Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant 2019

Vrijwilligersdag Natuur
Op zaterdag 25 mei 2019 heeft voor de vierde keer de Vrijwilligersdag Natuur in Noord-Brabant plaatsgevonden! Ruim 140 vrijwilligers die zich in Noord-Brabant inzetten voor monitoring, bescherming en kleinschalig beheer van natuurgebieden hadden zich opgegeven voor deze dag, die dit jaar bij Landgoed Bosch en Duin nabij de Loonse en Drunense Duinen gehouden werd. Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu van de Provincie Noord-Brabant opende de dag. Annemarie van Diepenbeek, moeder der spoorzoekers, werd tijdens de opening benoemd tot ‘Groene Held’ voor haar jarenlange inzet op het gebied van vrijwilligerswerk en haar alom geprezen veldgids ‘Diersporen’.

Na de opening ging het gevarieerde programma met lezingen, workshops, natuurfilms en excursies van start. Van vogels tot kleine marterachtigen, van vlinders tot amfibieën, en van waterplanten tot korstmossen, alle soortgroepen kwamen aan bod! In de pauzes konden stands van diverse natuurorganisaties bezocht worden, zowel voor een praatje als voor zoekkaarten, folders en ander materiaal.

Het was een gezellige en goed gevulde dag waarbij kennis uitgewisseld werd over inventarisatie en monitoring, natuurbeheer en -educatie, en waar vrijwilligers en verschillende natuurorganisaties elkaar konden ontmoeten. Kortom, een erg geslaagde Vrijwilligersdag!

Als u dit soort lezingen, excursies, workshops en films leuk vindt, kijk dan regelmatig even op de website www.degroeneacademie.nl! U vindt daar het actuele aanbod in Noord-Brabant.


Lezingen
Nationaalpark De Loonse en Drunense Duinen, een introductie - Henk Peters (Gidsen nationaalpark)
Belang van waarnemingen vrijwilligers voor het provinciale natuurbeleid - Jos van de Staaij (Provincie Noord-Brabant)
Impuls voor bosrandvlinders - Gerdien Bos (De vlinderstichting)
Uilenbescherming - Marco Renes (SOVON)
Poelenbeheer voor amfibieën - Frank Spikman (RAVON)
Vrijwilligers essentieel bij volgen van de opmars van roofdieren - Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging)
Herstelmaatregelen Loonse en Drunense Duinen (ontstaan/herstel en beheeropgave) - Irma de Porter en Lex Querelle (Natuurmonumenten)
Bosherstel (bekalken vanuit een helikopter) - Etiënne Thomassen en Pascal Sauren (Bosgroep Zuid)
Stuifzandherstel vergroot leefgebied voor korstmossen - Laurens Sparrius (BLWG)
Over het belang van doorgeven waarnemingen - Jan-Willem Vergeer (SOVON)
Natuur in eigen hand - Toine Cooijmans (Stichting Dommelbimd)
Kleine marters, grote jagers! - Johan Mees (Zoordiervereniging)

Workshops
Herkenning van insecten; de basis - Roy Kleukers (EIS)
Basiscursus herkenning waterplanten - Ruud Beringen en Petra van der Wiel (FLORON)
Werken met cameravallen - Joep van Belkom (Silvavir)
Herkenning Brabantse amfibieën en reptielen - Jeroen van Delft (RAVON)

Excursies
Beleef de duinen - Beppie Verhagen en Ad Smits (Gidsen Nationaalpark)
Herkenning stadsvogels - Jelle Abma (SOVON)
Poepzoekexcursie - Dick Klees (Studio Wolverine)
Visexcursie de Brand; met aandacht voor libelle/planten - Mick Vos (RAVON), Gerdien Bos (Vlinderstichting) en Ruud Beringen (FLORON)
Insecten Midden-Brabant - Roy Kleukers (EIS)
Rondje stadsnatuur, Tilburg - David van Iersel (Brouwers Groenaannemers) en Jacinta Hack (Gemeente Tilburg)

 

De Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant wordt georganiseerd door de volgende natuurorganisaties:

 

...en wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant. 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven