Mijn Berm Bloeit!

Met de campagne ‘Mijn berm bloeit’ vroeg FLORON en De Vlinderstichting aandacht voor de achteruitgang van de bloemenpracht in onze bermen. Met het oog op bloeiende planten zelf én op alle vlinders die hiervan leven.

De resultaten van de eerste jaren van Mijn Berm Bloeit! zijn samengevat in een artikel (pdf) en gepresenteerd op de FLORON-dag 2018 (pdf).

HELP MEE DE BLOEMENRIJKDOM VAN ONZE BERMEN IN KAART TE BRENGEN!

 1. Kies een moment tussen 1 mei en 1 oktober

 2. Kies een geschikte berm:
  - Buiten de bebouwde kom
  - Grenzend aan een (fiets)pad of weg
  - De berm ziet er overal ongeveer hetzelfde uit

 3. Inventariseer 100 meter berm door om de tien meter stil te staan en de nectarplanten te noteren die binnen 1 meter van je af staan (in totaal 10 keer). Ook niet bloeiende planten doen mee. Ben je een ervaren florist? Dan graag ook alle andere plantensoorten noteren. Gebruik voor de inventarisatie het veldformulier.

 4. Geef de resultaten door. Hier kun je de berm op de kaart intekenen en de gevonden plantensoorten en hun aantallen invoeren.

 5. Na je bezoek krijg je de nectarindex, statistieken over o.a. voedselrijkdom en bijzondere soorten en een compleet maaiadvies.

Kijk waar bermen geteld zijn

voer je telling in en bereken de nectarindex

 


Handleiding en formulieren downloaden

Om de meest voorkomende nectarplanten te herkennen hebben we een zoekkaart gemaakt: 

Download de Zoekkaart Nectarplanten in Beeld

Download de handleiding

Download het Veldformulier Bermen Basis om uit te printen - Gebruik deze als je alleen naar de bloemen van de zoekkaart gaat kijken

Download het Veldformulier Bermen Pro om uit te printen - Gebruik deze als je veel plantensoorten kunt herkennen


 

Zo tel je de planten in de berm: om de tien meter (of tien stappen) sta je stil en noteer je de bloemen die binnen een afstand van 1 meter van je groeien.

 

Zo wordt de nectarindex berekend

De gevonden soorten en aantal in de getelde berm worden gebruikt om de nectarindex te berekenen. Deze bestaat uit twee componenten: bloemenrijkdom en nectarproductie. Nectarproductie telt het zwaarst. De nectarproductie van een plantensoort is gebaseerd op de Britse AgriLand Nectar Database. We hebben de totale nectarproductie in drie categorieën ingedeeld. Een bloemrijke berm zorgt voor bonuspunten. Ook hier zijn drie categorieën. In de figuur hieronder staat de nectarindex en waardering in stoplichtkleuren weergegeven:

We onderscheiden vijf categorieën. Hoe hoger de nectarindex hoe meer nectar er gedurende het jaar te halen is voor boerenlandvlinders en andere insecten. Bermen met een nectarindex van 5 kennen een gevarieerd bloemaanbod gedurende het jaar en er is veel nectar te halen. Bermen met een index van 1 hebben insecten weinig  te bieden.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van FLORON? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!

 

Veelgestelde vragen

Door het in beeld brengen van de huidige bloemenrijkdom in bermen die gelegen zijn in het boerenland. Dit levert waardevolle informatie op over het nectaraanbod voor boerenlandvlinders en bijen die ervan afhankelijk zijn. Op de zoekkaart staat uitgelegd hoe je kunt meedoen.

 

 

Mijn berm bloeit is een initiatief van FLORON en De Vlinderstichting

en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van: 

Een berm melden met Vlindermee app

Ben je niet zo bedreven in het in kaart brengen van de planten in wegbermen, maar wil je toch doorgeven waar jij een mooie (of minder mooie) berm hebt gezien? Via de app Vlindermee van De Vlinderstichting kun je eenvoudig waarnemingen van boerenlandvlinders en enkele nectarplanten doorgegeven. Volgend jaar vragen we ervaren floristen om een deel van deze meldingen na te lopen en compleet in kaart te brengen.