Verstekelingen

Bij de aankoop van planten komen geregeld andere planten of dieren mee. Ook daar kunnen potentieel invasieve exoten tussen zitten. Vooral mieren, platwormen en andere planten kunnen meeliften. Het is daarom verstandig om planten al voor aankoop te controleren op meelifters.

Mieren

In Nederland zijn 39 soorten exotische mieren vastgesteld die zich gevestigd hebben. Enkele van deze soorten gedragen zich invasief. Ze planten zich snel voort, zijn generalistische predatoren waarmee ze een effect hebben op veel prooidieren en hebben een symbiotische relatie met bladluizen, waardoor deze in aantal toenemen.
De mieren veroorzaken overlast zoals aantasting van tuinplanten en verzakte (stoep)tegels. Verder gaat het vaak om tropische soorten die van warme plekjes houden, en dus in huizen vertoeven en daar overlast veroorzaken. In 2023 is een risicoscan gepubliceerd, klik hier voor de resultaten.

Platwormen

De laatste jaren neemt het aantal exotische platwormen in Europa toe. Ze vestigen zich vooral in tuincentra en kassen, maar sommigen ook buiten. De exotische platwormen, die vooral met potplanten uit het buitenland komen, kunnen tot wel 50 centimeter lang worden en eten onder andere regenwormen. Hiermee vormen ze een bedreiging voor de bodemkwaliteit, en daarmee voor natuur en landbouw. 

Planten

Ook exotische planten kunnen meeliften met aangekochte tuin- en potplanten. Hoewel er nog weinig soorten bekend zijn die zich op deze wijze in Nederland tot invasieve of schadelijke soort hebben ontwikkeld, wordt het toch aangeraden om meelifters te verwijderen om zo exotisch onkruid in de tuin te voorkomen. Voor meer informatie en hulp bij het herkennen van meeliftende planten, klik hier.

Wat kun je doen

Om te voorkomen dat nieuwe exotische mieren en platwormen zich in Nederland vestigen kun je de volgende stappen ondernemen:

 

  • Controleer voor aankoop planten op meelifters zoals mieren en platwormen.
  • Mocht je exotische mieren of platwormen tegenkomen, geef ze dan door bij Stichting EIS (eis@naturalis.nl), liefst met een foto.
  • Meld het ook bij de winkel of het tuincentrum, zodat zij ook maatregelen kunnen nemen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je de webpagina's van Stichting EIS bekijken over exotische mieren en platwormen.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven