Vrijwilligerswerk bij FLORON

Naast de vrijwilligersprojecten in het veld, zoals Mijn Berm Bloeit, Kilometerhokken inventariseren en Staat deze plant er nog? biedt FLORON digitaal vrijwilligerswerk.

 

FLORON werkt aan het voor de lange termijn vastleggen en publiceren van kennis over de Nederlandse wilde flora. Naast verspreiding en trends is FLORON ook geïnteresseerd in de ecologie van planten en publicaties over wilde planten. Op dit moment zoeken we een aantal vrijwilligers die mee willen helpen met het verder digitaal ontsluiten van de kennis over de Nederlandse flora via de NDFF Verspreidingsatlas. Het werk kan thuis of op het FLORON-kantoor in Nijmegen worden uitgevoerd. Naast het vrijwilligerswerk dat hieronder staat, biedt FLORON ook stageplekken voor studenten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl)

 

Botanische Collectie op de Kaart

In de botanische collectie van museum Naturalis liggen bijna een half miljoen herbariumvellen. Deze zijn gescand en een groot deel van de zogenaamde etiketgegevens (zoals verzamelaar, vindplaats, datum) staan in een databank waardoor ze wereldwijd voor onderzoekers beschikbaar zijn. Om de bruikbaarheid te vergroten, moeten nog coördinaten toegevoegd worden, zodat de gegevens op een kaart gezet kunnen worden. FLORON heeft daarom samen met Naturalis en NLBIF een plan gemaakt om alle herbariumvellen in de collectie van Naturalis van coördinaten te voorzien. We hebben jouw hulp daarbij nodig. In het eerste half jaar hebben met een kleine groep van 35 personen de eerste 45.000 vellen beoordeeld. Met een korte handleiding erbij kun je direct aan de slag met een zelfgekozen selectie van herbariumvellen: kies de herbariumvellen uit een provincie, zoek op een (deel van een) plaatsnaam. Of selecteer de collecties van die ene beroemde botanicus uit 1850, of van die ene plantensoort.

Tijdsinvestering: één vel beoordelen kost 30 - 60 seconden. Het opzoeken van een locatienaam kan soms wel een kwartier duren, maar vervolgens kun je alle collecties van dezelfde plek snel afhandelen. Je helpt ons het beste als je wat ervaring opbouwt en er per maand minimaal een uur achter elkaar aan besteedt.

Meedoen: je hoeft je niet bij FLORON aan te melden. Je hebt alleen een account nodig voor de NDFF Verspreidingsatlas. Heb je dat al, dan kun je direct meedoen door naar deze link te gaan: https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/geocoder/ Heb je nog geen account, kies dan voor "Aanmelden als nieuwe gebruiker" op het inlogscherm.
 

Digitaliseren van waarnemingen uit publicaties en streeplijsten

We zoeken vrijwilligers om gepubliceerde kaarten en waarnemingen van bijzondere en adventieve soorten in tijdschriften over de Nederlandse flora te vergelijken met de kaarten in de Verspreidingsatlas. Ontbrekende stippen worden ingevoerd in Excel en toegevoegd aan de atlas. Momenteel hebben we gegevens liggen van:

 • Natuurhistorisch Maandblad (Limburg), oudere nummers o.a. rubriek Uit de Flora van Limburg
 • De Levende Natuur, nummers van voor 1956
 • Nederlands Kruidkundig Archief
 • Flora Neerlandica
 • Natura (oudere jaargangen)
 • Twirre (oudere jaargangen)
 • Prodromus Florae Batavae 1850-1866 
  volume 1: https://www.biodiversitylibrary.org/item/39918#page/21/mode/1up  
  volume 2:  https://archive.org/details/prodromusfloraeb24bosc/page/n5/mode/2up
 • 2200 streeplijsten uit de periode 1950-1975
 • Fotoherbarium van Guust de Vries. Dit zijn 2000 A4'tjes met daarop 2 of 3 foto's en een 'herbariumetiket' met o.a. soortnummer, kilometerhok/coordinaten en datum. De etiketgegevens moeten worden overgetypt in een Excel-waarnemingenformulier. Materiaal ligt momenteel bij Naturalis.

Inmiddels afgerond: Gorteria (Joep Spronk), floristische tijdschriften van FLORON-districten (o.a. Pieter Stolwijk), De Nederlandse Orchideeën (2000), florakarteringen provincie Groningen (Willem Stouthamer).

We zoeken: een florist met computerkennis (basisvaardigheden Excel, internetbronnen raadplegen) en voor oudere publicaties ook wat kennis over de veranderingen in de taxonomie van de Nederlandse flora.
 

Foto's van planten controleren in de Verspreidingsatlas

Op verspreidingsatlas.nl worden voortdurend foto's van planten geplaatst. Deze worden vervolgens beoordeeld door validatoren. Mooie en gemakkelijk te herkennen foto's worden vaak snel beoordeeld. Bij lastige soorten of foute determinaties blijft de foto vaak lang onbeoordeeld. FLORON wil de achterstand bij het beoordelen graag wegwerken.

We zoeken: een goede florist die aan de slag wil met de beeldredactie van de NDFF Verspreidingsatlas.

 

Literatuurverwijzingen koppelen aan soorten

Opbouw van de literatuurdatabase in de Verspreidingsatlas en koppelen van de ingevoerde literatuur aan soortnamen. We beperken ons tot artikelen die specifiek gaan over de taxonomie, ecologie of verspreiding van één of enkele soorten in Nederland en aangrenzende gebieden.

 • Reeds geselecteerd en toegevoegd aan de literatuurdatabase zijn alle artikelen uit Nederlands Kruidkundig Archief, Flora Neerlandica, Twirre (met dank aan Bram van der Schee). Bij deze artikelen moeten de soortnamen (ook van andere soortgroepen) nog worden uitgezocht.
 • Losse publicaties met bijv. revisies/bewerkingen van een genus die niet in een tijdschriftenreeks zitten.
 • Paginanummers (en boekdelen) waarin een soort in diverse naslagwerken wordt besproken, voor zover het niet-standaardlijstsoorten betreft (Orchideeën van Nederland, Stadsplanten) - dus alleen soorten die pas in de laatste jaren een soortnummer hebben gekregen.

Inmiddels afgerond: Gorteria, De Levende Natuur, Natura, Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) (met dank aan Roelof Telgenhof), en meer (compleet overzicht beschikbaar op de Verspreidingsatlas).

We zoeken: een speurneus met enige computerkennis (Excel en internet) en zo mogelijk de beschikking over één of meer van de genoemde boeken of tijdschriftenseries.
 

Ontbrekende gebiedsnamen intekenen op de kaart

In de Verspreidingsatlas hebben we een 90% dekkend bestand met plaatsnamen van natuurgebieden, polders, bebouwde kommen, etc. Deze gegevens zijn afkomstig van o.a. Kadaster, CBS, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en natuurbeheerders. Voor de resterende 10% dekking zoeken we iemand die in QGIS nauwkeurig de grenzen van met name kleine polders en recreatiegebieden wil intekenen en van de juiste naam voorziet. Naar schatting kan met 200 gebieden de dekking worden verhoogd naar 99%. Aanvullend kunnen van bij waarnemers populaire deelgebieden van natuurgebieden ook de juiste toponiemen worden ingetekend en grotere gebieden worden gesplitst. De gebiedsnamen worden gebruikt om waarnemingen automatisch van een gebiedsnaam te voorzien. Het is ook mogelijk om zelf plaatsnamen te vinden bij een opgegeven coördinaat met de gazetteer tool.
 

Soortinformatie aanvullen

 • Aanvullen van de informatie uit onder meer het Botanisch Basisregister voor recent nieuw gevonden soorten en niet-ingeburgerde soorten uit diverse bronnen (buitenlandse flora’s, LEDA-traitbase, Ecoflora)
 • Ecologie: levensvorm, levensduur, biotoopvoorkeur
 • Fenologie: bloeitijd
 • Verspreiding: herkomst (bij exoten), areaal
 • Morfologie: bloemkleur, huizigheid, vruchttype, hoogte, worteldiepte

We zoeken: een speurneus met enige computerkennis (Excel en internet)

Inmiddels afgerond: Annemieke van den Berg zocht begin 2015 voor enkele honderden nieuwe soorten gegevens op. De soortenlijst wordt jaarlijks uitgebreid, dus onderhoud van de dataset blijft nodig.
 

Wikipedia

Help mee om informatie over planten te ontsluiten via Wikipedia. Zie het Project Natuur (Planten) op Wikipedia.
 

Planten fotograferen

Op verspreidingsatlas.nl zijn nog niet alle planten goed in beeld gebracht. Maak foto’s van soorten zonder foto (of met een slechte kwaliteit foto). Ook kun je van een lastige soortgroep macrofoto’s van determinatiekenmerken in beeld brengen.

We zoeken: een excellent fotograaf met voldoende floristische kennis.
 

Digitale determinatiesleutels maken voor deelgroepen van de flora

Verspreidingsatlas.nl heeft een determinatiemodule (met multi-entry keys) waarmee planten, korstmossen en orchideeën op naam te brengen zijn. Determinatie werkt door het kiezen van een kenmerk en kenmerktoestand. Als resultaat wordt een lijst getoond van soorten die het meest aan de gekozen kenmerken voldoen. FLORON biedt de mogelijkheid om zelf nieuwe sleutels te ontwikkelen voor deelgroepen in de flora, bijvoorbeeld op basis van bestaande publicaties en datasets. Denk daarbij aan groepen als varens, rozen en het actualiseren van de bestaande sleutel voor orchideeën.
 

Kwaliteit van de waarnemingendatabank

Bij het werk aan de Rode Lijst en revisies van soorten komen foute waarnemingen aan het licht. Je zoekt deze soorten in de databank op en wijzigt of verwijdert de waarnemingen in overleg met een soortspecialist of medewerkers van het Landelijk Bureau.

We zoeken: floristen met degelijke kennis van een bepaalde regio, of van een bepaalde lastige soortgroep.

 

FLORON heeft vacatures voor de functie van

DISTRICTSCOÖRDINATOR  ( M / V )

Nederland is verdeeld in 23 FLORON-districten, geleid door districtscoördinator die het verspreidingsonderzoek coördineert.

Voor FLORON-districten Noord-Limburg, Midden- en Zuid-Limburg, Achterhoek en Noord-Brabant Oost zoeken we een nieuwe coördinator. Als districtscoördinator organiseer alleen of met een klein team regionale excursies, stimuleer je de deelname aan FLORON-projecten in de regio, en draag je zorg voor de controle van waarnemingen uit jouw district. Driemaal per jaar is er een landelijke bijeenkomst samen met het Landelijk Bureau van FLORON, waarvan een keer tijdens een excursieweekend.

Meer informatie lees je hier. Uiteraard kan je bij vragen terecht bij Baudewijn Odé via ode@floron.nl

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven