FLORON District 17 - Zeeland

Contact

Districtscoördinator:

Justus van den Berg
Fluitekruidstraat 151
4461 MG Goes
tel. 06-20991598
justusvandenberg@kpnplanet.nl


Plantenwerkgroepen:

Plantenwerkgroep Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
Coördinator: Ine van de Ven - van Wees
ventje-ine@zeelandnet.nl
Werkgebied: Schouwen-Duiveland
Actieve leden: 12 personen


De Steltkluut Natuurbeschermingsvereniging - Plantenwerkgroep
Coördinator: Pieter Posthuma
pe.ce.posthuma@gmail.com
Werkgebied: Regio Oost Zeeuws-Vlaanderen
Actieve leden: 20 personen


Plantenwerkgroep KNNV Bevelanden
Coördinator: Justus van den Berg
justusvandenberg@kpnplanet.nl
Werkgebied: Noord- en Zuid-Beveland
Actieve leden: 10 personen


Plantenwerkgroep KNNV Walcheren
Coördinator: Jos de Jong
gaaijenjong@kpnplanet.nl
Werkgebied: Walcheren en het aangrenzende deel van Noord- en Zuid-Beveland
Actieve leden: 16 personen


Plantenwerkgroep van Natuurvereniging Tholen
Coördinator: Lenie Ponse
lenieponse@hetnet.nl
Werkgebied: Tholen, Sint Philipsland, Halsters Laag, Grevelingendam, Goeree-Overflakkee
Actieve leden: 9 personen

Activiteiten

Over ons district

Organisatie

De volgende werkgroepen leveren een belangrijke bijdragen aan het verzamelen van flora gegevens in Zeeland:

 

Karakteristiek Zeeland bestaat voor het grootste deel uit kleipolders met resten oudland (Yerseke Moer), kreken (Braakman) en dijken (Zuid-Beveland), en de grote Deltawateren (Westerschelde (Saeftinghe), Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen). Belangrijke duingebieden zijn de Kop van Schouwen, de Manteling en het Zwin. Op de grens met België wat pleistoceen zand. Grootschalige brakke natuurontwikkeling op Schouwen en Tholen (plan Tureluur). Slikken en schorren bevatten, samen met duinen, dijken, oudlandgebieden en kreken, de belangrijkste botanische waarden. Wilde peterselie is een Zeeuwse specialiteit. De gehele Nederlandse populatie groeit in district 17. In 2001 en 2002 werden enkele nieuwe groeiplaatsen ontdekt.

 

Inventariseren flora dijken langs Ooster- en Westerschelde

Tussen 1996 en 2015 is de steenbekleding van vrijwel alle dijken langs de Wester- en Oosterschelde vervangen om te kunnen voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Eén van de nevendoelstellingen van Rijkswaterstaat is dat de natuurwaarden van de nieuwe constructies gelijkwaardig of beter moeten zijn ten opzichte van de oude constructies. Hiervoor worden de dijken regelmatig gemonitoord op de aanwezige flora. Vrijwilligers van FLORON hebben meegeholpen met recente inventarisaties. In het rapport "Vaatplanten op verharde dijkglooiingen langs Ooster- en Westerschelde 2015" staan de resultaten van de inventarisatie.

 

Onderzoek aan flora en fauna van de Hompelvoet en andere gebieden in de Grevelingen in 2015

Kees de Kraker heeft in 2015 alle flora en fauna geïnventariseerd op de Hompelvoet en andere gebieden van het Natura 2000-gebied de Grevelingen. Alle resultaten zijn na te lezen in het rapport.

 

Onderzoek naar Bostulpen in Zeeland

Leden van district Zeeland hebben onderzoek gedaan naar de historische en huidige verspreiding van Bostulpen in Zeeland. De bevindingen staan in het rapport "Bostulpen in Zeeland; heden en verleden".

 

Verslag FLORON-kamp 2022 op Schouwen

Na vijf jaar was er weer een FLORON-kamp in Zeeland, aan het kamp deden 54 deelnemers mee. Lees de resultaten in dit verslag. 

 

Nieuwsbrief ‘Het Blad’ bestaat al sinds 1982. Een abonnement kost € 3,50 per jaar. Voor actieve of beginnende floristen is het gratis.

Het Blad Nr 1 december 1982

Het Blad Nr 2 februari 1983

Het Blad Nr 3 mei 1983

Het Blad Nr 4 september 1983

Het Blad Nr 5 januari 1984

Het Blad Nr 6 maart 1984

Het Blad Nr 7 mei 1984

Het Blad Nr 8 oktober 1984

Het Blad Nr 9 januari 1985

Het Blad Nr 10 april 1985

Het Blad Nr 11 juli 1985

Het Blad Nr 12 oktober 1985

Het Blad Nr 13 februari 1986

Het Blad Nr 14 juni 1986

Het Blad Nr 15 november 1986

Het Blad Nr 16 februari 1987

Het Blad Nr 17 april 1987

Het Blad Nr 18 augustus 1987

Het Blad Nr 19 maart 1988

Het Blad Nr 20 december 1988

Het Blad Nr 21 juni 1989

Het Blad Nr 22 augustus 1989

Het Blad Nr 23 januari 1990

Het Blad Nr 24 mei 1990

Het Blad Nr 25 februari 1991

Het Blad Nr 26 april 1991

Het Blad Nr 27 januari 1992

Het Blad Nr 28 mei 1992

Het Blad Nr 29 maart 1993

Het Blad Nr 30 mei 1993

Het Blad Nr 31 december 1993

Het Blad Nr 32 januari 1994

Het Blad Nr 33 april 1994

Het Blad Nr 34 januari 1995

Het Blad Nr 35 maart 1995

Het Blad Nr 36 september 1995

Het Blad Nr 37 januari 1996

Het Blad Nr 38 april 1996

Het Blad Nr 39 februari 1997

Het Blad Nr 40 januari 1998

Het Blad Nr 41 december 1998

Het Blad Nr 42 februari 1999

Het Blad Nr 43 december 1999

Het Blad Nr 44 mei 2000

Het Blad Nr 45 oktober 2000

Het Blad Nr 46 november 2000

Het Blad Nr 47 januari 2001

Het Blad Nr 48 december 2001

Het Blad Nr 49 januari 2002

Het Blad Nr 50 mei 2002

Het Blad Nr 51 januari 2003

Het Blad Nr 52 januari 2003

Het Blad Nr 53 juni 2003

Het Blad Nr 54 december 2003

Het Blad Nr 55 januari 2004

Het Blad Nr 56 mei 2004

Het Blad Nr 57 januari 2005

Het Blad Nr 58 augustus 2005

Het Blad Nr 59 is niet uitgegeven

Het Blad Nr 60 januari 2006

Het Blad Nr 61 augustus 2006

Het Blad Nr 62 januari 2007

Het Blad Nr 63 juli 2007

Het Blad Nr 64 januari 2008

Het Blad Nr 65 augustus 2008

Het Blad Nr 66 januari 2009

Het Blad Nr 67 augustus 2009

Het Blad Nr 68 januari 2010

Het Blad Nr 69 augustus 2010

Het Blad Nr 70 januari 2011

Het Blad Nr 71 januari 2012

Het Blad Nr 72 augustus 2012

Het Blad Nr 73 januari 2013

Het Blad Nr 74 augustus 2013

Het Blad Nr 75 januari 2014

Het Blad Nr 76 mei 2014

Het Blad Nr 77 augustus 2014

Het Blad Nr 78 december 2014

Het Blad Nr 79 juli 2015

Het Blad Nr 80 december 2015

Het Blad Nr 81 januari 2017

Het Blad Nr 82 januari 2018

Het Blad Nr 83 januari 2019

Het Blad Nr 84 januari 2020

Het Blad Nr 85 januari 2021

Het Blad Nr 86 januari 2022

Het Blad Nr 87 december 2022

Het Blad Nr 88 januari 2023

Het Blad Nr 89 januari 2024

 

Gids voor zeldzame akkerkruiden in Zeeland

In 2002 is het boekje 'Gids voor zeldzame akkerkruiden in Zeeland' verschenen. Dit boekje is ontstaan uit een samenwerking van Het Zeeuwse Landschap, ZLTO. SLZ, FLORON district Zeeland en de Provincie Zeeland. Het vormt een onderdeel van de extra aandacht die de komende jaren gegeven zal worden aan de akkerkruiden. De volgende soorten zijn opgenomen in de gids: Akkerandoorn, Akkerboterbloem, Akkerdoornzaad, Akkerklokje, Blauw walstro, Doffe ereprijs, Driehoornig walstro, Eironde leeuwenbek, Groot spiegelklokje, Grote leeuwenklauw, Klein spiegelklokje, Kleine wolfsmelk, Korensla, Slanke wikke, Spiesleeuwenbek, Stinkende ganzenvoet, Tengere veldmuur en Wilde peterselie.Doel is de komende jaren zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de verspreiding van deze soorten in Zeeland. Daarom het verzoek om de komende tijd veel aandacht te besteden aan ogenschijnlijk saaie akkers.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven