Activiteiten D23

Vervolgcursus Wilde planten (FLORON D23 Noord-Brabant Baronie)

dinsdag 19 april 2016 19:30 tot zaterdag 1 oktober 2016 15:00

Op verzoek van velen en met groot genoegen kondigen we de Vervolgcursus Wilde Planten aan! Een aantal van jullie volgde de cursus en workshops die werden gegeven door Rob Vereijken over de voorjaarsbloeiers, de najaarsbloeiers en de composieten. In 2016 biedt FLORON je de mogelijkheid je kennis en zelfvertrouwen aanzienlijk uit te breiden door de vervolgcursus die deels door Erik Simsons (lid districtsteam FLORON Gelderland en in 2015 winnaar van de FLORON-plantenquiz), deels door Rob Vereijken wordt verzorgd.

 

Doel van de cursus:

Kunnen herkennen van een aantal belangrijke families

Leren werken met een sleutel

Zelfstandig een kilometerhok kunnen strepen

 

Inhoud van de cursus:

Tijdens de theoretische bijeenkomsten komen een aantal veel voorkomende families aan bod, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bloeiperiode. Dus de ranonkelfamilie in het voorjaar, de zeggen- en grassen-familie in juni en de samengesteldbloemigen in de tweede helft van het jaar. 

 

Indeling vervolg cursus wilde planten per avond:

1e avondPlanten met vrije kroonbladeren en symmetrische bloemen; families zoals ruwbladigen-lipbloem-, helmkruiden vlinderbloemfamilie  

2e avond - Families met vergroeide kroonbladeren en a-symmetrische bloemen; Families zoals ranonkel-, kruisbloemen- anjer- en rozenfamilie 

3e avond - Samengesteldbloemigen in brede zin; Families zoals composieten- en schermbloemenfamilie

4e avond - Grassen, zeggen en russen, biezen;  Cypergrassenfamilie of alle “sprieten

5e avond -  De nadruk ligt op de planten in het stedelijk gebied


Locatie en data theorie-avonden: 

Dinsdagavond: 19 april, 17 mei, 14 juni, 6 september en 27 september. - Natuurmuseum Midden Brabant, Spoorlaan 343, Tilburg

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie en data excursies:

Zaterdagochtend: 23 april, 21 mei, 18 juni, 10 september en1 oktober

Locatie nader in te vullen, wordt tijdens de theorie-avond bekend gemaakt.

Aanvang: 9.30 uur

 

Organisatie, docenten en begeleiders:

Organisatie: FLORON district 23 Docenten op dinsdagavond: Erik Simons of Rob Vereijken

Begeleiders tijdens theorie-avond: Rob Vereijken en Jacques Rovers

Begeleiding excursies: Rob Vereijken, Johan van Laerhoven, Jacques Rovers en Erik Simons (twee excursies)

Contactpersonen: Anne Marie Beeke (voor opgave cursus en eventuele afmeldingen), Johan van Laerhoven, Jacques Rovers

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanmelden: Anne Marie Beeke, annemariebeeke@gmail.com. Deelname op basis van volgorde van aanmelding

Contact

Districtscoördinator:

Jacques Rovers
tel. 076-5875353

Teamleden:
Johan van Laerhoven
Rob Vereijken

 

Plantenwerkgroepen in dit district:

KNNV Breda
Coördinator: Jacques Rovers
T 076-5875353
Werkgebied: Gebieden tussen Breda en Gilze Rijen en van Biesbosch tot Baarle-Nassau

KNNV Tilburg

Werkgebied: Omgeving Tilburg

Natuurvereniging Mark en Leij

Werkgebied: Rondom Chaam, Baarle Nassau

IVN De Waerdman (Waalwijk)

Werkgebied: Regio Waalwijk

FLORON District 23 - Noord-Brabant Baronie

Organisatie

Veel van het inventarisatiewerk vindt plaats via de plantenwerkgroepen van de natuurverenigingen. Meerdere floristen leveren via de NOVA-app, streeplijsten of individuele meldingen een bijdrage aan het in beeld brengen van de flora in dit district. Er is een nauwe samenwerking met de in de regio aanwezige natuurbeherende organisaties en we onderhouden contact met plantenwerkgroepen van KNNV afdeling Breda en Tilburg, Heemkundekring Baarle-Nassau, natuurvereniging Mark en Leij en natuurvereniging Altenatuur.

Karakteristiek

Het district ligt globaal tussen Breda aan de westzijde (grens A16) en Berkel-Enschot/Hilvarenbeek aan de oostzijde. In het noorden is de grens ter hoogte van Werkendam/Zuilichem, in het zuiden vormt de Belgische grens met plaatsen als Baarle-Nassau en Hooge en Lage Mierde de afscheiding. Het noordelijk gedeelte behoort tot het Fluviatiel district met in het noordwesten het Nationaal Park de Biesbosch.  Oostelijk hiervan ligt een rivierenlandschap tussen de Afgedamde Maas en de Bergsche Maas met kleine natuurgebieden. Tussen Terheijden en Sprang-Capelle, op de grens van klei en zand, bevindt zich de "Naad van Brabant", een kwelgebied dat ook nu nog een bijzondere flora herbergt. Het zuiden behoort tot het Pleistoceen district met beekdalen, afgewisseld met meestal droge en soms vochtige bossen, heide en veelal kleine vennen. Tot het urbane district behoren Breda en Tilburg, beide steden zijn rijk aan "nieuwere" soorten.


Knolsteenbreek komt op diverse plaatsen in het district voor.

Gevlamde fijnstraal, vaak te zien in het “stenige” gebied van de steden.

 

Nieuwsbrief

Aan de actieve floristen sturen we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief. Verschenen nummers  kunt u hieronder bekijken en/of downloaden.

Nieuwsbrieven 2019: april, november
Nieuwsbrieven 2018: november, juni, mei, maart
Nieuwsbrieven 2017: december, april