Er is een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen, waarin onder meer informatie staat over de FLORON inventarisatie kampen in 2015 waar u zich nog voor kunt opgeven. Het inventarisatiekamp 'Waterweg Noord' vindt al aankomend weekend plaats (26-28 juni 2015). Last-minute aanmeldingen zijn nog mogelijk, dus wees er snel bij! De nieuwsbrief is te vinden via deze link. Voor meer informatie en opgeven voor het FLORON kamp Waterweg Noord (26-28 juni 2015) klik op deze link. Voor informatie over...

[Lees verder...]


Tot 24 juli organiseert de Europese Commissie een publieksconsultatie over de Europese regels voor natuurbescherming. Deze consultatie biedt de kans om de Commissie te laten weten dat Europeanen wel degelijk hechten aan een gezonde leefomgeving. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen daarom iedereen op om deze enquête in te vullen. Via www.stemvoornatuur.nl en de websites van Vogelbescherming Nederland, Het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten kan dat op een eenvoudige en snelle mani...

[Lees verder...]


2014 was het jaar van de Zwartblauwe rapunzel. In het FLORON Jaarverslag 2014 kunt u lezen dat FLORON zich na lange tijd weer echt op het beschermen van kwetsbare populaties van planten richtte. Daarnaast deden we natuurlijk waar we goed in zijn: het in kaart brengen van de wilde flora van Nederland. Bekijk ons jaarverslag 2014.


Op 21 april lanceerde FLORON de app NOVA voor het registreren van waarnemingen van wilde planten. Al sinds 1900 worden wilde planten nauwgezet in kaart gebracht door op één of meer dagen een vierkante kilometer uit te kammen en alle gevonden plantensoorten te noteren. Elk jaar worden zo'n 1000 vierkante kilometers onderzocht, vooral door vrijwilligers. Traditioneel worden hiervoor streeplijsten gebruikt: papieren lijsten waarop de plantennamen voorgedrukt staan. De gegevens worden ...

[Lees verder...]


De waterschapsverkiezingen zijn voor veel mensen misschien weinig sexy, maar ze zijn wél heel belangrijk. Ook voor onze soorten, die op allerlei manieren afhankelijk zijn van water. Onze collega’s van Vogelbescherming Nederland hebben een kieshulp gemaakt. Op woensdag 18 maart zijn niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, u kiest op diezelfde dag en in hetzelfde stemhokje ook de bestuurders van de waterschappen voor de komende vier jaar. Er wordt in 22 van de 23 wate...

[Lees verder...]


De nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen vol met interessante informatie over exoten in Nederland. Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en/of je aan te melden voor de nieuwsbrief.    


FLORON en de KNNV nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de FLORON-dag op zaterdag 13 december 2014 van 10:00 tot 16:30 uur in het Linnaeusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is ook dit jaar weer een parallelprogramma in twee zalen met gevarieerde lezingen en flitspresentaties. In de pauzes is er gelegenheid om bij te praten en stands te bezoeken. Er zijn onder andere natuurboeken en plantenzaden te koop. De toegang is gratis. Voor koffie en thee vragen wij een geringe vergoe...

[Lees verder...]


De actuele Rode Lijst Vaatplanten is nu als rapport te downloaden op de pagina Rode Lijst. Enige tijd was alleen de soortenlijst met de categorieën beschikbaar. In het rapport staat meer informatie over de rekenmethode en de relatie tussen trend van soorten en milieufactoren.


In de Rijksnatuurvisie 2014 "Natuurlijk verder" beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Soortenbescherming Nederland heeft op 16 mei jl een reactie op deze Natuurvisie gestuurd naar Staatssecretaris Sharon Dijksma en de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Deze reactie is hier te downloaden.


De handleiding voor de inventarisatieprojecten van FLORON is herzien. Deze handleiding is vooral bedoeld om beginnende waarnemers wegwijs te maken in de werkwijze van het gericht zoeken naar planten. Nieuw ten opzichte van de vorige versie is het hoofdstuk over het invoeren van waarnemingen met behulp van Excel-invoerformulier. De nieuwe handleiding wordt niet gedrukt, maar is down te loaden van de FLORON website (publicaties-digitaal-Waarnemingen doorgeven) of door te klikken op onderstaan...

[Lees verder...]


De Zwartblauwe rapunzel is bezig te verdwijnen uit het Nederlandse landschap. FLORON wil dat niet laten gebeuren en heeft daarom 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Zwartblauwe rapunzel. In dit rapunzeljaar gaan we met hulp van vrijwilligers de resterende populaties Zwartblauwe rapunzel in Nederland in kaart brengen. Maar we gaan ook concreet met het herstel aan de slag. In Noord-Brabant zijn we recent gestart met een kweekprogramma om al het genetische materiaal dat nog in de regio aanw...

[Lees verder...]


Binnen een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey – Nederland (EIS), Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON, is een reeks praktische workshops opgezet over het beheer van acht levensgemeenschappen: Kustduinen, Beekdalen, Heide en hoogveen, Laagveenmoerassen, Rivierenlandschap, Heuvelland, Agrarisch cultuurlandschap en Urbane natuur. Per levensgem...

[Lees verder...]


Op dinsdag 18 februari 2014 hebben zes mensen samen de Rotterdamse Florawerkgroep opgericht. De werkgroep gaat om de veertien dagen op dinsdagavond een stukje Rotterdam (of omgeving) inventariseren. De eerste inventarisatieavond is op 1 april in Polder de Esch. Iedereen die wilde planten wil inventariseren en/of wil leren kennen is welkom en kan zich aanmelden bij Willemien Troelstra (willemien.troelstra@xs4all.nl)


In december 2013 is het Jaaroverzicht Natuur 2012 uitgekomen. Dit jaaroverzicht is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center en tot stand gekomen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de VOFF, Stichting EIS, SOVON en de Vlinderstichting. De publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste natuurgebeurtenissen uit 2012. Aan bod komen o.a. trends in biodiversiteit, nieuwe soorten, uitbreidende soorten en belangrijke publicaties. Download het Jaarover...

[Lees verder...]


Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteren een gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten. Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moeten leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand worden gehouden en hersteld. Ook stellen de groene organisaties voor om het vergroten en ve...

[Lees verder...]


De Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt per 1 januari 2014 opgeheven wegens financiële tekorten. Deze stichting zorgde tot dusver voor de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging hebben vanaf het begin intensief meegewerkt aan deze gezamenlijke databank. Op dit moment zijn er in de NDFF meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren opgeslagen.   Werken aan een duurzame oplossing Het ministerie van ...

[Lees verder...]


Vanaf nu is het mogelijk om FLORON te steunen als donateur. Met uw bijdrage verbeteren we de ondersteuning van onze vrijwilligers die jaar in jaar uit inventariseren hoe het staat met de wilde planten in Nederland. Uw bijdrage komt ook ten goede aan de noodzakelijke bescherming van onze bedreigde planten. In 2014 bent u voor € 20 per jaar al donateur en ontvangt tweemaal per jaar het tijdschrift FLORON-nieuws en een uitnodiging voor de jaarlijkse FLORON-dag.U wordt donateur door u via het ...

[Lees verder...]


Het extra dikke jubileumnummer van FLORON-Nieuws is verschenen. Lees FLORON-Nieuws online.


De zesde nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen vol met interessante informatie over exoten in Nederland. Klik op lees verder om de nieuwsbrief te downloaden en/of je te abonneren op de nieuwsbrief. Of abonneer u op deze gratis nieuwsbrief.


Soorten uit het geslacht Ambrosia zijn beruchte veroorzakers van hooikoorts. Deze oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstige soorten worden de laatste jaren steeds vaker in Nederland aangetroffen. In Nederland is Alsemabrosia de meest algemene soort (zie kaart). Met gerichte acties lijkt het nog steeds mogelijk om ze in Nederland onder de duim te houden. Daarom zijn alle waarnemingen van Ambrosia-soorten weer welkom. Doorgeven van deze soort bij voorkeur via de online mogelijkheden, zoals de w...

[Lees verder...]


Pagina 3 van 4Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  Volgende   Laatste   

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.