Artikelen 2013

De Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt per 1 januari 2014 opgeheven wegens financiële tekorten. Deze stichting zorgde tot dusver voor de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging hebben vanaf het begin intensief meegewerkt aan deze gezamenlijke databank. Op dit moment zijn er in de NDFF meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren opgeslagen.   Werken aan een duurzame oplossing Het ministerie van ...

[Lees verder...]


Vanaf nu is het mogelijk om FLORON te steunen als donateur. Met uw bijdrage verbeteren we de ondersteuning van onze vrijwilligers die jaar in jaar uit inventariseren hoe het staat met de wilde planten in Nederland. Uw bijdrage komt ook ten goede aan de noodzakelijke bescherming van onze bedreigde planten. In 2014 bent u voor € 20 per jaar al donateur en ontvangt tweemaal per jaar het tijdschrift FLORON-nieuws en een uitnodiging voor de jaarlijkse FLORON-dag.U wordt donateur door u via het ...

[Lees verder...]


Het extra dikke jubileumnummer van FLORON-Nieuws is verschenen. Lees FLORON-Nieuws online.


De zesde nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen vol met interessante informatie over exoten in Nederland. Klik op lees verder om de nieuwsbrief te downloaden en/of je te abonneren op de nieuwsbrief. Of abonneer u op deze gratis nieuwsbrief.


Soorten uit het geslacht Ambrosia zijn beruchte veroorzakers van hooikoorts. Deze oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstige soorten worden de laatste jaren steeds vaker in Nederland aangetroffen. In Nederland is Alsemabrosia de meest algemene soort (zie kaart). Met gerichte acties lijkt het nog steeds mogelijk om ze in Nederland onder de duim te houden. Daarom zijn alle waarnemingen van Ambrosia-soorten weer welkom. Doorgeven van deze soort bij voorkeur via de online mogelijkheden, zoals de w...

[Lees verder...]


De in Nederland voorkomende orchideeën kunnen aan de hand van goed te onderscheiden kenmerken door iedereen op naam worden gebracht met behulp van de interactieve orchideeënsleutel op verspreidingsatlas.nl. De soorten worden op deze site weergegeven met goede foto's en verspreidingskaartjes.


Op 26 april heeft Fons Reijerse in Boxmeer een koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij FLORON en haar achterban kennen wij zijn werk als amateur-botanicus (florist) heel goed. Overigens mag de term “amateur” in zijn geval best worden weggelaten, want hij heeft veel werk met een professionele houding en resultaat gedaan.Fons is sinds 1990 een van de grotere nationale inventariseerders van wilde en verwilderde planten. Bij FLORON zijn maar liefst 150.000 waarnemingen van bijna 1500 p...

[Lees verder...]


Al meer dan honderd jaar wordt in Nederland veldonderzoek gedaan naar de wilde flora. Sinds haar oprichting 25 jaar geleden, beheert FLORON de meest complete databank met meer dan twintig miljoen waarnemingen van planten in Nederland. De informatie uit deze databank is sinds kort via internet ontsloten op www.verspreidingsatlas.nl. Op de website zijn van alle plantensoorten kaarten, foto’s en korte beschrijvingen te vinden. Dankzij een koppeling met de Nationale Databank Flora en Fauna wor...

[Lees verder...]


Op 28 maart 2013 verscheen een voorstel voor de nieuwe Rode Lijst van de wilde planten in Nederland. Ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2000 gaat het iets beter met deze groep soorten. De lijst met bedreigde planten is in 10 jaar 20 soorten (2%) korter geworden. Met name door natuurontwikkeling en natuurbeheer zijn soorten als Teer guichelheil en Moeraswolfsklauw weer terug op het niveau van 1950. Toch mogen we niet te vroeg juichen, want deze soorten zullen voor hun voorkomen afhankelijk...

[Lees verder...]


Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.