Privacystatement

Dit privacystatement van FLORON is van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze website www.floron.nl. In aanvulling op dit privacystatement staat bij formulieren op deze website soms een aanvulling of extra toelichting vermeld, waarin wordt uitgelegd wat we met uw gegevens doen.

FLORON verzamelt naast gegevens van donateurs, abonnees en klanten ook persoonsgegevens bij waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Hiervoor is een apart privacystatement gemaakt dat u kunt vinden op https://www.ndff.nl/overdendff/privacy en https://www.verspreidingsatlas.nl/privacy.aspx

Persoonsgegevens en verwerking

FLORON verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- de donateursadministratie van Stichting FLORON
- het verzenden van het tijdschrift PLANTEN
- het verzenden van de digitale nieuwsbrief
- een bericht versturen aan de organisator wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit
- om contact met u op te nemen over uw ervaring met een activiteit waarvoor u zich hebt opgegeven of suggesties voor toekomstige activiteiten
- het afhandelen van uw bestelling
- om contact met u op te nemen als donateur, geïnteresseerde of klant
- om in te loggen op deze website
- om de effectiviteit en het bereik te meten van onze digitale nieuwsbrieven

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

In de donateursadministratie verzamelen we in aanvulling hierop:

- Bankrekeningnummer (als u kiest voor automatische incasso)
- Geslacht

Op het cursusplatform Soortenacademie verzamelen we in aanvulling hierop:

- door u ingestuurde huiswerkopdrachten en communicatie met de docent
- wij melden cursisten automatisch aan voor onze digitale nieuwsbrief om cursisten te informeren over activiteiten die aansluiten op de cursus. Opt-out is mogelijk met één klik onderaan elke nieuwsbrief.

FLORON verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. We verzoeken gebruikers geen gevoelige persoonsgegevens met ons te delen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

- bestellingen bewaren we 5 jaar om aan onze verplichtingen voor de Belastingdienst te voldoen

- aanmeldingen voor activiteiten verwijderen we na 1 jaar

- na het uitschrijven van het lidmaatschap gebruiken we uw gegevens niet meer. U moet zich apart uitschrijven voor onze digitale nieuwsbrief omdat we de donateursadministratie niet daaraan gekoppeld hebben.

- voor cursussen op ons cursusplatform Soortenacademie verwijderen we uw accountgegevens als drie jaar lang niet meer hebt ingelogd

Delen van persoonsgegevens met derden

Activiteiten van FLORON worden uitgevoerd binnen Stichting Natuur Onderzoek Nederland, waaronder ook de handelsnamen RAVON en Paddenstoelen Onderzoek Nederland vallen.

FLORON deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FLORON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. FLORON heeft een overeenkomst met o.a. Mailchimp (digitale nieuwsbrief) en Google (websitestatistieken).

Cookies

FLORON gebruikt functionele en analytische cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we een analytische cookie van Google Analytics om het websitebezoek te meten. We hebben in Google Analytics de functie uitgeschakeld die uw surfgedrag tussen verschillende websites volgt. U vindt daarom geen cookiewaarschuwing op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FLORON. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@floron.nl. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FLORON heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- het minimaliseren van de hoeveelheid persoonsgegevens die op de website bewaard wordt
- op onze computers: een virusscanner en firewall

FLORON zorgt voor veilige systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek zitten. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te raadplegen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met info@floron.nl.

 

Laatste wijziging: 10 april 2024Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven