Contact

Districtscoördinator:

 
Teamleden:
 
René Bult
Willem Stouthamer, stouthamerwj@ziggo.nl
Ellen Vissia, e_vissia@hotmail.com
 
 

Plantenwerkgroepen:


Florawerkgroep IVN Roden
Coördinator: Immy Boonstra
Werkgebied: Roden e.o.
Actieve leden: 8 personen

Plantenwerkgroep IVN Eelde/Paterswolde
Coördinator: Ferry Wilkens
Werkgebied: Diverse o.a. De Onlanden
Actieve leden: 9 personen

Plantenwerkgroep IVN Groningen Haren
Coördinator: Ina Velthuis
Werkgebied: o.a. Groningen stad, Drentse Aa, Lauwersmeer en Norgerholt
Actieve leden: 6 personen


PWG Leek/Nietap
Coördinator: Marijke Akerboom
Werkgebied: Natuurgebieden in het Westerkwartier Groningen en diverse in provincie Groningen en Friesland.
Actieve leden: 15 personen


Plantenwerkgroep Heemtuin Muntendam
Coördinator: Roelie Jonker en Annie Vos
Werkgebied: Muntendam en omgeving
Actieve leden: 8 personen

ACTIVITEITEN D1 & D2

footer

FLORON District 1 & 2 - Groningen

De Flora van Westerwolde!

In Oost-Groningen tegen de Duitse grens, ruwweg ten zuiden van Bad Nieuweschans en ten noorden  van Ter Apel ligt Westerwolde. Vanaf de jaren ’90 zijn er in dit gebied veel natuurherstelprojecten uitgevoerd.  Bauke Roelevink, gepensioneerd medewerker bij Staatsbosbeheer, wist voldoende gegevens boven water te halen om er een flora over samen te stellen. Westerwolde is een uniek gebied, een klein stukje Drenthe in de provincie Groningen omgeven door ontgonnen hoogveen. Het is de moeite van een floristisch uitstapje zeker waard. Klik op de afbeelding hiernaast of op deze link om het boek te downloaden.

Een korte karakteristiek van District 1 & 2

District D1 omvat de oostelijke helft van de provincie Groningen. Het district wordt aan de oostkant begrensd door de Eems, de Dollard en de grens met Duitsland. Binnen het district is een grote variatie aan landschapstypen aanwezig.

Zeeklei
In het noordelijk deel domineert de grootschalige akkerbouw in het zeekleigebied van het Oldambt en het Hoogeland. Het buitendijkse gebied langs de Eems bestaat vooral uit slikken die met vloed overstromen. Langs de Dollard, tussen de Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl, zijn brede kwelders aanwezig. Buitendijks is een breed scala aan zoute plantensoorten te vinden waaronder Klein schorrenkruid, Gewone zoutmelde en Zeealsem.

Klein Schorrenkruid (foto Willie Riemsma)
Klein schorrenkruid (foto Willie Riemsma)

Zand
Het zandlandschap in Westerwolde, langs de grens met Duitsland, doet on-Gronings aan. In het dal van de Ruiten Aa is een kleinschalig en plaatselijk reliëfrijk esdorpen- en hoevenlandschap te vinden. De meanderende loop van de beek is grotendeels hersteld. In het dal liggen broekbossen, halfnatuurlijke graslanden en kleine heideterreintjes in een parkachtig landschap. Hier bevindt zich één van de weinige groeiplaatsen van Akkerviltkruid in Nederland.

Akkerviltkruid (foto Annie Vos)

Veenkolonien
Net zoals het zeekleigebied is ook het veenkoloniale gebied rond Veendam en Stadskanaal overwegend grootschalig. Met het afgraven van het hoogveen is hier een rechtlijnig landschap ontstaan. In verspreid liggende natuurterreinen is onder meer Grote wolfsklauw, Dennenwolfsklauw en Drijvende waterweegbree te vinden.

Grote wolfsklauw (foto Willie Riemsma)

Natuurontwikkeling
Vermeldenswaard is ook de natuurontwikkeling van Midden-Groningen. Deze natuurontwikkeling, in de robuuste verbindingszone tussen het Zuidlaardermeer en het Schildmeer, is voor een groot deel voltooid. Moerassen, plassen, droge en natte graslanden wisselen elkaar hier af. In het gebied groeien onder andere Blauwe knoop en Goudknopje.

Goudknopje (foto Annie Vos)


Blauwe knoop (foto Willie Riemsma)

Stedelijk gebied
De stedelijke component is in D1 beperkt aanwezig. Interessant is vooral het havengebied van Delfzijl waar naast diverse soorten orchideeën ook Geelhartje groeit. 

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 27 (jan 2020)
Nieuwsbrief nr. 26 (feb 2019)
Nieuwsbrief nr. 25 (feb 2018)
Nieuwsbrief nr. 24 (feb 2017)
Nieuwsbrief nr. 23 (feb 2016)
Nieuwsbrief nr. 22 (feb 2015)
Nieuwsbrief nr. 21 (feb 2014)
Nieuwsbrief nr. 20 (feb 2013)
Nieuwsbrief nr. 19 (feb 2012)
Nieuwsbrief nr. 18 (feb 2011)
Nieuwsbrief nr. 17 (feb 2010)
Nieuwsbrief nr. 16 (feb 2009)
Nieuwsbrief nr. 15 (april 2008)
Nieuwsbrief nr. 14 (feb 2007)
Nieuwsbrief nr. 13 (feb 2006)
Nieuwsbrief nr. 12 (feb 2005)
Nieuwsbrief nr. 11 (feb 2004)
Nieuwsbrief nr. 10 (maart 2003)
Nieuwsbrief nr. 9 (feb 2002)
Nieuwsbrief nr. 8 (feb 2001)
Nieuwsbrief nr. 7 (2000)
Nieuwsbrief nr. 5 (1999)
Nieuwsbrief nr. 4 (1998)
Nieuwsbrief nr. 3 (1997)
Nieuwsbrief nr. 2 (1996)
Nieuwsbrief nr. 1 (1995)

 

Overige publicaties
Westerink, B. en H. de Keyzer, 1990. Wilde planten van West-Groningen. Provincie Groningen.
Roelevink, B.H., 2018. De Flora van Westerwolde.
De Vries,G., 2019. Muurvarens in de stad Groningen.