nederland. Hij vertelde over de aanpak van dieren en planten die van nature niet in Europa of Nederland voorkomen en kunnen uitgroeien tot een ongewenste plaag. Verder was er onder andere een lezing over de nieuwe Biesbosch van boswachter Thomas van der Es, bekend van TV. En een flitspresentatie over deGroeneAcademie.nl: dé website met een breed aanbod natuurcursussen, groene kennis en vrijwilligerswerk. In de pauzes konden bezoekers bij de vele stands informatie krijgen en boeken kopen.

Kortom, het was een erg geslaagd Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden!

Programma

Lezingen

 1. Het Brabantse natuurbeleid onder de loep. Bijstelling noodzakelijk? Wiel Poelmans (Provincie Noord-Brabant)
 2. Fauna zit niet ‘aan een touwtje’.  Jan Rots (Bosgroep Zuid Nederland)
 3. Zonder landschapspijn door de polder. Meeuwis Millenaar (Gebiedscoördinator agrarisch natuurbeheer)
 4. Kosteneffectieve aanpak van invasieve soorten. Rob Leuven (Radboud Universiteit)
 5. Het Markiezaat, vogelparadijs op het randje? Erik de Jonge (Brabants Landschap) en Guido Waajen (Waterschap Brabantse Delta)
 6. Het Groene Woud in ontwikkeling: van Zwartblauwe rapunzel tot edelhert…  Arjen Simons (Brabants Landschap)
 7. Nachtvlinders in de Noord-Brabantse bossen. Jurriën van Deijk (De Vlinderstichting)
 8. Het succes van 'De Nieuwe Biesbosch'. Thomas van der Es (Staatsbosbeheer)
 9. Kruipend moerasscherm: grote uitdagingen voor een klein plantje. Jeroen van Zuidam (FLORON)
 10. De Peelvenen: hoogveenherstel op het randje? Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)
 11. Ontwikkelingen rondom de das in Brabant. Ton Popelier (Dassenwerkgroep Brabant)
 12. Branden en drukbegrazing: een PAS-sende maatregel in droge heide. Joost Vogels (Stichting Bargerveen) et al.
 13. Beekprik terug van weggeweest in de Reusel. Frank Spikmans (RAVON)
 14. Grote ecologische winst door kleinschalige maatregelen? Mieke Moeleker (AQUON) en Mark Scheepens (Waterschap de Dommel)
 15. Natuurinclusief bouwen voor vogels en vleermuizen in de B5. Stefan Vreugdenhil (Vogelbescherming Nederland) en Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging).
 16. Bosbeestjes: belangrijke basis bij bepalen beheer biodiversiteit. Tim Faasen (Ecologica)
 17. Ecologisch systeemherstel van Beerzedal Kampina in relatie tot klimaatbuffers en robuuste beekdalen. Peter Voorn (Natuurmonumenten)

Flitspresentaties

 1. Voorkomen en kansen voor De big five in Brabant. Henk Sierdsema (Sovon)
 2. De Groene Academie Brabant. Jeffrey Raymakers (IVN Brabant)
 3. Bescherming van kleine marterachtigen in Brabant. Sander Bouwens (Zoogdiervereniging)
 4. Vrijwilligers nemen (weidevogel)drone in gebruik. Marco Renes (Brabants Landschap) en Ton Hannink (Weidevogelgroep De Duinboeren)
 5. Colbitzer Lindenwald, een Brabantse bosreferentie? Bart Nyssen (Bosgroep Zuid Nederland)
 6. Werken met de NDFF Verspreidingsatlas. Laurens Sparrius (FLORON)
 7. Breidt de iepenpage zich uit in Brabant? Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting)
 8. Een duik onderwater in de ecologie van zoetwatervissen. Arthur de Bruin (blikonderwater / RAVON)

Workshops

 1. Uilenballen pluizen? Dat leer je zo! Maurice La Haye & Dick Bekker (Zoogdiervereniging)
 2. Avimap en BMP: wat kun je ermee? Jan-Willem Vergeer (Sovon)
 3. Bekdraden en rugvinnen in Brabant. Frank Spikmans & Arthur de Bruin (RAVON)
 4. Werken met de wildcamera. Sil Westra (Silvavir ecologisch advies)
 5. Korstmossen en ammoniak. Laurens Sparrius (BLWG)
 6. Brabantse blauwtjes. Kars Veling (De Vlinderstichting)

Foto-impressie

 

Een volle zaal bij de opening. (c) Kris Joosten

Een gezonde lunch. (c) Kris Joosten

Alle natuurorganisaties waren met stands aanwezig. (c) Kris Joosten

Volop belangstelling bij de RAVON-stand. (c) Kris Joosten

Gratis orchideeënposters bij de FLORON-stand. (c) Kris Joosten

Workshop braakballen pluizen met Maurice La Haye en Dick Bekker van De Zoogdiervereniging. (c) Kris Joosten

 
Organisatie
Dit symposium werd georganiseerd door de provincie Noord-Brabant in samenwerking met FLORON, RAVON en de Zoogdiervereniging.

 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven