In de nieuwsbrief Kijk op Exoten schrijft Baudewijn Odé van FLORON over de uitbreiding van de verschillende Ambrosiasoorten in Nederland.

Download het laatste nummer van Kijk op Exoten

Bekijk het overzicht van alle verschenen nummers

 

Kijk op Exoten

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland nietop eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen(transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen ofdat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland opeigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied,bijvoorbeeld door klimaatverandering, zijn geen exoten. Exotenleiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts eenbeperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkelingna vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormenvoor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.

Deze nieuwsbrief maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) is opgestart. Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via Waarneming.nl of Telmee.nl. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interessant en belangrijk voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsmakers in Nederland. Af en toe geeft een exotenwaarneming aanleiding tot het verwijderen van een exotenpopulatie om (toekomstige) schade aan bijvoorbeeld de inheemse natuur te voorkomen.

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.