Dwergmispels (Cotoneasters) worden veel in tuinen en openbaar groen aangeplant. Van deze besdragende struiken en kleine bomen zijn in Nederland zo’n 36 soorten in de handel, waarvan alleen de Wilde dwergmispel inheems is. In Midden-Europa zijn minstens 10 exotische Dwergmispelsoorten aan het verwilderen en lokaal invasief in natuurgebieden. Snelle signalering van vestiging van dwergmispels in de Nederlandse natuur is gewenst om zo nodig de opmars in een vroeg stadium te kunnen stoppen.

Als hulpmiddel bij het herkennen van de lastig te onderscheiden dwergmispels heeft FLORON in opdracht van de NVWA een zoekkaart gemaakt. Deze zoekkaart is hopelijk de opmaat naar een vollediger en snellere signalering van uitheemse dwergmispels in natuurgebieden. 

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.