Muurplanten monitoren

Speciaal voor gemeenten en ecologische adviesbureaus heeft FLORON een protocol voor het in kaart brengen van muurplanten gemaakt. De methode is gebaseerd op een groot aantal gepubliceerde rapporten over muurplanteninventarisaties. belangrijkste toevoeging is dat muurplanten niet alleen nauwkeurig gekarteerd worden (op huisnummerlocatie of GPS-coördinaat), maar dat ook wordt aangegeven wáár is gezocht. Door te werken met een volledige inventarisatie van een goed omschreven transect (looproute) langs -bijvoorbeeld- een kademuur, kunnen ook uitspraken worden gedaan over veranderingen in het aantal muurplanten. dat is belangrijk voor de evaluatie van zowel beschermingsmaatregelen bij werkzaamheden op één locatie, als voor meetbaar maken van het muurplantenbeleid in een hele gemeente, provincie of zelfs heel Nederland. FLORON staat open voor verdere verbeteringen van dit protocol. We ontvangen graag uw reactie.

Meer informatie: Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl)

Downloads

Protocol voor het inventariseren van muurplanten (versie 1.0)

Veldformulier (versie 1.0)

Instructievideo op Youtube

 

FLORON biedt op de NDFF Verspreidingsatlas een invoersysteem om muurplanten te monitoren. Hiermee kun je de groeiplaatsen heel nauwkeurig vastleggen én de aantal door de jaren heen volgen. De gegevens zijn voor deelnemers vrij te gebruiken (open data). Heb je al een gebruikersaccount, neem dan direct een kijkje bij het Meetnet Muurplanten. De gemeenten Tilburg, Haarlem en Nijmegen zijn al helemaal in kaart gebracht door FLORON-vrijwilligers. In allerlei andere gemeenten zijn oudere muurplanteninventarisaties uit inventarisatierapporten overgenomen, mits ze voldeden aan het protocol.

 

Onder andere gemeenten kunnen de monitoringsgegevens raadplegen door de selecteren op het protocol 'Meetnet Muurplanten'.

 Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven