Bestrijding van invasieve exoten

Invasieve exoten
 

Er zijn drie plantensoorten in Nijmegen en omgeving die snel andere soorten overwoekeren: Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. Ze groeien in natuurgebieden, langs fietspaden, in parken maar ook gewoon in achtertuinen! De laatste twee soorten staan op de zogenaamde Unielijst: verboden invasieve exoten die bestreden moeten worden. 

Invasieve exoten zijn soorten planten en dieren die door toedoen van de mens bewust of onbewust verspreid worden buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Mensen zetten bijvoorbeeld met de beste bedoelingen hun vijverplanten in een sloot. Niet wetende dat deze daar gaan woekeren doordat ze bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden hebben. Zij nemen dan de plekken in van inheemse soorten die dan verdwijnen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging zijn voor de biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid (waterbeheer en waterkeringen) en brengen veel kosten met zich mee. 

Reuzenberenklauw en reuzenbalsemien staan beiden op de Unielijst. Sommige gebieden waar deze soorten voorkomen zijn zeer kwetsbaar. Daar is het aan te bevelen om de verwijdering niet machinaal te doen maar met burgers. Het is daarbij belangrijk dat burgers invasieve exoten herkennen, op de hoogte zijn van hun gevolgen en meehelpen met de bestrijding daarvan.

Na succesvolle acties in de afgelopen drie jaar gaan we ook dit jaar weer aan de slag met  Wiedewiedenweg-brigades. We bestrijden in Nijmegen de reuzenberenklauw om de biodiversiteit (de natuurlijk variatie aan soorten) meer ruimte te geven. De reuzenbalsemien blijven we in de gaten houden.

Interesse
Vele handen maken licht werk! Heb je interesse om mee te doen mail dan naar Annerie Rutenfrans beleefenweet@glazenkamp.net of bel 06-44374342. Bij voorbaat dank!

 

Download de informatieflyer:Dit is een project van IVN, Adviesbureau Beleef & Weet, FLORON, Radboud Universiteit, NEC-E, en mede gefinancierd door Gemeente Nijmegen.

Activiteiten

Wiedewiedenweg-brigade

Werkwijze
Dit jaar gaan we weer met kleine wiedewiedenweg-brigades, waarbij een van de drie de leiding heeft, aan het werk in openbare ruimtes. In overleg met de brigade worden datums afgesproken waarop deze brigade aan het werk gaat. De begeleiders van de brigades geven de geëlimineerde aantallen door aan Beleef & Weet zodat de resultaten van het werk zichtbaar wordt.

Wiedewiedenweg-adoptiebrigades
Er zijn inmiddels een aantal Wiedewiedenweg-adoptiebrigades die al of niet een participatiecontract hebben getekend bij de gemeente Nijmegen en zelfstandig een aantal locaties in hun woonbuurt beheren. In september wordt er voor alle vrijwilligers als dank een bijeenkomst georganiseerd met een hapje en een drankje, waarbij we ook een kijkje geven in de resultaten en alle vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten.

Locaties
Adviesbureau Beleef & Weet doet in april/mei samen met IVN een inventarisatie van locaties van de reuzenberenklauw in Nijmegen. Zij stellen locaties vast met maar enkele exemplaren en locaties met heel veel planten reuzenberenklauw. Op de zogenaamde behapbare locaties is volledige eliminatie mogelijk. De planten moeten dan, zodra ze boven de grond komen (vanaf eind april), zo diep mogelijk verwijderd worden om verdere verspreiding tegen te gaan. Er moet zeker geen zaadzetting plaatsvinden. Immers, de zaden van de reuzenberenklauw kunnen wel 7 jaar kiemkrachtig blijven! De locaties waar de planten ver verspreid zijn, worden door schapen klein gehouden of meermaals gemaaid door de gemeente Nijmegen.

Er zijn ook een aantal vrijwilligers actief met het bestrijden van Japanse duizendknoop.

Voorbeeld
In onderstaande foto’s een Wiedewiedenweg-adoptiebrigade die al flink wat planten reuzenberenklauw verwijderd heeft in Zwanenveld en Meijhorst.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven