Stage bij FLORON

FLORON onderzoekt en beschermt de wilde flora van Nederland. In het hele land zijn vrijwilligersgroepen actief om planten in kaart te brengen door middel van het inventariseren van kilometerhokken en het speuren naar zeldzame plantensoorten. Op het landelijk bureau in Nijmegen werken tien medewerkers. FLORON biedt jaarlijks enkele stageplekken aan bachelor- en masterstudenten. Bij de onderwerpen van de stages ligt de nadruk op het analyseren van verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna en ecologisch onderzoek aan soorten. Op dit moment hebben wij de onderstaande stage-onderwerpen, maar je mag ook zelf met een voorstel komen. 

Tijdens de stage verbeter je je kennis over plantensoorten, data skills en GIS. Naast je stage-opdracht heb je de mogelijkheid mee te draaien in vrijwilligersprojecten en deel te nemen aan bijeenkomsten voor plantenkenners en natuurbeschermers.

Hoe ziet jouw stageplek er uit?

FLORON is een kleine organisatie en kan aan 1 à 2 stagiairs tegelijk begeleiding bieden. We ontvangen veel stageverzoeken en selecteren studenten met een aantoonbare interesse in toegepast onderzoek aan wilde planten en ecologie.

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij FLORON of vragen hebt over één van de onderwerpen, stuur dan een mailtje en je cv naar Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl). Kijk op de Stagemarkt voor een overzicht van onze actuele stages.

Erkend Leerbedrijf
FLORON is onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland en is een erkend leerbedrijf voor MBO-opleidingen voor de sector 'Voedsel, natuur en leefomgeving' voor de volgende opleidingen:
- Adviseur duurzame leefomgeving (crebo-nr 25845)
- Onderzoeker leefomgeving (25581)
- Opzichter/uitvoerder groene ruimte (25617)

Behalve deze onderzoeksstages heeft FLORON ook vrijwilligerswerk voor niet-studenten.

Stage-onderwerpen

Hoe lang kunnen ingezaaide planten overleven? 

Op steeds meer plekken in Nederland worden bloemen ingezaaid, deels inheemse planten, soms exoten en gekweekte vormen, zoals korenbloemen met gevulde of witte bloemen. Maar hoe lang handhaven deze ingezaaide planten zich, en hoe duurzaam en effectief is inzaai ten opzichte van regulier maaibeheer? Met veldonderzoek probeer je op deze vragen een antwoord te geven. Een mogelijk onderzoeksgebied is een terrein van waterleidingmaatschappij Vitens, waar lang geleden planten zijn ingezaaid door prof. P. Zonderwijk.

We zoeken: een student (Bachelor of Master). Periode: april-augustus. Duur: 3 tot 6 maanden. Begeleider: Laurens Sparrius (FLORON) & Renée van Assema (Vitens).

Soorten beschermen

FLORON werkt samen met terreinbeheerders en vrijwilligers aan het opstellen en uitvoeren van regionale beschermingsplannen die gericht zijn op behoud en herstel van plantensoorten die in Nederland sterk achteruitgaan en op de rode lijst van bedreigde planten staan. Op het moment werken we o.a. aan Witte rapunzel en Berghertshooi.

Waterplanten opkweek (doorlopend)

FLORON heeft een doorlopend project omtrent het opkweken van verschillende (zeldzame) waterplanten. Het doel van deze kweek is het beschikbaar hebben van vers materiaal voor cursussen en (kleine) experimenten zonder dat er materiaal uit het veld verzameld moet worden. Als deze kweek succesvol blijkt te zijn zullen er stappen ondernomen worden om de opgekweekte planten uit te zetten in de natuur.

We zoeken: een student (MBO/HBO) voor het onderhouden en uitbreiden van de opstelling, een student (HBO/WO) voor het ontwikkelen van een geschikte methode om de opgekweekte soorten te herintroduceren in de natuur. Tegelijkertijd is er ruimte voor een of enkele experimenten aan de opgekweekte soorten. Begeleider: Maik Janssen (janssen@floron.nl).Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven