FLORON District 11 - Utrecht

Contact

Districtscoördinator:

Sam van Rootselaar
samvanrootselaar@gmail.com

Teamleden:

Patrick Lansing


Plantenwerkgroepen:

Plantenwerkgroep KNNV Amersfoort en omgeving
Coördinator: Arie van den Bremer
Werkgebied: Amersfoort en Leusden
Actieven leden: ca 15 

Plantenwerkgroep IVN Nieuwegein - IJsselstein
Coördinator: Tiny Scholtens
Werkgebied: Bossenwaard, uiterwaarden Lek, IJsselbos, Park Oudegein
Actieve leden: 15 personen

-> Bijeenkomsten worden gehouden op een dinsdagavond. De data staan op https://www.ivn.nl/afdeling/nieuwegein-ijsselstein-eo/planten/
Hier kun je je ook aanmelden. Als je vaker meegaat op excursies is het wenselijk dat je lid wordt van IVN.

Plantenwerkgroep KNNV afdeling Utrecht
Coördinator: Richard Janzen
Werkgebied: Utrecht e.o.
Actieve leden: 20 personen


Plantenwerkgroep KNNV afd Heuvelrug en Kromme Rijn
Coördinator: Arnout Imhof
Werkgebied: Utrechtse Heuvelrug van Bilthoven tot Amerongen en het gebied ten westen ervan tot de Kromme Rijn
Actieve leden: 15 personen


PlantenWerkGroep IVN West Betuwe
Coördinator: Marijke Mauritsz en Monique Welle
Werkgebied: Uiterwaarden Neerijnen - Passewaay Tiel, Asperen, Waardenburg eendenkooi etc.
Actieve leden: 25 personen


Plantenwerkgroep IVN-Eemland
Coördinator: Jasper Willemsen
Werkgebied: Gebieden rond Soest, Baarn en een gedeelte Amersfoort. Met soms gebieden buiten de regio Eemland of verder in het land.
Actieve leden: 20 personen


IVN Plantenwerkgroep Barneveld
Coördinator: Marja Barreveld
Werkgebied: In gebieden van SBB, NM, Gelders Landschap en particuliere gebieden
Actieve leden: 13 personen


Plantengroep Natuur en Vogelwacht De Vijfheerenlanden
Coördinator: Dirk den Ottelander
Werkgebied: Gemeente Vijfheerenlanden
Actieve leden: 10-12 personen
(actief zomerprogramma, monitoring waterbergingsgebied tbv Waterschap)
 

Floragroep Gooi e.o.
Coördinator: Christine Tamminga
Werkgebied: Gooi en omgeving
Actieve leden: 15-20 personen

-> Coördinator Christine maakt jaarlijks een programma dat ze rondstuurt aan geïnteresseerden. Beginners zijn welkom en enkele excursies zijn speciaal bedoeld voor beginners. De bijeenkomsten zijn altijd in het veld en meestal op zondag om 10.00 uur.

Activiteiten

12

Over ons district

Organisatie

In het district zijn verschillende werkgroepen van onder andere de KNNV en het IVN actief. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die ook alleen op stap gaan. Verschillende vrijwilligers helpen op verzoek bij de organisatie van bijvoorbeeld excursies en districtsbijeenkomsten.

Activiteiten

In het district worden elk jaar vier excursies georganiseerd. In 2014 wordt voor het eerst een kamp georganiseerd. Regelmatig wordt aan het eind van de winter een districtsbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast verschijnt er onregelmatig een nieuwsflits met nieuwtjes over FLORON en inventarisaties in het district.

 

Excursie in het Loosdrechtse Plassengebied. Foto: Patrick Lansing.

Karakteristiek

Het district is zeer gevarieerd: zand, klei, veen, alles is aanwezig. Het district bevat stedelijk gebied, de Utrechtse Heuvelrug, delen van het Groene Hart,  Eemland en Gelderse Vallei en het rivierengebied.

De stad Utrecht is samen met Amersfoort de grootste stedelijke agglomeratie met veel typische stadsplanten. Ook in de omliggende plaatsen vinden we steeds meer stadsplanten. De Utrechtse Heuvelrug snijdt het district doormidden. Behalve uitgestrekte bossen zijn hier ook fraaie heideterreinen en heischrale graslanden te vinden. 

Het Eemland. Foto: Patrick Lansing.

Ten oosten van de heuvelrug ligt het  Eemland en de Gelderse Vallei. Het Eemland is open gebied ten noorden van Amersfoort met veel slootjes met kwelvegetaties. De Gelderse Vallei bevat nog delen met kleinschalig landschap met voorjaarsflora. Daarnaast zeker in het noordelijke deel nog fraaie vochtige heideterreinen.

 

Loosdrechtse Plassengebied. Foto: Patrick Lansing.

Ten westen van Utrecht valt een deel van het Groene Hart binnen het district. Ten noorden van Utrecht, tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart liggen enkele belangrijke laagveengebieden zoals de Tienhovense en Loosdrechtse Plassen. Ten slotte ligt aan de zuidkant van het district een flink stuk van het rivierengebied: de Kromme Rijn, de Lek en een randje van de Waal. Door natuurontwikkeling liggen hier fraaie uiterwaarden.

Nieuwsbrieven

Nieuwsflits (2016 nummer 1)
Nieuwsbrief (2015 nummer 1)
Nieuwsflits (2013 nummer 2)
Nieuwsbrief nr. 26 (jul 2011)
Nieuwsbrief nr. 26 (jul 2011)
Nieuwsbrief nr. 25 (apr 2010)
Nieuwsbrief nr. 24 (mei 2009)Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven