Contact

Districtscoördinator:
In dit district is een vacature voor districtscoördinator.
Belangstelling? Neem contact op met het Landelijk Bureau (info@floron.nl)

Voor informatie over de functie van districtscoördinator in D21 neem contact op met:
Bart Hendrikx
tel. 0495-530300
barthendrikx@planet.nl


Plantenwerkgroepen:

Plantago IVN Heuvelland

Coördinator: Tonnie Kleijnen
06-55848684
Werkgebied: Zuid-Limburg
Actieve leden: 25 personen


Plantengroep IVN Meerssen
Coördinator: Yvonne Brounts
y.brounts@gmail.com
06-14401879
Werkgebied: omgeving Meerssen/Geulle/Bunde/Maastricht
Actieve leden: 10 personen


Plantenwerkgroep IVN Baarlo Maasbree
Coördinator: Frans Kesselmans
f.kesselmans@home.nl
0774-771644
Werkgebied: In een straal van 20 km rond Baarlo Maasbree
Actieve leden: 5 personen


Plantenwerkgroep IVN Eys
Coördinator: Fred notenboom
Fred.boomgaard@online.nl
0455-420786
Werkgebied: Eys e.o.
Actieve leden: 9 personen


Plantenwerkgroep IVN Helden
Coördinator: Toos Wilms en Peter Maessen
petermaessen11a@hotmail.com
Werkgebied: Gemeente Peel en Maas
Actieve leden: 10 personen


Plantenwerkgroep IVN Ulestraten
Coördinator: dhr. S. Meels
jmeels@home.nl
06-23826332
Werkgebied: Ulestraten / Meerssen
Actieve leden: 2 personen


Plantenwerkgroep Weert NHGL
Coördinator: Jacques Verspagen
plantenwerkgroepweert@nhgl.nl
06-22121333
Werkgebied: Alle natuurgebieden in de regio Weert.
Actieve leden: 10 personen


Studiegroep Leudal
Coördinator: Nettie Sleutels
ghl.gidsen@gmail.com
0475 592230
Werkgebied: Leudal
Actieve leden: 10 personen


Werkgroep Kalkgraslanden en Flora
Coördinator: Heerko Damsma
heerko-els@planet.nl
043-4072579
Werkgebied: Wolfskop en Heerderberg (behorend bij Savelsbos en Koeberg, Julianagroeve en Schiepersberg)
Actieve leden: 7 personen


Werkgroep Plantensociologie van het NGL
Coördinator: Johan den Boer
plantensociologie@nhgl.nl
06-52000317
Werkgebied: Maastricht e.o.
Actieve leden: 15 personen


Activiteiten D21

FLORON District 21 - Zuid- en Midden-Limburg

Organisatie

District 21 werkt samen met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.