Op 26 april heeft Fons Reijerse in Boxmeer een koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij FLORON en haar achterban kennen wij zijn werk als amateur-botanicus (florist) heel goed. Overigens mag de term “amateur” in zijn geval best worden weggelaten, want hij heeft veel werk met een professionele houding en resultaat gedaan.Fons is sinds 1990 een van de grotere nationale inventariseerders van wilde en verwilderde planten. Bij FLORON zijn maar liefst 150.000 waarnemingen van bijna 1500 plantensoorten bekend van zijn hand. Belangrijke nationale ontdekkingen deed hij in stedelijk gebied en akkers van Het Land van Cuijk. Een mooi voorbeeld zijn de eerste waarnemingen van soorten uit de familie van de Kaasjeskruiden die in akkers opdoken. Daarnaast heeft hij de kennis over een zeldzame eenjarige soort, Heelbeen, vergroot omdat hij ontdekte dat vooral begraafplaatsen een belangrijk refugium zijn voor deze soort. Hij publiceerde en deelde zijn kennis altijd met veel gemak en genoegen met anderen, hetgeen de waarde van zijn ontdekkingen vermeerderde.Een andere manier om kennis te verspreiden was het geven van excursies. Al bijna 20 jaar geeft Fons bijna jaarlijks regionale excursies aan geïnteresseerden. Zijn regionale florakennis vormt ook een belangrijke basis van de “Flora Nijmegen und Kleve”, een regionale atlas van de flora in een brede omgeving van Nijmegen, inclusief aangrenzend Duitsland.Fons is samen met een klein aantal andere floristen als sinds 2006 voorloper in het “digitaal inventariseren”, d.w.z. inventariseren met een veldcomputertje of smartphone. Deze manier van waarnemingen doorgeven zal de komende jaren steeds belangrijker worden. In die zin is hij een van de mensen die door met zijn tijd mee te gaan ook een goed voorbeeld vormt voor anderen.

 

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.