Vrijwilligerswerk bij FLORON

FLORON werkt aan het voor de lange termijn vastleggen en publiceren van kennis over de Nederlandse wilde flora. Naast verspreiding en trends is FLORON ook geïnteresseerd in de ecologie van planten en publicaties over wilde planten. Op dit moment zoeken we een aantal vrijwilligers die mee willen helpen met het verder digitaal ontsluiten van de kennis over de Nederlandse flora via de NDFF Verspreidingsatlas. Het werk kan thuis of op het FLORON-kantoor in Nijmegen worden uitgevoerd. Naast het vrijwilligerswerk dat hieronder staat, biedt FLORON ook stageplekken voor studenten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl)


Digitaliseren van flora-waarnemingen uit publicaties

We zoeken vrijwilligers om gepubliceerde kaarten en waarnemingen van bijzondere en adventieven soorten in tijdschriften over de Nederlandse flora te vergelijken met de kaarten in de verspreidingsatlas. Ontbrekende stippen worden ingevoerd in Excel en toegevoegd aan de atlas. Momenteel hebben we gegevens liggen van:

 • Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) (o.a. rubriek Uit de Flora van Limburg)
 • Nederlands Kruidkundig Archief
 • Flora Neerlandica
 • Natura
 • Twirre

Inmiddels afgerond: Gorteria (Joep Spronk), floristische tijdschriften van FLORON-districten (o.a. Pieter Stolwijk), De Nederlandse Orchideeën (2000), florakarteringen provincie Groningen (Willem Stouthamer).

We zoeken: een florist met computerkennis (basisvaardigheden Excel, QGis, internet) en voor oudere publicaties ook wat kennis over de veranderingen in de taxonomie van de Nederlandse flora.


Digitaliseren van herbaria

Af en toe ontvangt FLORON herbaria van (overleden) floristen. Deze zitten vol waardevolle waarnemingen en informatie die nog niet verwerkt zijn in de NDFF. Dergelijke informatie leert ons veel over de ontwikkeling en trends van de wilde flora in Nederland.

We zoeken: ​een speurneus met computerkennis (Excel, internet) voor het digitaliseren van herbaria en die handig is met kaarten om de georeferentie van de waarnemingen te achterhalen (op km- of uurhokniveau).


Foto's van planten controleren in de VERSPREIDINGSATLAS

Op verspreidingsatlas.nl voortdurende worden foto's van planten geplaatst. Deze worden vervolgens beoordeeld door validatoren. Mooie en makkelijk te herkennen foto's worden vaak snel beoordeeld. Bij lastige soorten of foute determinaties blijft de foto vaak lang onbeoordeeld. FLORON wil de achterstand bij het beoordelen graag wegwerken.

We zoeken
: een goede florist die aan de slag wil met de beeldredactie van verspreidingsatlas.nl.

 

Literatuurverwijzingen koppelen aan soorten

Opbouw van de literatuurdatabase in de Verspreidingsatlas en koppelen van de ingevoerde literatuur aan soortnamen. We beperken ons tot artikelen die specifiek gaan over de taxonomie, ecologie of verspreiding van één of enkele soorten in Nederland en aangrenzende gebieden.

 • Reeds geselecteerd en toegevoegd aan de literatuurdatabase zijn alle artikelen uit Nederlands Kruidkundig Archief, Flora Neerlandica, Twirre (met dank aan Bram van der Schee). Bij deze artikelen moeten de soortnamen (ook van andere soortgroepen) nog worden uitgezocht
 • Losse publicaties met bijv. revisies/bewerkingen van een genus die niet in een tijdschriftenreeks zitten
 • Paginanummers (en boekdelen) waarin in een soort in diverse naslagwerken wordt besproken voor zover het niet-standaardlijstsoorten betreft (Orchideeën van Nederland, Stadsplanten) - dus alleen soorten die pas in de laatste jaren een soortnummer hebben gekregen

Inmiddels afgerond: Gorteria, De Levende Natuur, Natura, Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) (met dank aan Roelof Telgenhof) , en meer (compleet overzicht beschikbaar op de Verspreidingsatlas).

We zoeken: een speurneus met enige computerkennis (Excel en internet) en zo mogelijk de beschikking over één of meer van de genoemde boeken of tijdschriftenseries


Soortinformatie aanvullen

 • Aanvullen van de informatie uit onder meer het Botanisch Basisregister voor recent nieuw gevonden soorten en niet-ingeburgerde soorten uit diverse bronnen (buitenlandse flora’s, LEDA-traitbase, Ecoflora).
 • Ecologie: levensvorm, levensduur, biotoopvoorkeur
 • Fenologie: bloeitijd
 • Verspreiding: herkomst (bij exoten), areaal
 • Morfologie: bloemkleur, huizigheid, vruchttype, hoogte, worteldiepte

We zoeken: een speurneus met enige computerkennis (Excel en internet)

Inmiddels afgerond: Annemieke van den Berg zocht begin 2015 voor enkele honderden nieuwe soorten gegevens op. De soortenlijst wordt jaarlijks uitgebreid, dus onderhoudt van de dataset blijft nodig.


Wikipedia

Help mee om informatie over planten te ontsluiten via Wikipedia. Zie het Project Natuur (Planten) op Wikipedia.


Planten fotograferen

Op verspreidingsatlas.nl zijn nog niet alle planten goed in beeld gebracht. Maak foto’s van soorten zonder foto (of met een slechte kwaliteit foto). Ook kun je van een lastige groep soorten macrofoto’s van determinatiekenmerken in beeld brengen.

We zoeken: een excellent fotograaf met voldoende floristische kennis


Digitale determinatiesleutels maken voor deelgroepen van de flora

Verspreidingsatlas.nl heeft een determinatiemodule (met multi-entry keys). Determinatie werkt door het kiezen van een kenmerk en kenmerktoestand. De kenmerktoestand is altijd een categorie (geen variabele numerieke waarden). Als resultaat wordt een top-10 getoond van soorten die het meest aan de gekozen kenmerken voldoen. FLORON biedt de mogelijkheid om zelf nieuwe sleutels te ontwikkelen voor deelgroepen in de flora, bijvoorbeeld op basis van bestaande publicaties en datasets. Denk daarbij aan groepen als varens, rozen, zeggen, en het actualiseren van de bestaande sleutel voor orchideeën.


Foute waarnemingen opsporen

Bij het werk aan de Rode Lijst en revisies van soorten komen foute waarnemingen aan het licht. Je zoekt deze soorten in de databank op en wijzigt of verwijdert de waarnemingen in overleg met een soortspecialist of medewerkers van het landelijk bureau.

We zoeken: floristen met degelijke kennis van een bepaalde regio, of van een bepaalde lastige groep soorten.


 


FLORON heeft twee vacatures voor de functie van

DISTRICTSCOÖRDINATOR  ( M / V )

Nederland is verdeeld in 23 FLORON-districten, geleid door districtscoördinator die het verspreidingsonderzoek coördineert.

Voor FLORON-district Noord-Limburg zoeken we een nieuwe coördinator. Als districtscoördinator organiseer alleen of met een klein team regionale excursies, stimuleer je de deelname aan FLORON-projecten in de regio, en draag je zorg voor de controle van waarnemingen uit jouw district. Driemaal per jaar is er een landelijke bijeenkomst samen met het Landelijk Bureau van FLORON, waarvan een keer tijdens een excursieweekend.

Neem voor meer informatie contact op met Baudewijn Odé, ode@floron.nl