Welkom op het Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden!

Op woensdag 30 september 2015 vindt voor de derde keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’ in Brabant plaats. Als vrijwilliger of professional met hart voor de Brabantse natuur, nodigen we u van harte uit voor een afwisselend en actief programma, van 9:15 tot 18:00 uur in het provinciehuis in ’s‑Hertogenbosch.U kunt kiezen uit 16 lezingen, 6 workshops en 2 blokken met flitspresentaties. Onder andere over ontwikkelingen in gebieden als de Biesbosch en de Hilver, effectief weidevogelbeheer of het herkennen van de Brabantse amfibieën en het werken met cameravallen. Ook is er ook aandacht voor de resultaten van agrarisch natuurbeheer en voor de problemen die exotische planten veroorzaken in het natuurbeheer. Gedeputeerde Johan van den Hout zal het slotwoord uitspreken.Meer informatie over het programma, zie onder. 

 

Organisatie

Het symposium wordt georganiseerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Dit jaar door de Zoogdiervereniging en de stichtingen RAVON en FLORON. Het symposium richt zich op vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bij onder meer terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarisch natuurverenigingen en adviesbureaus. Doel is om kennis te delen en samen stil te staan bij wat er tot nu toe is bereikt in Noord-Brabant als het gaat om biodiversiteit en leefgebieden. 

 

Programma

Klik hier om het programma te downloaden. 

 

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk wegens het bereiken van het maximale aantal deelnemers.

Vragen kunt u stellen via symposiumbiodiversiteit@zoogdiervereniging.nl


Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.