Contact

Districtsteam:

Contactpersoon:

Niko Buiten
tel. 023-5403266
nikobuiten@online.nl
- Coördinator Het Nieuwe Strepen
- Excursies en districtsbijeenkomsten
- Cursussen
- Validatie waarnemingen
- Coördinatie overige inventarisaties en activiteiten

 

Validatoren:

Joop Mourik
tel. 023-5285502
joopmourik@gmail.com
- Validatie waarnemingen

Dick Gatsonides
tel. 06-42567466
dimajema@quicknet.nl
- Validatie waarnemingen


Plantenwerkgroepen:

KNNV Haarlem plantenstudiegroep
Coördinator: Joop Mourik
Werkgebied: Kennemerstrand, AWD, Duin en Kruidberg, buitenplaatsen
Actieve leden: 6-15 personen


Plantenwerkgroep KNNV afd. Den Haag
Coördinator: Myra Meijering
Werkgebied: Omgeving Den Haag
Actieve leden: 14 personen


Plantenwerkgroep KNNV Leiden
Coördinator: Koen van Zoest
Werkgebied: Leiden en omgeving, inclusief de duinen
Actieve leden: 20 personen


Plantenwerkgroep vd KNNV afd Zoetermeer
Coördinator: Joke de Ridder
Werkgebied: Regio Zoetermeer
Actieve leden: 11 personen

Activiteiten D15

zaterdag 13 juli

Excursie Kennemerstrand bij IJmuiden aan Zee.

Inventarisatie-excursie onder leiding van Niko Buiten van het Kennemerstrand in IJmuiden. Met de mooiste primaire duinvallei van de Hollandse vastelandsduinen. Verwacht worden Honingorchis en Groenknolorchis.

Verzamelen: 10.00 uur op het parkeerterrein (99.735-496.525) aan de Westonstraat in IJmuiden

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nl.


zaterdag 24 augustus

Inventarisatie-excursie onder leiding van Wim de Groot en Niko Buiten in de kilometerhokken 98/493, 98/494, 99/493 en 99/494 in de zeereep en natte duinvalleien in de Kennemerduinen. Enige jaren geleden is hier in de zeereep en het duingebied een groot verstuivingsproject uitgevoerd. Er zijn ondermeer gleuven in de zeereep gemaakt. We gaan zien wat dat voor de planten betekent. Verwacht worden Biestarwegras, Parnassia en Slanke gentiaan.  

Verzamelen: 10.00 uur op het parkeerterrein bij strand-/duinpaviljoen Parnassia aan Zee (98.330-492.565) in Overveen. (Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nl).zaterdag 14 september

Inventarisatie-excursie onder leiding van Alex Zuijdervliet en Niko Buiten in de kilometerhokken: 71-450, 72-450, 72-451, 72-452 en 73-452 in de witte en grijze duinen van de Zandmotor bij Monster.

Verzamelen om 10.00u bij het informatiebord bij de strandopgang Molenslag (71.815-450.035) in Monster. Verwacht worden Gele hoornpapaver, Zeewolfsmelk, Biestarwegras, Melkkruid en Stekend loogkruid.

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlzaterdag 28 september

Muurplantenexcursie onder leiding van Marco van Wieringen van de Muurplantenwerkgroep Haarlem in het centrum van Haarlem.

In de gemeente Haarlem zijn er tientallen transecten voor het Meetnet Muurplanten van FLORON uitgezet. Vandaag doen we er enkele en krijgen we uitleg over het Meetnet. Voor wie mee wil doen aan het Meetnet Muurplanten is de excursie instructief en leerzaam. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de werkgroep invloed uitoefent bij renovatie van kademuren en transecten gebruikt worden bij monitoring van muurplanten op kademuren.

Verzamelen om 10.00u bij de zuidoostelijke ingang van NS-station Haarlem (104.085, 489.110).

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nl.


footer

FLORON District 15 - Hollands Duin

Organisatie

Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in district Hollands Duin gebeurt op initiatief van diverse plantenwerkgroepen. Het betreft de plantenwerkgroepen van de KNNV afdelingen Haarlem e.o., Leiden, Bollenstreek, Gouda, Den Haag en Zoetermeer en andere lokale natuurorganisaties. Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers individueel actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en het doorgeven van losse waarnemingen.

Karateristiek

District 15 ligt aan de Hollandse kust tussen het Noordzeekanaal en de rijksweg A12, Den Haag-Gouda. Duinen, kleipolders, steden en veenweidegebieden van het Groene hart zijn de belangrijkste landschapselementen. Plantengeografisch behoort district 15 tot het Laagveen- en het Renodunaal district. De Randstad, met name de stadskernen van Haarlem, Leiden en Den Haag, wordt gerekend tot het Urbane district. De duingebieden tussen Den Haag en Noordwijk met Meyendel en Berkheide, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een bijna aaneengesloten groot natuurgebied. Voor het overige is de natuur erg versnipperd over stedelijke en agrarische gebieden. Vermeldenswaard zijn de oude landgoederen aan de binnenduinrand maar ook de veenweidegebieden en oeverlanden die verspreid in Zuid-Holland te vinden zijn. Nieuwe natuur ontstaat vooral in ruim opgezette parkachtige stadsdelen en steden waarvan Zoetermeer het meest aansprekende voorbeeld is. Andere plaatsen waar zich interessante floristische ontwikkelingen voordoen zijn de oude binnensteden van Leiden en Den Haag (muren), Hoofddorp (bermen) en IJmuiden (strand).


Dotterbloem. Foto: Ruud van der Meijden

Berichten en verslagen

Verslag startbijeenkomst 2018

Op zaterdag 7 april was de districtsbijeenkomst van het FLORON-district Hollands Duin. We waren te gast in de Kijkdoos van Heemtuin de Heimanshof in Hoofddorp. Op deze zonnige lentedag waren elf bezoekers afgekomen, van beginners tot doorgewinterde floristen uit het hele district.

Niko Buiten deed verslag van de activiteiten van het district in 2017 en de plannen voor 2018. In 2017 zijn alle HNS-hokken dubbel gestreept en zijn vier goed bezochte excursies gehouden. Ook voor 2018 staan er verschillende excursies (i.h.k.v. 5000 soortenjaar en 30 jaar FLORON) en een FLORON-kamp op de agenda. Mogelijk vindt er een wijziging plaats in de excursie op 25 mei naar de Coepelduinen, houdt hiervoor de FLORON-website in de gaten. Verder was er aandacht voor de doelen van FLORON-inventarisaties, het klassieke strepen en het project Mijn Berm bloeit! Na de slechts tien geïnventariseerde bermen in 2017, willen we dit seizoen meer aandacht geven aan dit project.

Baudewijn Odé van het landelijk bureau heeft een presentatie gegeven over Het Nieuwe Strepen met een uitleg van dit project en de resultaten. Een andere presentatie ging over het monitoren van de oevervegetatie in de Leidse Ommelanden door twee masterstudenten van de universiteit Leiden. Voor dit langer durende project kunnen zij alle gegevens die zij voor 1 juli ontvangen opnemen in hun afstudeerscriptie. Ook gegevens van buiten het onderzoeksgebied zijn welkom. In de pauze was er een minirondleiding door de tuin, waar we de, voor ons district niet zo bekende, ruige veldbies en zwartmoeskervel hebben bekeken.

Tijdens de bijeenkomst waren er FLORON-hesjes (veiligheid), visitekaartjes, pennen, vulpotloden, streeplijsten (Wetenschappelijk en Nederlandstalig) verkrijgbaar. Evenals folders over FLORON (vrijwilligerswerk) en het project Mijn Berm Bloeit! Indien je van bovenstaande artikelen nog artikelen wilt ontvangen kun je contact opnemen met: nikobuiten@online.nl.

Verslag FLORON-kamp NP Hollandse Duinen e.o. 2018

Het FLORON-kamp NP Hollandse Duinen dat 22-24 juni in de Duin- en Bollenstreek plaats had was leuk en leerzaam. Vanaf woensdag tot en met zondag waren er activiteiten. Er zijn zo'n tien kilometerhokken dubbel of enkel gestreept voor Het Nieuwe Strepen. Daarnaast was er een inventarisatie-excursie in de Amsterdamse waterleidingduinen en het Langeveld en vonden er spontaan inventarisatie-excursies plaats. Er zijn duizenden waarnemingen verzameld, waaronder van soorten die nieuw zijn voor kilometerhokken. Alle waarnemingen zijn of worden ingediend bij Verspreidingsatlas.nl. Verscheidene soorten zijn eerder dit jaar nog niet in het telgebied van het 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen e.o. waargenomen. Zij zijn inmiddels of worden nog aan de soortenlijst van het 5000-soortenjaar op Waarneming.nl toegevoegd (zie https://hollandseduinen.waarneming.nl/hollandseduinen_soorten.php?g=10&f=0). Het weer werkte mee aan het succes van het kamp. Er waren 24 deelnemers aan het kamp. Iedereen was enthousiast over het kamp, het kampeerterrein en de omgeving. Zo'n kamp is vatbaar voor herhaling.

Nadere informatie van de bijeenkomst en presentaties vindt u hieronder:
 * Districtsbijeenkomst Hollands Duin 2018
 * Het Nieuwe Strepen
 * Monitoring oevervegetatie Leidse Ommelanden

 

Jaarverslag 2018

Zaterdag 13 april 2018 is het jaarverslag 2018 vastgesteld.