Zwartblauwe rapunzel

Een halve eeuw geleden was de Zwartblauwe rapunzel een kenmerkende soort van beekdalhooilanden in het zuiden en oosten van Nederland. Ook kwam ze voor op relatief lichte plekken aan bosranden en langs bospaden. Maar de aantallen zijn sindsdien sterk afgenomen. De Zwartblauwe rapunzel is bezig te verdwijnen uit het Nederlandse landschap. FLORON wil dat niet laten gebeuren.

 

Wat we doen voor de Zwartblauwe rapunzel

Met gerichte inventarisaties gaan we zoveel mogelijk gegevens over de Zwartblauwe rapunzel verzamelen.

Waar komt de Zwartblauwe rapunzel nog voor?

Vrijwilligers wordt gevraagd om komend voorjaar deel te nemen aan een actualisatieronde die een beeld moet geven over de aantallen en levensvatbaarheid van de resterende populaties Zwartblauwe rapunzel in Nederland. De actualisatie vindt plaats tijdens de bloeitijd, in de maanden mei en juni.

Waarom gaat de Zwartblauwe rapunzel achteruit?

Naast de actualisatie willen we onderzoek doen naar maatregelen om de Zwartblauwe rapunzel te helpen. De basis hiervoor is een onderzoek dat veertig jaar geleden is uitgevoerd in het Drentsche Aa-gebied, van oudsher een belangrijk kerngebied voor deze soort. Hierdoor beschikken we over waardevolle gegevens over de rapunzelvegetaties ter plekke. Door dit vegetatieonderzoek gedeeltelijk te herhalen willen we vaststellen welke factoren bepalend zijn voor de achteruitgang van de Zwartblauwe rapunzel. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we voor het uitwerken van concrete herstelmaatregelen.

Daarnaast willen we ook al wat concreets voor de Zwartblauwe rapunzel gaan doen. In de provincies Noord-Brabant en Drenthe gaan we samen met terreinbeheerders en vrijwilligers aan de slag om de achteruitgang te stoppen en te werken aan herstel van de overgebleven populaties.

 

Meedoen?
Actuele, gedetailleerde gegevens van Zwartblauwe rapunzel zijn van groot belang om de soort te kunnen beschermen. Meedoen kan door gericht te zoeken op oude vindplaatsen. Een overzicht van te bezoeken oude groeiplaatsen vind je in het project "Staat deze plant er nog?"

Heb je vragen, mail naar info@floron.nl

De Zwartblauwe rapunzel

Zwartblauwe rapunzel. Foto: Wieger Poelstra


Bekijk ook de video over Zwartblauwe rapunzel op de website van Flora van Nederland.

 

Wat doet FLORON aan bescherming van de Zwartblauwe rapunzel?

Behalve monitoring zorgt FLORON ook voor bescherming van kwetsbare populaties. Kijk hiervoor op de pagina Soortbescherming.

Download het stageverslag van Séverine Loton over de Zwartblauwe rapunzel in het Drentse Aa-gebied.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven