Activiteiten D23

FLORON-kamp Goirle

donderdag 4 juni 2020 tot zondag 7 juni 2020

Floronkamp in Goirle, Noord-Brabant

(5 km ten zuiden van Tilburg)

Van donderdag 4 juni t/m zondag 7 juni organiseert Floron, Noord-Brabant Baronie een lang weekeinde in Midden Brabant om planten ten zuiden van Tilburg in kaart te brengen. Alle geïnteresseerde floristen zijn van harte welkom.

Zeer verschillende biotopen

Vier dagen op zoek naar bijzondere planten in een aantal zeer verschillende biotopen.Helemaal in het zuiden van het onderzoeksgebied bevindt zich de Reuselse Moeren, een van de laatste plekken in onze omgeving waar getracht wordt stukjes hoogveen te behouden cq te versterken. Verderop in het werkgebied bevinden zich een aantal landgoederen die een mix vormen van bos, beekdal met op de hogere gronden droge -en natte heide met vennen. We kunnen er karakteristieke soorten vinden als Beenbreek, Klokjesgentiaan, Oeverkruid.

Regte Heide en Riels Laag

Hoewel de Regte Heide met het Riels Laag geen landgoed vormt is dit landschappelijk wel een van de pareltjes in deze omgeving. Dit beekdalcomplex en de aanliggende droge/natte heide kent een hoogteverschil van maar liefst 8 meter over een afstand van een paar honderd meter!. Uniek voor de hoge zandgronden.

Stedelijk bebouwing

We bezoeken ook de stedelijk bebouwing in Goirle, Hilvarenbeek en de zuidkant van Tilburg. Door het textielverleden van de stad en het vervoer over water (kanaal) en spoor zijn er nogal wat woladventieven in de stad gevonden. Vrij recent leidde dit tot de vondst van Gestreepte klaver, ook Middelste duivenkervel is bijvoorbeeld een vrij algemene soort in Tilburg.

Nog twee uitzonderingsposities

Nog twee gebieden die een uitzonderingspositie innemen in dit geheel. De Kaaistoep is het waterwingebied ten zuidwesten van Tilburg dat geldt als het best onderzochte natuurgebied van Nederland. De sterke teruggang in insecten werd onderbouwd door de vele data uit dit gebied over langere termijn. In het recente verleden heeft het plantenonderzoek niet structureel plaats gevonden waardoor ook hier nog het een en ander valt te ontdekken. Ook vliegbasis Gilze Rijen, met een zeer specifieke bebouwde omgeving, is de laatste tijd zeer beperkt onderzocht.
Al met al een boeiende mix van mogelijkheden om eens van nabij te komen bekijken.

Meld je aan!

Tekst: Johan van Laerhoven

 

Contact

Districtscoördinator:

Jacques Rovers
tel. 076-5875353

Teamleden:
Johan van Laerhoven
Rob Vereijken
Anne Marie Beeke

 

Plantenwerkgroepen in dit district:

KNNV Breda
Coördinator: Jacques Rovers
T 076-5875353
Werkgebied: Gebieden tussen Breda en Gilze Rijen en van Biesbosch tot Baarle-Nassau

KNNV Tilburg

Werkgebied: Omgeving Tilburg

Natuurvereniging Mark en Leij

Werkgebied: Rondom Chaam, Baarle Nassau

IVN De Waerdman (Waalwijk)

Werkgebied: Regio Waalwijk

FLORON District 23 - Noord-Brabant Baronie

Organisatie

Veel van het inventarisatiewerk vindt plaats via de plantenwerkgroepen van de natuurverenigingen. Meerdere floristen leveren via de NOVA-app, streeplijsten of individuele meldingen een bijdrage aan het in beeld brengen van de flora in dit district. Er is een nauwe samenwerking met de in de regio aanwezige natuurbeherende organisaties en we onderhouden contact met plantenwerkgroepen van KNNV afdeling Breda en Tilburg, Heemkundekring Baarle-Nassau, natuurvereniging Mark en Leij en natuurvereniging Altenatuur.

Karakteristiek

Het district ligt globaal tussen Breda aan de westzijde (grens A16) en Berkel-Enschot/Hilvarenbeek aan de oostzijde. In het noorden is de grens ter hoogte van Werkendam/Zuilichem, in het zuiden vormt de Belgische grens met plaatsen als Baarle-Nassau en Hooge en Lage Mierde de afscheiding. Het noordelijk gedeelte behoort tot het Fluviatiel district met in het noordwesten het Nationaal Park de Biesbosch.  Oostelijk hiervan ligt een rivierenlandschap tussen de Afgedamde Maas en de Bergsche Maas met kleine natuurgebieden. Tussen Terheijden en Sprang-Capelle, op de grens van klei en zand, bevindt zich de "Naad van Brabant", een kwelgebied dat ook nu nog een bijzondere flora herbergt. Het zuiden behoort tot het Pleistoceen district met beekdalen, afgewisseld met meestal droge en soms vochtige bossen, heide en veelal kleine vennen. Tot het urbane district behoren Breda en Tilburg, beide steden zijn rijk aan "nieuwere" soorten.


Knolsteenbreek komt op diverse plaatsen in het district voor.

Gevlamde fijnstraal, vaak te zien in het “stenige” gebied van de steden.

Bijzondere waarnemingen

Doordat het internet tegenwoordig overal voor gebruikt kan worden hebben we als district een eigen stukje aangemaakt op de website van waarneming.nl. Hierin staan alle plantenwaarnemingen in D23. Kijk hier naar plantjes die je zelden, of misschien wel nooit, hebt gezien.

Nieuwsbrief

Aan de actieve floristen sturen we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief. Verschenen nummers  kunt u hieronder bekijken en/of downloaden, actuele artikelen zijn te lezen op de externe website www.floronnoordbrabantbaronie.nl

Nieuwsbrieven 2019: april 
Nieuwsbrieven 2018: november, juni, mei, maart
Nieuwsbrieven 2017: december, april