Artikelen 2017

Floristen uit Zeeland hebben onderzoek gedaan naar de historische en huidige verspreiding van Bostulpen in Zeeland. Het rapport met de bevindingen en adviezen voor beheer en bescherming is nu beschikbaar. Download het rapport "Bostulpen in Zeeland; heden en verleden". 


PERSBERICHT 22 november 2017 Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- enmilieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplanbiodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor dezomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijenzullen deze verklaring aanbi...

[Lees verder...]


Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en insecten moet uitwijzen of de afspraken werken zoals beoogd. De samenwerking is ontstaan uit een publiek verschil van mening over bermbeheer afgelopen zomer. In daarop volgende gesprekken bleek dat b...

[Lees verder...]


In de nieuwsbrief Kijk op Exoten schrijft Baudewijn Odé van FLORON over de uitbreiding van de verschillende Ambrosiasoorten in Nederland. Download het laatste nummer van Kijk op Exoten Bekijk het overzicht van alle verschenen nummers   Kijk op Exoten Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland nietop eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen(transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen ofdat in de nabije toekomst dreigen te d...

[Lees verder...]


Drijvende waterweegbree is een zeldzame en kwetsbare soort, zowel in Nederland als in Europa. In samenwerking met Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant onderzoekt FLORON wat het beste maaibeheer is om de soort duurzaam in stand te houden in de Brabantse beken.

[Lees verder...]


Waterplanten zijn belangrijk voor het goed functioneren van ondiepe aquatische ecosystemen. Echter zijn de waterplanten steeds vaker in het nieuws omdat ze voor overlast zorgen. Koppen als: ‘Overlast waterplanten nog nooit zo groot’ suggereren dat we met een nieuw probleem te maken hebben. Maar is dat wel zo? Of zijn we de afgelopen decennia gewend geraakt aan de troebele algensoep zonder planten?

[Lees verder...]


De oproep van LTO Noord aan boeren om te klagen over bermbeheer is polariserend en uitermate slecht voor planten en dieren in het agrarisch gebied. In veel agrarische landschappen in Nederland vormen bermen een laatste toevluchtsoord voor graslandinsecten en planten. Intensiever beheer tegen ‘probleemonkruiden’ geeft biodiversiteit in het agrarisch gebied het laatste zetje richting uitsterven.

[Lees verder...]


Over de leeftijd die overblijvende (langlevende) planten kunnen bereiken is maar heel weinig bekend. De mogelijkheden voor het bepalen van de leeftijd zijn bovendien beperkt. Bij bomen kan de leeftijd worden afgelezen aan de hand van de jaarringen. Maar hoe bepaal je de leeftijd van een kruidachtige plant, zoals een varen?

[Lees verder...]


Afgelopen jaren heeft waterbeherend Nederland geïnvesteerd in de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs watergangen ter verbetering van de biodiversiteit en waterberging. FLORON en RAVON evalueren de effecten van natuurvriendelijke oevers op planten, vissen en amfibieën. Hebben natuurvriendelijke oevers echt een ecologische meerwaarde ten opzichte van traditionele steile oevers?

[Lees verder...]


Steeds meer exotische springzaden weten hun weg naar Nederland te vinden. Naast Groot springzaad, de enige oorspronkelijk wilde soort, zijn er Inmiddels zes uitheemse springzaadsoorten verwilderd in Nederland aangetroffen. Wat de effecten op de Nederlandse natuur zullen zijn als deze soorten zich verder verspreiden is nog niet duidelijk.

[Lees verder...]


Het is geen prettig gezicht: bloeiende bermen waarin alle planten binnen enkele minuten verhakseld worden. Hier is de klepelmaaier langs geweest, tot teleurstelling van veel omwonenden en natuurliefhebbers. Zij zien de flora en fauna in bermen steeds verder in de verdrukking komen. Voor planten en vlinders is er geen ruimte meer. Het kan anders!

[Lees verder...]


FLORON Vacature Projectleider Flora / Aquatisch Ecoloog
Wegens uitbreiding zoekt FLORON een Projectleider Flora / Aquatisch Ecoloog   Wat DOET FLORON? FLORON houdt zich bezig met onderzoek naar en bescherming van de wilde planten in Nederland. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren en coördineren van een landelijk netwerk van ruim 1500 actieve vrijwilligers, dat het voorkomen van deze soorten onderzoekt en monitort. FLORON zet haar expertise en die van het vrijwilligersnetwerk in voor een betere bescherming en het duurzaam beho...

[Lees verder...]


Het is vandaag precies 300 jaar geleden dat David de Gorter, dé grondlegger van de Nederlandse floristiek, werd geboren. Reden voor FLORON om in dit jubileumjaar terug te blikken op ‘Driehonderd jaar planten kijken in Nederland’, te beginnen met een portret van deze pionier in plantenland.

[Lees verder...]


Het Natuurbericht "Sleurhut fleurt campings op" zijn meer floristen op zoek gegaan naar soorten zoals Poa infirma. Dit valt niet altijd mee, omdat Poa infirma sterk lijkt op Straatgras Poa annua. Floriste Grada Menting deelt haar ervaringen in een excursieverslag.

[Lees verder...]


Begin 2018 komt de Flora Zeelandica. Wil jij dit nieuwe standaardwerk van de Zeeuwse flora met korting bestellen? Teken je dan alvast in en ontvang jouw exemplaar zodra het gedrukt is. Lees in de brochure hoe de voorintekening in zijn werk gaat.

[Lees verder...]


2017 staat in het teken van 300 jaar planten kijken in Nederland!  Om de geboortedag van David de Gorter te vieren verschijnt  in mei een speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN. Wil jij dit themanummer ook gratis ontvangen, bestel dan uiterlijk 1 april een exemplaar via het online formulier. Donateurs van Stichting FLORON hoeven niets te doen, zij krijgen het themanummer automatisch in de bus. Het themanummer wordt gemaakt en verspreid met steun van het Prins Bernhard Cultu...

[Lees verder...]


IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Coservations of Nature, 's werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.300 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ruim 15.000 wetenschappers.   IUCN NL zoekt een Senior Expert die zich bezig houdt met thema's als natuurbeheer, klimaat, water & voedsel, rechtvaardigheid en groene economie. Bekijk de vacature voor meer informatie. Reageren kan tot...

[Lees verder...]


Sluiten van kolencentrales, vliegtaks, rekeningrijden, windmolens… Groene thema’s zijn actueler dan ooit en komen ruimschoots aan bod deze verkiezingen. Wil jij weten hoe de politieke partijen denken over groene thema’s? Vul dan het Groen Kieskompas in en zie welke partij het beste bij je past.


Onze collega's van de Zoogdiervereniging zijn op zoek naar een nieuwe Projectleider Vleermuizen. Download de vacature. Reageren kan tot 1 maart 2017.


Onze collega's van RAVON zijn op zoek naar een projectmedewerker ter versterking van het team. Heb jij een goede kennis van de Nederlandse vis- en amfibiesoorten én affiniteit met vrijwilligersonderzoek? Bekijk de vacature. Reageren kan tot woensdag 15 februari 2017.    


Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.