Staat deze plant er nog?

Met dit project willen we de groeiplaatsen van de zeldzaamste plantensoorten actualiseren door gericht te zoeken op oude vindplaatsen. Het gaat om zeldzame soorten van de Habitatrichtlijn, zeer zeldzame soorten en soorten die op de Rode Lijst in de categorie Ernstig Bedreigd vallen. Daarnaast zijn recent nieuw gevonden plantensoorten opgenomen en enkele invasieve exoten met een beperkt verspreidingsgebied. Actuele, gedetailleerde gegevens van deze soorten zijn van groot belang om de trend te kunnen volgen. Help daarom mee om deze soorten terug te vinden!

 

Drijvende waterweegbree

We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van de huidige verspreiding van Drijvende waterweegbree. Op de kaart hiernaast zijn de 10x10 kilometer-hokken waarvan geen recente waarnemingen (na 2012) bekend zijn, aangegeven met een rode stip.
Wil je één van deze 10x10 kilometerhokken onderzoeken  op het voorkomen van Drijvende waterweegbree, meld het dan aan het Landelijk Bureau (info@floron.nl). Je krijgt dan een zoekkaart met informatie om gerichter naar de soort te kunnen zoeken. Voor mensen die ver moeten reizen is er een reiskostenvergoeding beschikbaar.  

 

Werkwijze

Meedoen is eenvoudig door de volgende stappen te volgen:

1. Log in op verspreidingsatlas.nl/login en kijk op de kaart op verspreidingsatlas.nl, onderdeel Staat deze plant er nog? om te zien welke planten nog geactualiseerd moeten worden. De kaart toont kilometerhokken waarin de te actualiseren plantensoorten tussen 5 en 15 jaar geleden voor het laatst zijn gemeld. Indien gewenst kun je een hok op jouw naam reserveren, zodat je er zeker van bent dat een ander geen dubbel werk doet. Een reservering is een jaar geldig.

2. Ga het veld in en zoek het gebied af. Omdat het vaak om gebieden gaat waar recent maar weinig waarnemingen zijn gedaan, kun je het beste een complete soortenlijst bijhouden, ook al is deze niet volledig voor het hele kilometerhok. 

3. Geef je de waarnemingen door via de Android-app VERAwaarneming.nl of het Excel-waarnemingenformulier. Eén à twee weken nadat je de waarneming hebt ingevoerd, is dit in de kaartmodule te zien. Het kan zijn dat je de soort niet teruggevonden hebt. Stuur je een voldoende lange soortenlijst van andere uit het gebied in, minimaal 75 soorten, dan beschouwen we de soort automatisch als verdwenen. Heb je geen soorten lijst bijgehouden en weet je zeker dat de soort uit het hele kilometerhok is verdwenen, geef dan een nulwaarneming door. Op dit moment kan dat alleen via het Excel-waarnemingenformulier.

Neem contact op met FLORON als je wel mee wilt doen aan het actualiseren van groeiplaatsen, maar met de de kaartmodule niet (voldoende) uit de voeten kunt. Mail naar info@floron.nl.

 

 Een hok in de actualiseringsmodule, waarbij gevraagd wordt te zoeken naar Rijncentaurie die 5 tot 15 jaar eerder in het kilometerhok is gevonden.
 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven