Bestrijding van invasieve exoten

Invasieve exoten

Er zijn drie plantensoorten in Nijmegen en omgeving die snel andere soorten overwoekeren:Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. Ze groeien in natuurgebieden, langs fietspaden, in parken maar ook gewoon in achtertuinen! De laatste twee soorten staan op de zogenaamde Unielijst: verboden invasieve exoten die bestreden moeten worden. 

Invasieve exoten zijn soorten planten en dieren die door toedoen van de mens bewust of onbewust verspreid worden buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Mensen zetten bijvoorbeeld met de beste bedoelingen hun vijverplanten in een sloot. Niet wetende dat deze daar gaan woekeren doordat ze bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden hebben. Zij nemen dan de plekken in van inheemse soorten die dan verdwijnen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging zijn voor de biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid (waterbeheer en waterkeringen) en brengen veel kosten met zich mee. 

Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien staan beiden op de Unielijst. Sommige gebiedenwaar deze soorten voorkomen zijn zeer kwetsbaar. Daar is het aan te bevelen om de verwijdering niet machinaal te doen maar met burgers. Het is daarbij belangrijk dat  burgers invasieve exoten herkennen, op de hoogte zijn van hun gevolgen en meehelpen met de bestrijding daarvan. 

Na succesvolle acties in 2018 en 2019 is er ook dit jaar is er weer een Wiedewiedenweg-actie. We gaan in Nijmegen en omgeving de Reuzenberenklauw bestrijden om de biodiversiteit (de natuurlijk variatie aan soorten) meer ruimte te geven. De Reuzenbalsemien die ondanks onze acties van de afgelopen jaren toch nog gekiemd is, gaan we ook verwijderen.

Interesse
Vele handen maken licht werk! Heb je interesse om mee te doen mail dan naar Annerie Rutenfrans beleefenweet@glazenkamp.net of bel 06-44374342. Bij voorbaat dank!

 

 

Download de informatieflyer:Dit is een project van IVN, Beleef & Weet adviesbureau duurzaamheidseducatie, Stichting Bargerveen, FLORON, Radboud Universiteit, NEC-E, Waterschap Rivierenland en mede gefinancierd door Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en NVWA.

Activiteiten

Wiedewiedenweg-brigade

Werkwijze
Door de coronacrisis is het niet mogelijk om met grote groepen mensen in het veld actief te zijn. Daarom hebben we dit jaar gekozen voor teams van de wiedewiedenweg-brigade van maximaal 3 personen waarbij een van de drie de leiding heeft. In overleg worden per teamdatums afgesproken waarop het team aan het werk gaat. Daarbij moet het protocol dat is opgesteld om COVID-19 niet verder te verspreiden in acht worden genomen.

Locaties
Adviesbureau Beleef & Weet heeft samen met IVN een inventarisatie gedaan naar de locaties van de Reuzenberenklauw in Nijmegen. Zij stelden de locaties vast met maar enkele exemplaren en locaties de Reuzenberenklauw met heel veel planten. Op de zogenaamde behapbare locaties is volledige eliminatie mogelijk. De planten moeten dan, zodra ze boven de grond komen (vanaf eind april), zo diep mogelijk verwijderd worden om verdere verspreiding tegen te gaan. Er moet zeker geen zaadzetting plaatsvinden. Immers, de zaden van de Reuzenberenklauw kunnen wel 7 jaar kiemkrachtig blijven! De locaties waar de planten ver verspreid zijn, worden door schapen klein gehouden of meermalen gemaaid door de gemeente Nijmegen.

Voorbeeld
Een team is aan de slag geweest in Meijhorst. Afbeeldingen tonen de plek voordat we ze begonnen met bestrijden (afbeelding 1), aan het werk met handige berenklauwsteekschoppen (afbeelding 2) en de oogst los en in een vuilniszak (afbeelding 3en 4). Opvallend was dat we op iedere plek een verdwaald mondkapje aantroffen … een teken des tijds


Abeelding 1: Vóor de verwijdering van de Reuzenberenklauw.


Afbeelding 2: Aan het werk.


Afbeelding 3: Ongeveer 100 exemplaren van de Reuzenberenklauw, waarvan 60 grote planten.

Afbeelding 4: Na de verwijdering van Reuzenberenklauw en de oogst mee naar huis... met een rondslingerend mondkapje.Privacybeleid© 2021 FLORON
Naar boven