Bestrijding van invasieve exoten

Er zijn drie plantensoorten in Nijmegen en omgeving die snel andere soorten overwoekeren: Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. Ze groeien in natuurgebieden, langs fietspaden, in parken maar ook gewoon in achtertuinen! De laatste twee soorten staan op de zogenaamde Unielijst: verboden invasieve exoten die bestreden moeten worden.  

Invasieve exoten zijn soorten planten en dieren die door toedoen van de mens bewust of onbewust verspreid worden buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Mensen zetten bijvoorbeeld met de beste bedoelingen hun vijverplanten in een sloot. Niet wetende dat deze daar gaan woekeren doordat ze bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden hebben. Zij nemen dan de plekken in van inheemse soorten die dan verdwijnen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging zijn voor de biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid (waterbeheer en waterkeringen) en brengen veel kosten met zich mee.  

Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien staan beiden op de Unielijst. Sommige gebieden waar deze soorten voorkomen zijn zeer kwetsbaar. Daar is het aan te bevelen om de verwijdering niet machinaal te doen maar met burgers. Het is daarbij belangrijk dat  burgers invasieve exoten herkennen, op de hoogte zijn van hun gevolgen en meehelpen met de bestrijding daarvan.  

Na een succesvolle actie in 2019 is er ook dit jaar is er weer een Wiede Wieden Weg  actie. We gaan in Nijmegen en omgeving de Reuzenberenklauw bestrijden om de biodiversiteit (de natuurlijk variatie aan soorten) meer ruimte te geven. De Reuzenbalsemien die ondanks onze actie vorig jaar toch nog gekiemd is, gaan we ook verwijderen. Hierbij zijn veel handen nodig!Dit is een project van IVN, Beleef & Weet adviesbureau duurzaamheidseducatie, Stichting Bargerveen, FLORON, Radboud Universiteit, NEC-E, Waterschap Rivierenland en mede gefinancierd door Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en NVWA.

 

 

Activiteiten

Wil je meehelpen? We organiseren een vierdaagse!

De locatie/het vertrekpunt voor deze vierdaagse is de Kinderboerderij de Goffert, Slotenmakers de Bruïneweg 268 in Nijmegen.

Aanmelden
Je kunt je hier opgeven voor één of meerdere activiteiten. Wil je alvast weten hoe de Reuzenbalsemien er uit ziet, kijk dan op de zoekkaart Springzaden. Voor Reuzenberenklauw volgt informatie tijdens de activiteiten. Wil je alvast wat meer weten over de bestrijding van Reuzenbalsemien, download dan het artikel Van risicobeoordeling naar kosteneffectief beheer van uitheemse springzaden (Levende Natuur, juli 2017).   

Heb je vragen over dit project, mail dan naar beleefenweet@glazenkamp.net

1. Informatieavond op dinsdag 14 mei van 20.00 tot 22.00
Op de informatieavond geven we uitleg over de impact van invasieve exoten, hoe we ze kunnen bestrijden en hoe we verdere verspreiding kunnen voorkomen. Tevens komen enkele ervaringen met het bestrijden van Reuzenbalsemien en Reuzenberenklauw aan bod en leggen we uit hoe we beide invasieve exoten gaan inventariseren en bestrijden.
 

2. Inventarisatiedag op zaterdag 1 juni van 10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 17.00.
Op deze dag gaan we inventariseren waar de Reuzenberenklauw staat in Nijmegen en omgeving. Als uitgangspunt gebruiken we de kaart die gemaakt is aan de hand van waarnemingen van mensen (o.a. via waarneming.nl). Met alle waarnemingen wordt de kaart geactualiseerd. Afhankelijk van het aantal aanwezigen, splitsen we de groep in kleinere groepen die zelf een gebied voor hun rekening nemen. De mensen die de hele dag inventariseren krijgen tussen de middag een lunch aangeboden. Om 14.00 worden de mensen die dan ‘instappen’ opgehaald bij Kinderboerderij de Goffert.


3. Bestrijdingsdag op zaterdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 17.00.
Op de bestrijdingsdag gaan we de Reuzenbalsemien en Reuzenberenklauw bestrijden in het Goffertpark en afhankelijk van het aantal aanwezigen ook op andere plaatsen in Nijmegen en omgeving. Het Waterschap voorziet ons van gereedschap en zorgt voor zorgvuldige afvoer van het plantmateriaal. De mensen die de hele dag helpen met de bestrijding krijgen tussen de middag een lunch aangeboden. De mensen die gaan meehelpen om 14.00 worden dan opgehaald bij Kinderboerderij de Goffert. 


4. Nacontroledag op zaterdag 24 augustus van 10.00 tot 13.00 (met uitloop naar de middag.)
Op de nacontroledag gaan we kijken of alle planten op de locaties waar we geweest zijn 29 juni verdwenen zijn. Zo niet dan worden ze als nog verwijderd. We willen zeker weten dat er geen enkele plant meer staat. Afhankelijk van de werkzaamheden gaan we na de middag verder. Tussen de middag krijgen alle mensen die geholpen hebben een lunch.