Contact

Districtscoördinator:

Peter Wetzels
Diemzigt 39
1111 TX Diemen
tel. 020-6928352
floronamsterdam@gmail.com
www.floronamsterdam.nl

Teamleden:

Hanneke Waller 

Plantenwerkgroepen:

Floragroep van IVN Gooi e.o.
Coördinator: Christine Tamminga
Werkgebied: Het Gooi
Actieve leden: 10-20 personen


Planten Werkgroep KNNV Amsterdam
Coördinator: Peter Wetzels
Werkgebied: Amsterdam
Actieve leden: 12 personen


Plantenwerkgroep IVN-Amstelveen 
Coördinator: Henk Glas
Werkgebied: Amstelveen e.o.
Actieve leden: 15 personen


Werkgroep Planten KNNV afd. Zaanstreek-Waterland
Coördinator: Ank Veenis
Werkgebied: Zaanstreek Waterland
Actieve leden: 12 personen

Activiteiten D14

vrijdag 29 mei

Op Vrijdag 29 mei 2020 organiseert FLORON Groot-Amsterdam een excursie in Laegieskamp, onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 bij de tennisclub de Meent Meerweg 65, Bussum. Het is 20 minuten lopen vanaf station Naarden-Bussum. De excursie duurt tot 15:00.

Laegieskamp bevindt zich op de overgang van de hoge zandgronden van het Gooi naar de westelijker gelegen veengebieden van de Vechtplassen. Een deel is vochtig bos, het hoger gelegen deel bij Naarden bestaat uit droog bos. Deels bestaat het uit verdroogde schraalland die midden jaren 90 is afgegraven om de oude vochtige situatie terug te krijgen.

Dit is heel goed gelukt en dus al jaren zijn pilvaren, vlottende bies, moerashertshooi, rietorchis, koningsvaren en blauwe knoop de zekere waarden. Er komt in het afgegraven deel ook een kleine populatie Spaanse ruiter voor. Er zijn ook poelen, sloten met verlaagde oevers en een kreek gegraven. Dus ook voor insectenliefhebbers is het de moeite waard. Vogelliefhebbers kunnen een wandeling maken over Laegieskamp én de aangrenzende natuurgebieden Cruijsbergen, Koeienmeent en Gijzenveen. Alle terreinen bestaan uit schrale heide en vochtig grasland, doorsneden met sloten en omzoomd door opgaand geboomte. De terreinen zijn grotendeels vrij te betreden met uitzondering van het strikt reservaat waar Spaanse ruiter massaal groeit. Afgelopen jaar hebben we in deze prachtige omgeving een excursie gehad en de conclusie getrokken dat een dag véél te kort is. Er is toen beloofd om een bezoek over twee dagen uit te smeren. Deze belofte wordt ingelost door naast deze dag over twee weken de aangrenzende terreinen te bezoeken.

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Laegieskamp.


maandag 1 juni

Maandag 1 juni 2020 organiseert FLORON Groot-Amsterdam een streepexcursie naar Landsmeer (km-hok 122-493) onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 voor de Hema marktplein 3, 1121 GL in Landsmeer. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Sportcafe de Remise.

Een oud dorp midden in het veenweidegebied. Er is vrij veel nieuwbouw. Veel water sloten en breken. Ook wat parkbos en een begraafplaats. Sinds 1990 zijn er 198 soorten gevonden. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Landsmeer.


vrijdag 12 juni

Maandag 12 juni 2020 organiseert FLORON Groot-Amsterdam een excursie naar de Cruijsbergen Koeienmeent en Gijzenveen onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 voor het zwembad de Zandzee Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum. Het is 15 minuten lopen vanaf station Bussum Zuid. De excursie duurt tot 15:00.

Deze excursie bezoekt terreinen die hetzelfde karakter hebben als Laegieskamp die twee weken hiervoor is bezocht. Maar ze zijn veel recenter afgegraven en dus minder ver in de successie. Omdat de vegetatie in leeftijd varieert van 5 tot 15 jaar, is mooi de ontwikkelingsgang na natuurherstel te zien. Cruysbergen is in 2005 omgevormd en bestaat vooral uit schrale heide met kruipbrem en stekelbrem, witte en bruine snavelbies. Vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis, rietorchis, waterpostelein, wilde gagel, slofhak en eekhoorngras zijn in 2019 gevonden. Koeienmeent en Gijzenveen vormen de verbinding tussen Cruysbergen en Laegieskamp, zijn vrij klein en zijn pas 2, resp 6 jaar geleden 'hersteld'. De vegetatie ontwikkelt zich nog en er zijn bijzondere vondsten te verwachten. Afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld duizenden exemplaren dwergviltkruid gevonden. Maar ook moeraskartelblad en borstelbies waren bijzondere vondsten.Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Cruysbergen.


zondag 14 juni

Zondag 14 juni 2020 organiseert FLORON Groot-Amsterdam een streepexcursie naar Nederhorst Den Berg (km-hok 131-474) onder leiding van Peter Wetzels.

Verzamelen om 10:30 voor de gemeentewerf Blijklaan 1, 1394 KA Den Berg. De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in het Spiegelhuys.

Een oud dorp tussen de Vecht en de Spiegelplas. Er is vrij veel nieuwbouw. Er is een kasteel en een begraafplaats. Sinds 1990 zijn er 289 soorten gevonden. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Nederhorst.


zondag 19 juli

Zondag 19 juli Excursieleider Peter Wetzels.
Verzamelen om 10:30 voor het Dorpshuis Fetha 16.
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Restaurant Noord Brabant.
Een oud dorp tussen de Vecht en de Wijde Blik. Er is vrij veel nieuwbouw. De oevers van de Vecht en de bermen langs de provinciale weg ontsluiten het buitengebied. Sinds 1990 zijn er 264 soorten gevonden. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Nederhorst.


zondag 2 augustus

Zondag 2 augustus  Excursieleider Peter Wetzels.
Verzamelen om 10:30 op de hoek Overtoom - Kattenlaan.
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in het Melkhuis.
Een grootstads hok met centraal in het hok het Vondelpark en aan weerszijden Oud-Zuid en de Overtoom buurt. Alles is eind 19e eeuw aangelegd. Sinds 1990 zijn er 386 soorten gevonden. Een deel van Oud-Zuid is lommerrijk. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Vondelpark.


zondag 23 augustus

Zondag 23 augustus  Excursieleider Peter Wetzels.
Verzamelen om 10:30 op de hoek Vrolikstraat en Tweede Oosterparkstraat.
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in de IJsbreker.Een grootstads hok met centraal in het hok de Amstel en de Wibautstraat. Er zijn vier wijken, de Pijp, Transvaalbuurt Oosterparkbuurt en de Weesperzijdebuurt die we zullen bezoeken. Het Wibautpark en een stukje Oosterpark zorgen voor wat groene variatie.  De spoordijk in het hok, de kades van de Singelgracht en de oevers van de Amstel zorgen nog net voor wat overhoekjes. Alles is einde 19e tot begin 20e eeuw aangelegd. Sinds 1990 zijn er 396 soorten gevonden. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Vondelpark.


zondag 30 augustus

Zondag 30 augustus 2020 Excursieleider Peter Wetzels.
Verzamelen om 10:30 bij de ingang van het Bastion Hotel aan de westuitgang van station Bussum-Zuid.
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in het Bastion Hotel.
Bussum Zuid is een gevarieerd hok. Een groot heideveld, stroken bos, verschillende begraafplaatsen, een spoorlijn  en een lommerrijke villawijk. Dit is dit jaar het tweede bezoek aan dit hok. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Bussum Zuid.


zondag 11 oktober

Zondag 11 oktober  Excursieleider Peter Wetzels.
Verzamelen om 10:30 voor Dirk van den Broek Meeuwenlaan 76.
De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Cafe Restaurant Stork.
De Nieuwendammerham is ingepolderd bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Hier vestigden zich vooral kleinschalige en middelgrote bedrijven gericht op de scheepsbouw. Tegenwoordig is het industriële karakter grotendeels verdwenen door de komst van andersoortige bedrijven. Toch vormt het nog altijd één van de laatste eind 19de- en begin 20ste- eeuwse, industriële rafelranden langs het IJ.Verder in het hok een stuk van de Vogelbuurt en de kop van het Java-eiland (wordt niet bezocht). Sinds 1990 zijn er 254 soorten gevonden. De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1990 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Nieuwendammerham.


FLORON District 14 - Groot-Amsterdam

Organisatie

In het district is een aantal groepen actief: de Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam, één groep in Amstelveen, één in Het Gooi en één in Zaandam. Verder zijn er diverse enthousiaste eenlingen in het centrum van Amsterdam.

Er zijn gemiddeld acht streepexcursies per seizoen. Peter Wetzels (districtscoördinator Groot-Amsterdam) verstuurt met enige regelmaat een overzicht van bijzondere plantenvondsten, exclusief voor de waarnemers in dit district.

Karakteristiek

De in het district centraal gelegen agglomeratie Amsterdam met zijn buurgemeenten is het meest opvallend. De oude binnenstad van Amsterdam, de groene buitenwijken van Amsterdam met Amstelveen en Diemen, de industrieterreinen en de havens van Amsterdam en Zaandam vormen een duidelijk voorbeeld van het Urbaan district. Het gelede karakter van de bebouwing levert een eindeloze hoeveelheid aan 'rafelranden' met vele botanische verrassingen.

In het noorden ligt het licht brakke veenweidegebied: Waterland, 't Twiske en de vaarpolders in de Zaanstreek. Met aan het noordelijk randje net nog oude zeeklei van de Purmer.

Het westen bestaat uit de Haarlemmermeerpolder: goeddeels Schiphol en de opgespoten zandterreinen van het westelijk havengebied.

Het zuiden en het oosten omvatten het noordelijk deel van het Utrechts-Hollands plassengebied zoals de Vinkeveense, de Loosdrechtse en de Ankeveense plassen. En natuurlijk het Naardermeer.

De oostrand maakt het district nog eens gevarieerder met de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Natuurbouw levert hier kleine juweeltjes op zoals Laegieskamp, Cruysbergen en Crailoo.Lezenswaardig

Cursus Te monitoren soorten 2020
De (streep)excursies van FLORON district 14 Groot-Amsterdam in 2019 (april 2020)
Openingsavond Plantenwerkgroep KNNV Amsterdam en FLORON Groot-Amsterdam 2 april 2019
De muurflora van Noord-Holland nieuwsbericht)
Folder vrijwilligerswerk FLORON
Flyer digitaal waarnemingen invoeren via NOVA

 

 

 

Nieuwsbrieven
FLORON nieuwsbrief nr 32 - februari 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32a - oktober 2001
FLORON nieuwsbrief nr 32b - december 2001
FLORON nieuwsbrief nr 33 - maart 2002
FLORON nieuwsbrief nr 34 - maart 2003
FLORON nieuwsbrief nr 35 - april 2004
FLORON nieuwsbrief nr 36 - maart 2005
FLORON nieuwsbrief nr 37 - maart 2006
FLORON nieuwsbrief nr 38 - maart 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38a - bijzondere vondsten 2007
FLORON nieuwsbrief nr 38b - bijzondere vondsten 2008 & 2009
FLORON nieuwsbrief nr 39 - voorjaar 2010