Contact

Districtscoördinator:

Peter Wetzels
Diemzigt 39
1111 TX Diemen
tel. 020-6928352
floronamsterdam@gmail.com
www.floronamsterdam.nl

Teamleden:

Hanneke Waller 

Plantenwerkgroepen:

Floragroep van IVN Gooi e.o.
Coördinator: Christine Tamminga
Werkgebied: Het Gooi
Actieve leden: 10-20 personen


Planten Werkgroep KNNV Amsterdam
Coördinator: Peter Wetzels
Werkgebied: Amsterdam
Actieve leden: 12 personen


Plantenwerkgroep IVN-Amstelveen 
Coördinator: Henk Glas
Werkgebied: Amstelveen e.o.
Actieve leden: 15 personen


Werkgroep Planten KNNV afd. Zaanstreek-Waterland
Coördinator: Ank Veenis
Werkgebied: Zaanstreek Waterland
Actieve leden: 12 personen

Activiteiten D14

zondag 11 oktober

Zondag 11 oktober  Excursieleider Peter Wetzels.
Verzamelen om 10:30 voor Dirk van den Broek Meeuwenlaan 76.
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Cafe Restaurant Stork.
De Nieuwendammerham is ingepolderd bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Hier vestigden zich vooral kleinschalige en middelgrote bedrijven gericht op de scheepsbouw. Tegenwoordig is het industriële karakter grotendeels verdwenen door de komst van andersoortige bedrijven. Toch vormt het nog altijd één van de laatste eind 19de- en begin 20ste- eeuwse, industriële rafelranden langs het IJ.Verder in het hok een stuk van de Vogelbuurt en de kop van het Java-eiland (wordt niet bezocht). Sinds 1990 zijn er 254 soorten gevonden. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). 

Opgave is verplicht. Er is een een nog nader te bepalen maximale groepsgrootte. Aanmelden bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Nieuwendammerham. Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn.FLORON District 14 - Groot-Amsterdam

Organisatie

In het district is een aantal groepen actief: de Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam, één groep in Amstelveen, één in Het Gooi en één in Zaandam. Verder zijn er diverse enthousiaste eenlingen in het centrum van Amsterdam.

Er zijn gemiddeld acht streepexcursies per seizoen. Peter Wetzels (districtscoördinator Groot-Amsterdam) verstuurt met enige regelmaat een overzicht van bijzondere plantenvondsten, exclusief voor de waarnemers in dit district.

Karakteristiek

De in het district centraal gelegen agglomeratie Amsterdam met zijn buurgemeenten is het meest opvallend. De oude binnenstad van Amsterdam, de groene buitenwijken van Amsterdam met Amstelveen en Diemen, de industrieterreinen en de havens van Amsterdam en Zaandam vormen een duidelijk voorbeeld van het Urbaan district. Het gelede karakter van de bebouwing levert een eindeloze hoeveelheid aan 'rafelranden' met vele botanische verrassingen.

In het noorden ligt het licht brakke veenweidegebied: Waterland, 't Twiske en de vaarpolders in de Zaanstreek. Met aan het noordelijk randje net nog oude zeeklei van de Purmer.

Het westen bestaat uit de Haarlemmermeerpolder: goeddeels Schiphol en de opgespoten zandterreinen van het westelijk havengebied.

Het zuiden en het oosten omvatten het noordelijk deel van het Utrechts-Hollands plassengebied zoals de Vinkeveense, de Loosdrechtse en de Ankeveense plassen. En natuurlijk het Naardermeer.

De oostrand maakt het district nog eens gevarieerder met de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Natuurbouw levert hier kleine juweeltjes op zoals Laegieskamp, Cruysbergen en Crailoo.Lezenswaardig

Cursus Te monitoren soorten 2020
De (streep)excursies van FLORON district 14 Groot-Amsterdam in 2019 (april 2020)
Openingsavond Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam en FLORON Groot-Amsterdam 2 april 2019
De muurflora van Noord-Holland nieuwsbericht)
Folder vrijwilligerswerk FLORON
Flyer digitaal waarnemingen invoeren via NOVA

 

 

 

Nieuwsbrieven
FLORON nieuwsbrief nr 32 - februari 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32a - oktober 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32b - december 2001
FLORON nieuwsbrief nr 33 - maart 2002
FLORON nieuwsbrief nr 34 - maart 2003
FLORON nieuwsbrief nr 35 - april 2004
FLORON nieuwsbrief nr 36 - maart 2005
FLORON nieuwsbrief nr 37 - maart 2006
FLORON nieuwsbrief nr 38 - maart 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38a - bijzondere vondsten 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38b - bijzondere vondsten 2008 & 2009
FLORON nieuwsbrief nr 39 - voorjaar 2010