Presentaties van eerdere edities van de FLORON-dag

FLORON-dag 2020

De meeste presentaties zijn beschikbaar gesteld door de sprekers. De copyrights ligt bij de spreker, tenzij anders benoemd in de presentatie. De meeste lezingen zijn ook opgenomen en met beeld en geluid terug te kijken op het Youtube-kanaal van FLORON.

 

Ochtendprogramma 

Bijzondere en nieuwe vondsten 2020 Leni Duistermaat, Naturalis Biodiversity Center

Bekijk hier het herbariummateriaal van de meest bijzondere vonsten van 2020. 

 

Themablok 1 - Klimaatadaptatie

Bosbeheer bij klimaatverandering Harrie Hekhuis, Staatsbosbeheer

Inheemse bomen in een klimaatbestendig bos? Bert Maes, Ecologisch Adviesbureau Maes

Fenologie en nectarproductie Laurens Sparrius, FLORON

 

Themablok 2 - Soortenbescherming en inzaai

Inzaai van soorten: wanneer wel en wanneer niet? Joop Schaminée, Wageningen University & Research

Succesvolle beschermingsprojecten door FLORON Sascha van der Meer, FLORON

Plantenmonitoring in de Binnenveldse Hooilanden Francisca Sival, KNNV Wageningen

 

Themablok 3 - Waterplanten

Varen tussen Doorgroeid fonteinkruid in het Eemmeer Michiel Verhofstad, FLORON

Determinatie van Vederkruiden en andere waterplanten Johan van Valkenburg, NVWA

Aanleg en herstel van drijfeilandjes in Utrecht Lies König, KNNV Utrecht

 

Plantenkwiz Joop Verburg en Willem Braam, Werkgroep Florakartering Drenthe

 

Middagprogramma

Workshop Herbariumvellen Laurens Sparrius, FLORON

Workshop introductie tot Heukels' 24 Gertie Papenburg, FLORON district Friesland

Dutch and Irish Bog Story & Restoration of Bogs using Sphagum Moss transfer Nuala Madigan, Irish Peatland Conservation Council

Jaarvergadering Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, KNBV

Workshop Schermbloemigen: Het is niet allemaal Fluitenkruid en Berenklauw Willemien Troelstra, FLORON district Zuid-Holland-Zuid

FLORON-dag 2019

De meeste presentaties zijn beschikbaar gesteld door de sprekers. De copyrights ligt bij de sprekers, tenzij anders benoemd in de presentatie.

 

Zaal 1

10:45   Zoeken naar het beste instandhoudingsbeheer voor Drijvende waterweegbree en Kruipend moerasscherm Sascha van der Meer, FLORON 
11:15   Goed beschermd of vogelvrij Beno Koolstra, Koolstra Advies
11:45   KleurKeur Anthonie Stip, De Vlinderstichting
13:30   Vergeten heldinnen van de botanie Norbert Peeters, Universiteit Leiden
14:00    Bloemen, vruchten en zaden van bomen en struiken Arie van der Bremer, KNNV Amersfoort 

 
15:30    Monitoring NVO's met vrijwilligers; van KRW naar Biodiversiteit Sandra Roodzand, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
16:00   Kunstmatig natuurlijk; een verhaal voer de Nederlandse oevers Michiel Verhofstad, FLORON

 

Zaal 2

10:45    Bijzondere vondsten 2019 Leni Duistermaat, Naturalis Biodiversity Center
11:15   Verandering van aanwezigheid van soorten op basis van 'permanente kwadraten' Adrie van Heerden 
11:45   Het Nieuwe Strepen: niet gestreept maar toch gevonden Jelle van Zweden, CBS 
13:30    Botanische hotspots: de 200 soortenrijkste gebieden van Nederland op de kaart Laurens Sparrius, FLORON & BLWG
14:00   Hotspots voor paddestoelen; waar, en waarom daar? Emiel Brouwer, NMV
14:30   Nectarproductie van een landschap Dik Vonk, oud stadsecoloog gemeente Haarlem
15:30    Onzichtbare natuurwaarde uitgelicht Albert Vliegenthart, De Vlinderstichting
16:00   Leven in de stad Maike van Stiphout, DS landschapsarchitecten www.bouwnatuurinclusief.nl

 

Zaal 3

10:45   Verspreiding van Maretakken Maurits Gleichman, KNNV Wageningen 
11:15    3 jaar campingfloristiek in Nederland, een update! Sipke Gonggrijp
11:45    Met z'n allen Plantengallen Matthijs Courbois
13:30   Stedelijke plantengroei; de laatste inzichten, preview op nieuwe stadsflora Ton Denters 
14:00   Nieuwe hooikoortsplanten in het urbane milieu Barbara Gravendeel, Naturalis Biodiversity Center 
14:30    Maasvlakte; botaniseren in een urbaan duinmilieu Remko Andeweg, Bureau Stadsnatuur Rotterdam 
15:30
16:00     Plantenkwiz Joop Verburg & Willem Braam, WFD

FLORON-dag 2018

Kijk de presentaties van de FLORON-dag 2018 hieronder nog eens rustig door. Het copyright ligt bij de sprekers en de bronnen die zij hebben gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 

Zaal 1

Bijzondere vondsten in 2018. Leni Duistermaat, Naturalis Biodiversity Center
Transplantatie van Harlekijnen in het Zeeuwse kustgebied. John Janssen & Joop Schaminée, Wageningen Enviromental Research.
Wat is het en hoe werkt het - Bouw en functie van de bloem van de Europese orchidee. Jean Claessens & Jacques Kleynen.
Natuurinclusieve landbouw, een nieuw perspectief over de relatie tussen landbouw en natuur. Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen en Kenniscentrum Akkervogels.
Natuurinclusieve akkerbouw en landschap op en rond ons bedrijf. Eline Ringelberg, Boerderij Kloosterplaats.
Insectenachteruitgang: welke lessen kunnen we leren voor de flora en fauna in het landelijke gebied? Hans de Kroon, Radboud Universiteit Nijmegen.
Resultaten van de campagne Mijn berm bloeit! Hoe bloemrijk zijn onze bermen nog? Edwin Dijkhuis, FLORON
De sombere resultaten van 16 jaar meetnet bermflora rijkswegen. Paul Boddeke, Bureau Waardenburg.


Zaal 2

Werken aan het behoud en herstel van Zwartblauwe rapunzel, Witte rapunzel en Knikkend nagelkruid. Sascha van der Meer, FLORON.
De weggelumpte verdwijning van Kleine tijm. Eddy Weeda

Flora van de Duin- en Bollenstreek. Jelle van Dijk. (flitspresentatie)
Kranwierentabel. Emiel Nat. (flitspresentatie)
Orchideeën van de Benelux. Corinna & Karel Kreutz. (flitspresentatie)
Flora Zeelandica. Nathalie De Somer, plantenwerkgroep van De Steltkluut. (flitspresentatie)

Planten van hier: voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Arjan Vernhout, NL Bloeit!
30 jaar FLORON - oude hokken opnieuw bekeken. Erik Simons, Simons Botanisch Advies.

Bijdragen aan de floristische kennis in stedelijke omgeving en in terrienen van Stichtingh IJssellandschap. Gerrit Hendriksen, KNNV. (flitspresentatie)
Varenonderzoek in de regio Amersfoort. Joop de Wilde, KNNV. (flitspresentatie, zie ook het achtergronddocument en het rapport Inventarisatieonderzoek varens Begraafplaats Rusthof)
 
Monitoring Botanische Weideranden. Hanneke Waller, KNNV. (flitspresentatie)
Determineren van Vergeet-mij-nietjes. Gerard Dirkse, KNNV. (flitspresentatie)
Wiede Wieden Weg. Baudewijn Odé, FLORON. (flitspresentatie)

Samenwerken in projecten als Plantenwerkgroep. Arie van den Bremer, KNNV. (flitspresentatie)
Hooilandjes inventariseren in samenwerking met gemeente Utrecht. Richard Janzen, KNNV. (flitspresentatie)
Flora Zeelandica en Zeeuwse stations. Van Postelein tot Gladde wolfsmelkJustus vd Berg, KNNV en Walcherse floristen. (flitspresentatie)
 
Mensen met planten verbinden door botanische kunst. Anita Walsmit Sachs, Vereniging van Botanische Kunstenaars NL. (flitspresentatie)
30 jaar tellingen in en om Zoetermeer. Henk Lubberding. (flitspresentatie)

Plantenkwiz. Joop Verburg & Willem Braam, WFD.


Workshops

Winterkenmerken bomen en struiken. Dirk Slagter, auteur van het boek 'Winterflora bomen en struiken'.
NOVA voor gevorderden. René Bult (app ontwikkelaar) & Annie Vos (gebruiker van het eerste uur).

 

FLORON-dag 2017

Kijk de presentaties van de FLORON-dag 2017 hieronder nog eens rustig door. Het copyright ligt bij de sprekers en de bronnen die zij hebben gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 

Zaal 1

Bijzondere vondsten in 2017. Leni Duistermaat, Naturalis Biodiversity Center
Hoe FLORON verspreiding en trends van planten in kaart brengt. Laurens Sparrius, Baudewijn Odé, FLORON & Arco van Strien, CBS
De camping, een verborgen niche met verrassende uitkomst! Sipke Gonggrijp, enthousiast florist
Revisie van de Vegetatie van Nederland. Joop Schaminée, Radboud Universiteit Nijmegen & Wageningen University and Research
Uitreiking De Hugo (duinenprijsvraag) 2017. Rolf Roos, Natuurmedia (flitspresentatie)
25 jaar OFG. Wim V., OFG (flitspresentatie)
Soortenbeschermingsfonds. Hennie Roorda, Voorzitter Stichting FLORON (flitspresentatie)
1 jaar Mijn berm bloeit! Froukje Postma, FLORON (flitspresentatie)
Het levend archief; Nationale Zadenbank. Niels Eimers
Ode aan de Japanse duizendknoop. Norbert Peeters


Zaal 2

Van wateronkruid tot waterplant en de bereidheid om nat te worden. Roelf Pot, Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau
Geven Rode lijsten de juiste richting aan? Ontwikkelingen van Rode lijstsoortenen ecosystemen in het rivierengebied. Kees Groen, Rivieren in Beweging
300 jaar samenleven met waterplanten. Michiel Verhofstad, NIOO & FLORON
Geschiedenis lezen aan planten; populaties met wortels in het verleden. Piet Bremer, Provincie Overijssel
Plantenquiz, samengesteld door Willem Braam en Joop Verburg. Presentatie: Joop Verburg
De hele regio in kaart voor Flora Zeelandica. Nathalie De Somer, plantenwerkgroep van De Steltkluut
Ontwikkeling van flora en vegetatie op de Strandvlakte van Schiermonnikoog. Bart van Tooren, Vereniging Natuurmonumenten


Workshop

Planten fotograferen; tips & tricks. Gerards Oostermeijer, Universiteit van Amsterdam

FLORON-dag 2016

Bekijk de presentaties van de FLORON-dag 2016 rustig nog eens na. Het copyright ligt bij de sprekers en de bronnen die zij hebben gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 

Zaal 1

Bijzondere vondsten in 2016 - Erik Simons namens Naturalis Biodiversity Center & FLORON

Omgaan met uitheemse soorten: een controversiële en beladen discussie - Gerard Oostermeijer, Universiteit van Amsterdam

Kolonisatie van beek- en oevervegetatie na innovatief beekherstel - Rob Fraaije, Universiteit Utrecht

Uitreiking prijsvraag Bloeiende duinen / de HUGO 2016 - Rolf Roos, Natuurmedia namens de jury 

Muurflora langs kademuren in Haarlem - Marco van Wieringen

300 jaar planten kijken in Nederland - Edwin Dijkhuis, FLORON

App Composieten & 75 wilde planten - Janny Resoort, ThuisinFlora.nl

Van Vals muizenoor tot Akkermelkdistel - Elske Kloen, NJN

Duin van boven - de rol van vegetatie en duingrootte in duinontwikkeling - Marinka van Puijenbroek, Wageningen University & Research

Botanische revolutie - Darwin over bloemen en bijen - Norbert Peeters

Vogelkers door evolutie ingehaald - Barbara Gravendeel, Naturalis Biodiversity Center

 

Zaal 2 

Wilde plannen voor wilde planten - Rob van Treuren, WUR - Centrum voor genetische bronnen Nederland

Bescherming planten onder de Wet Natuurbescherming - Sander Hunink, Ecologica

Belang van peilfluctuaties voor water- en oeverplanten - Gerben van Geest, Deltares

De Wilde narcis: Staphorster stipwerk..... - Albert Corporaal, Landschap Overijssel

Plantenquiz - Joop Verburg & Willem Braam

Eindejaars Plantenjacht - Laurens Sparrius, FLORON

De plantsoenrevolutie - Bennie Meek, Gewildgroei

Informatie beheren op Wikipedia - Sander Turnhout, SoortenNL

Landelijk weblog stadsplanten van start - Aad van Diemen, IVN Mark & Donge

Go with the flow - Arthur de Bruin, RAVON

Muurbloem(en) in Deventer (CC BY-NC-SA) - Gerrit Hendriksen, KNNV Deventer

 

Download het programma van de FLORON-dag 2016 (PDF)

 

 

FLORON-dag 2015

De FLORON-dag 2015 was een groot succes met een recordaantal van ruim 450 deelnemers.

Kris Joosten heeft een Prezi gemaakt van de FLORON-dag 2015. Beleef de dag opnieuw! Of ben je nog nooit naar een FLORON-dag geweest en ben je benieuwd wat deze lezingen- en netwerkdag jou te bieden heeft? De Prezi laat het je zien. Let op, de Prezi heeft -afhankelijk van je internetsnelheid- ongeveer twee minuten nodig om op te laden.

 

De lezingen van de FLORON-dag zijn hieronder opnieuw te bekijken.

 

Zaal 1

Leni Duistermaat - Bijzondere vondsten in 2015

Hans de Kroon - De floristische rijkdom, bekeken vanaf de onderkant

Gerard Oostermeijer - Risico's van hulp bij lange-afstandsverspreiding: de zaak Parnassia in Drenthe

Fred Bos & Niels Eimers - Planten determineren met Facebook

Laurens Sparrius - Eindejaars Plantenjacht 2015

Corinne & Karel Kreutz - Nieuw boek over De Orchideeën van de Benelux

Rolf Roos - Aankondiging prijsvraag Bloeiende duinen i.s.m. Hugo de Vries fonds

Johan Loermans & Laurens Sparrius - Muurplantenmonitoring

Eef Arnolds - Een ecologische atlas van paddestoelen in Drenthe

Joop Schaminée - Plant en standplaats: waarom bloeien er geen klaprozen in het bos?

Ger Boedeltje - Water en vissen als verspreiders van zaden en stekjes van water- en oeverplanten

 

Zaal 2

Baudewijn Odé - Punten op de kaart

Reinout  Havinga - Het documenteren van levende plantencollecties 

Ton Denters - 75 jaar muurflora in Amsterdam, dé soorten en de bescherming daarvan

Joop Verburg en Willem Braam - Plantenquiz

Eddy Weeda - Knollathyrus, een heischrale zoomplant in vrije val

Carolyn Vermanen - Jaarrond Tuintelling

Edwin Dijkhuis - Soortbescherming bij FLORON

Nienke Torensma - Samenwerking natuurgroepen en gemeente bij inventariseren muurplanten

Rolf Roos - Hoe schrijf je een natuurboek?

Kees de Kraker - Herfstschroeforchis op de Hompelvoet

Jakob Hanenburg & Mark Hilboezen - Jongeren betrekken bij Friese natuur

 

 

FLORON-dag 2014

FLORON en de KNNV organiseerden op zaterdag 13 december de FLORON-dag. Er waren ongeveer 450 plantenliefhebbers aanwezig. Hieronder vind u het grootste deel van de presentaties als pdf-bestand.

 

Presentaties Zaal 1

Leni Duistermaat - Bijzondere plantenvondsten

Marloes van Loon - Planten en klimaatverandering

Kees Groen - De nieuwe jas van de Maas

Fabienne van Rossum - Veldgids van de wilde planten van de Benelux

Marleen Baltus - Ludieke kennismaking met planten in de stad

Baudewijn Odé - Egeria densa (zie ook verspreidingsatlas.nl)

Joke 't Hart - Planten voor de toekomst (zie ook de website van de NVBT)

Rolf Roos - Bloemen en insecten (zie ook de bestelsite)

Arnout Zwaenepoel - Wilgen in de Biesbosch

Baudewijn Odé - Het Nieuwe Strepen (meedoen? kijk op de FLORON-site)

Gerard Dirkse - Herfstasters

 

Presentaties Zaal 2

Aletta van der Zijden - Bloemrijke bermen

Edwin Dijkhuis - Zwartblauwe rapunzel (zie ook verspreidingsatlas.nl)

Ina Marbus & Jan Marbus - Meer natuur in meer tuinen (website tuinambassadeurs)

Bart Achterkamp - Exotisch kroos (zie ook de website van Bureau Waardenburg)

Laurens Sparrius - Eindejaars Plantenjacht (bekijk de resultaten)

Trudy Beekman - Planten tekenen (website)

Olaf Op den Kamp - Zeggen van LimburgPrivacybeleid© 2021 FLORON
Naar boven