Kilometerhokken inventariseren

De basisinventarisatie-eenheid bij FLORON inventarisaties is het kilometerhok. Het uiteindelijke doel van deze inventarisaties is om voor alle plantensoorten, iedere tien jaar, een landsdekkend overzicht te krijgen van de verspreiding. Het uiteindelijke resultaat van deze inventarisaties zijn verspreidingskaartjes waarop staat aangeven waar een soort binnen een bepaalde periode is waargenomen. De verspreidingsgegevens worden door FLORON ook gebruikt voor het berekenen van trends in voor- en/of achteruitgang en het actualiseren van de Rode Lijst. In totaal worden jaarlijks zo'n 30.000 uren aan vrijwilligerswerk besteed aan het inventariseren van flora.

Papieren streeplijsten of app

Tijdens het inventariseren worden de gegevens in het veld vastgelegd op formulieren, zogenaamde streeplijsten. Dit zijn lijsten waarop zo goed als alle plantennamen in alfabetische volgorde voorgedrukt zijn. Bij het inventariseren hoeft men dan alleen maar een waargenomen plantensoort aan te strepen en is het niet nodig een hele plantennaam op te schrijven. De FLORON-streeplijsten worden door het Landelijk Bureau en via de DC’s verspreid. De formulieren zijn ook hieronder te downloaden.

Je kunt ook de VERA-app gebruiken om waarnemingen door te geven. Behalve snel en nauwkeurig invoeren, bewaakt de app ook de grenzen van het hok. Met een druk op de knop verzend je de gegevens naar het Waarnemingenportaal van de NDFF Verspreidingsatlas.

Gegevens van papieren streeplijsten invoeren

Uiteindelijk worden alle verzamelde gegevens opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De gegevens die op de verschillende formulieren zijn vastgelegd moeten daarvoor eerst gedigitaliseerd worden alvorens ze in de vorm van digitale bestanden toegevoegd kunnen worden aan de NDFF. Het invoeren van papieren streeplijsten gaat met het Waarnemingenportaal van de NDFF Verspreidingsatlas. Hiervoor heb je een gebruikersaccount nodig (handleiding). 

Inventarisatiehandleiding

In de inventarisatiehandleiding van FLORON zijn de belangrijkste richtlijnen voor het inventariseren van planten opgenomen. De handleiding is bedoeld als naslagwerk voor de basisinventarisaties die aan de gegevensverzameling ten grondslag ligt. Het Nieuwe Strepen is een bijzondere vorm van het strepen van kilometerhokken, waarbij een hok door twee waarnemers onafhankelijk van elkaar kort bezocht wordt.

Beginner?

Wil je meehelpen met inventariseren, maar eerst nog wat meer kennis opdoen over de soorten en de methode? Ga dan een keer mee met een FLORON-excursie in één van de districten. Tijdens de meeste excursies worden planten met deze methode geïnventariseerd.

 

Downloads

 


Tijdens het inventariseren van een kilometerhok noteer je alle planten die je tegenkomt op de streeplijst.
 

 


Topografische kaart met een raster van kilometerhokken.
(c) Kadaster/TDN

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven