Signalering (invasieve) exoten

Wat zijn exoten?

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld door klimaatverandering, worden niet als exoten beschouwd.

Zijn exotische planten gevaarlijk?

Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. In de tabel rechtsonder op deze pagina staat vermeld om welke soorten het gaat. Deze invasieve exoten behoren tegenwoordig tot de grootste bedreigingen van de biodiversiteit. Vooral uitheemse waterplanten uit tuinvijvers en aquaria vormen in ons land een probleem. Door na een melding snel in te grijpen kan ecologische en economische schade worden beperkt. Het is daarom van belang dat vindplaatsen van deze soorten zo snel mogelijk worden gemeld, met name van de soorten met een * in de lijst van invasieve exoten hier rechts.

Meld vondsten van invasieve exoten

Geef de coördinaten van de groeiplaatsen van invasieve exoten en de abundantie (aantal of oppervlakte) zo nauwkeurig mogelijk door. Het doorgeven van waarnemingen van deze soorten kan via VERA (NDFF Verspreidingsatlas), Waarneming.nl of de gratis smartphone app: snApp de exoot. In 2011 is de Veldgids Invasieve Waterplanten (pdf) uitgekomen. Met behulp van deze gids kunnen de meeste soorten op naam worden gebracht. Van deze gids verschijnt regelmatig een update; de nieuwste druk dateert van september 2019.

Ook meldingen van soorten die nog niet eerder in Nederland zijn aangetroffen of nog maar sporadisch in het wild in Nederland worden aangetroffen zijn waardevol. Er is immers een kans dat ze in een later stadium invasief kunnen worden. Materiaal van deze exoten kan opgestuurd worden naar:: NVWA Wageningen, Nationaal Referentiecentrum Fyto, Geertjesweg 15, 6706 EA  Wageningen.  

Plant geen invasieve exoten in de tuin!

Wil je zelf ook bijdragen aan het verminderen van introducties van invasieve exoten? Gebruik dan in ieder geval geen invasieve soorten in je tuin, maar kies voor mooie alternatieven. Gooi ook geen tuinafval, zoals snoeisel, in de natuur. Dit geldt ook voor waterplanten! Wil je meer informatie over wat je als consument kan doen, of wil je graag een keer anderen informeren over invasieve exoten? Ga dan naar www.tuinernietin.nl Hier kun je o.a. kosteloos presentaties en informatiefolders downloaden.

Op de hoogte blijven

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief ‘Kijk op exoten’. Het is een nieuwsbrief vol met interessante informatie over exoten in Nederland.

 

Gele maskerbloem (Mimulus guttatus) een invasieve exoot die steeds vaker gezien wordt. Foto: Ruud Beringen

Lijst van invasieve exoten

Hieronder staat de lijst van invasieve exoten die door FLORON in opdracht van de NVWA in de gaten worden gehouden. Soorten met een * hebben betrekking op de Unielijst (soorten met een import- en handels-, bezit- en fokverbod), inclusief latere uitbreidingen. Daarnaast verzamelt FLORON informatie over alle andere verwilderde planten in Nederland.

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Ailanthus altissima * Hemelboom
Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia
Ambrosia psilostachya Zandambrosia
Ambrosia trifida Driedelige ambrosia
Aponogeton distachyos  Kaapse waterlelie
Asclepias syriaca * Zijdeplant
Baccharis halimifolia * Struikaster
Cabomba caroliniana * Waterwaaier
Celastrus orbiculatus * 'Boomwurger'
Cornus sericea Canadese kornoelje
Cotoneaster ambiguus Dwergmispel (ambiguus)
Cotoneaster bullatus Dwergmispel (bullatus)
Cotoneaster dielsianus Dwergmispel (dielsianus)
Cotoneaster horizontalis Vlakke dwergmispel
Crassula helmsii Watercrassula
Crocosmia x crocosmiiflora Crocosmia, Montbretia
Egeria densa Egeria
Eichhornia crassipes * Waterhyacint
Elodea nuttallii * Smalle waterpest 
Gunnera tinctoria * Mammoetblad 
Gymnocoronis spilanthoides * Smalle theeplant
Heracleum mantegazzianum * Reuzenberenklauw 
Humulus scandens * Oosterse hop 
Hydrilla verticillata Hydrilla
Hydrocotyle ranunculoides * Grote waternavel
Hydrocotyle verticillata (Waternavel)
Impatiens edgeworthii (een Springzaad)
Impatiens glandulifera * Reuzenbalsemien
Lagarosiphon major * Verspreidbladige waterpest
Landoltia punctata  Smal kroos
Ludwigia grandiflora * Waterteunisbloem
Ludwigia peploides * Postelein-waterlepeltje
Lysichiton americanus * Moeraslantaarn
Mimulus guttatus Gele maskerbloem
Myriophyllum aquaticum * Parelvederkruid
Myriophyllum heterophyllum * Ongelijkbladig vederkruid
Myriophyllum trade name 'brasiliensis' (een Vederkruid)
Persicaria wallichii * Afghaanse duizendknoop
Pistia stratiotes * Watersla
Pontederia cordata Moerashyacint
Rhus radicans Gifsumak
Sagittaria latifolia Breed pijlkruid
Salvinia molesta * Grote vlotvaren
Sarracenia purpurea Paarse trompetbekerplant
Sicyos angulatus Stekelige komkommer
Solidago nemoralis Grauwe guldenroede
Spartina pectinata Hoog slijkgras
Spiraea alba Witte spirea
Spiraea x billardii Theeboompje x Douglasspirea
Vaccinium corymbosum Trosbosbes
Vallisneria spiralis Vallisneria
Verbena hastata (een Verbena)

 

Verwachte soorten die nog niet in Nederland in het wild zijn waargenomen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Acacia saligna *
Acaena novae-zelandia
Acaena ovalifolia
Andropogon virginicus *
Alternanthera philoxeroides *
Cardiospermum grandiflorum *
Cenchrus setaceus *
Cortaderia jubata *
Ehrharta calycina *
Heracleum persicum *
Heracleum sosnowskyi *
Lespedeza cuneata *
Lygodium japonicum *
Microstegium vimineum *
Parthenium hysterophorus *
Persicaria perfoliata *
Prosopis juliflora *
Pueraria lobata *
Triadica sebifera *
Wilgacacia
-
-
Amerikaans bezemgras
Alligatorkruid
Ballonrank
Fraai lampenpoetsergras
Hoog Pampagras
Roze rimpelgras
Persische berenklauw
Sosnowsky's berenklauw
Chinese struikklaver
Japanse klimvaren
Japans steltgras
Schijnambrosia
Gestekelde duizendknoop
Mesquite
Kudzu
Talgboom

 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven