Flora Zeelandica

Update: De Flora Zeelandica is helaas uitverkocht.

Het boek is voor €41,50 verkrijgbaar via de webshop en je kunt kiezen of je jouw exemplaar ophaalt in Nijmegen (gratis) of voor €10,00 thuis laat bezorgen.

Tussen 2015 en 2018 is door een groep floristen hard gewerkt aan de samenstelling van een boek over de wilde planten van Zeeland: de Flora Zeelandica. Het team bestaat uit deskundige amateurs en professionals, allen op vrijwillige basis. Dit boek is vooral gebaseerd op informatie die is verzameld door honderden vrijwilligers. Daarnaast zijn ook alle beschikbare literatuur en gegevens uit diverse archieven verwerkt. Met name de (niet eerder gepubliceerde) provinciedekkende inventarisatie door de Provincie Zeeland in 1976-1987 biedt een prachtige vergelijking met de huidige situatie.

De afgelopen jaren is extra ingezet op aanvullend veldwerk, om de slecht onderzochte gebieden geïnventariseerd te krijgen. Het boek bestaat voor driekwart uit een overzicht van alle in Zeeland in het wild aangetroffen plantensoorten. De informatieve teksten van de 1300 oorspronkelijk wilde of ingeburgerde soorten zijn voorzien van een kleurenfoto, een samenvattende tabel met o.a. de verspreiding per deelgebied, de trend en de wettelijke beschermingsstatus. Daarnaast is van de meeste soorten een kaart opgenomen met de verspreiding in Zeeland per km2 in de perioden 1970-1989 en 1990-2017. De 400 niet-ingeburgerde soorten hebben een korte tekst.

 

Een grote meerwaarde van het boek bestaat uit twintig inleidende hoofdstukken, geschreven door - overwegend Zeeuwse – plantendeskundigen. Hier komt de plantengroei van alle karakteristieke Zeeuwse landschappen aan de orde, voorzien van vele fraaie foto’s.

Het boek is “monumentaal”: ca. 1000 pagina’s op formaat A4, gebonden in een harde omslag. De uitgever is FLORON te Nijmegen.

 

Redactie Flora Zeelandica 

Eindredactie: Peter L. Meininger

Bijdragen van: John Beijersbergen, Justus van den Berg, Luciën Calle, André Hannewijk, Anton M.M. van Haperen, Chiel Jacobusse, Ton Denters, Dick J. de Jong, Kees de Kraker, Wijnand Lammers, Peter Maas, Peter L. Meininger, Grada Menting, Ed Michels, Jan Reitsma, Ed C. Stikvoort (fotoredactie), Alex Wieland, Wim van Wijngaarden & Awie de Zwart.

 

Inhoud

 • Inleiding
 • De flora van Zeeland: een synthese
 • Bescherming van planten in Zeeland
 • Flora van de Zeeuwse duinen
 • De Grevelingen: planten van een afgesloten zeearm
 • Volkerakmeer en Zoommeer: van estuarium naar zoet meer
 • Brabants brak en een puntje Zeeland: het Markiezaat
 • Planten van het Veerse Meer
 • Binnendijks zilt: over oudland en nieuwe natuur in Zeeland
 • Planten onder zoutstress; schorren en slikken Flora van zeedijken en vloedmerken
 • Planten in het agrarisch gebied van Zeeland
 • Akkerreservaten in Zeeland
 • Planten van het stedelijk gebied
 • Flora van Deltadammen en werkeilanden
 • Bloemdijken in Zeeland
 • Zeeuwse bossen
 • Planten van het pleistocene zand in Zeeuws-Vlaanderen
 • Flora van wegbermen en kanaaldijken in Zeeland
 • Overzicht van Zeeuwse vaatplanten


Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven