Artikelen maart 2014

Binnen een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey – Nederland (EIS), Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON, is een reeks praktische workshops opgezet over het beheer van acht levensgemeenschappen: Kustduinen, Beekdalen, Heide en hoogveen, Laagveenmoerassen, Rivierenlandschap, Heuvelland, Agrarisch cultuurlandschap en Urbane natuur. Per levensgem...

[Lees verder...]


Op dinsdag 18 februari 2014 hebben zes mensen samen de Rotterdamse Florawerkgroep opgericht. De werkgroep gaat om de veertien dagen op dinsdagavond een stukje Rotterdam (of omgeving) inventariseren. De eerste inventarisatieavond is op 1 april in Polder de Esch. Iedereen die wilde planten wil inventariseren en/of wil leren kennen is welkom en kan zich aanmelden bij Willemien Troelstra (willemien.troelstra@xs4all.nl)


Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.